Verklaring partijbestuur NCPN over de Provinciale Statenverkiezingen

SP behoudt deel van stemmenwinst

Bevolking stelt zich afwachtend op

De SP heeft zijn parlementaire succes van november vorig jaar redelijk kunnen stabiliseren. Ook in de provinciale staten is er sprake van aanzienlijke groei. Het zetelaantal van de SP in de Eerste Kamer zal waarschijnlijk worden verdrievoudigd. Ondanks de relatieve achteruitgang t.o.v. vorig jaar november (16,58%, nu 14,8%) een daverend succes. De NCPN feliciteert de SP daarmee.

De coalitie heeft echter een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer (41 van de 75 zetels) en zal - zolang interne twisten uitblijven - voorlopig makkelijk aan de profilering van een politiek gezicht kunnen werken. Afhankelijk van de economische omstandigheden zal de regering door allerlei financiële tegemoetkomingen de wind uit de zeilen kunnen nemen van de gespleten oppositie. De bevolking reageerde bij de laatste verkiezingen wederom verdeeld. Enerzijds een voorzichtige steun voor de nieuwe regering, anderzijds wederom een proteststem op de SP. Hoe het politieke plaatje eruit had gezien als Wilders had meegedaan, laat zich raden. Alles wijst erop dat een veel te groot deel van de bevolking, gevoed door vreemdelingenangst, ontvankelijk is voor zijn racistische en antiproletarische opvattingen. Een zeer gevaarlijk ontwikkeling.

Politiek theater

Een zeer groot deel van de bevolking is de stompzinnige politieke programma's op de tv, de lege inhoud ervan gretig overgenomen door de schrijvende pers, spuugzat gezien het lage opkomstpercentage, terwijl juist alles op alles werd gezet om meer mensen naar de stembus te krijgen. De nietszeggende politieke schijndiscussies alleen maar bedoeld om te depolitiseren en van de politiek een theater te maken, stuiten steeds meer mensen tegen de borst.

Gespleten sociaaldemocratie

Het lijkt er steeds meer op dat er in Nederland nu sprake is van twee sociaaldemocratische partijen. Dat is zeker geen versterking voor de positie van de loon- en uitkeringsafhankelijke bevolking. Nu al worden beide partijen, PvdA en SP, tegen elkaar uitgespeeld. In de SP gaan belangrijke personen uit van de mogelijkheid dat de SP de PvdA zal 'opeten'. Ook deze optie heeft hooguit tijdelijke voordelen voor de werkende klasse. De SP heeft zich nog niet kunnen 'bewijzen' als regeringspartij, maar onder kapitalistische verhoudingen zal de SP binnen kortere of langere termijn het evenbeeld worden van de huidige PvdA. Voorlopig echter vaart de bevolking wel bij de situatie. De versterkte SP zet de PvdA - en daarmee ook de coalitie - onder sterke druk om een sociaal gezicht te tonen.

NCPN in Groningen

De NCPN in Groningen heeft deze verkiezingen stemmen verloren. Het beeld voor de provincie is wisselend, in sommige plaatsen verlies, in andere winst maar per saldo stemmenverlies. De SP heeft ook in Groningen, zoals overal elders, de proteststemmers in grote getale weten te binden en fors gewonnen. De NCPN heeft vooral stemmen verloren aan de SP.

Van de vijf doelstellingen die de NCPN zich had gesteld, zijn er vier binnengehaald. Er is alleen geen stemmenwinst behaald. Qua nieuwe leden, abonnees, sympathisanten en contacten hebben we alleen maar gewonnen. Tijdens de campagne konden de andere partijen en de media niet om ons heen. We staan voor hen weer op de kaart en worden serieus genomen. Een ander doel was de versterking van de partij, en ook dat is gelukt door een goede campagne op inhoud te voeren. Ook de jongerenorganisatie CJB heeft een opvallende rol gespeeld. De jongeren zijn de toekomst, en die ziet er goed uit. De NCPN zal nu de vruchten gaan plukken van de campagne en blijft de komende jaren als enige Nederlandse partij vechten voor systeemverandering en de invoering van het socialisme!

Geen kapitalisme met een menselijk gezicht mogelijk

Een sociaal kapitalisme is niet mogelijk. Het kapitalisme met een menselijk gezicht kan niet voor een langere periode bestaan. Alle ideeën over de haalbaarheid van een gematigd kapitalistisch project, of dat nu Rijnlands of Deens heet, zullen een illusie blijken te zijn. De sociaaldemocratie, van welke huize dan ook, heeft de bevolking op langere termijn geen wezenlijke veranderingen te bieden. Wanneer dat in Nederland zichtbaar zal worden hangt van veel externe factoren af. De belangen van de Europese kapitaalsgroepen zijn alleen maar gediend bij een snelle en drastische doorvoering van de plannen, zoals vastgelegd in de Lissabon-agenda. Die plannen dwingen de Europese kapitalisten om zo snel mogelijk een Europese Grondwet in te voeren, waarin verankerd is dat in Europa sprake zal zijn van een sociaaleconomisch systeem, gebaseerd op de markt. Met die grondwet kan de bevolking onder druk worden gezet.

Successen alleen mogelijk door strijd in buurten en bedrijven

De komende ontwikkelingen zullen niet in het parlement, noch in Eerste Kamer, worden uitgevochten. Het gevecht zal gaan om de positie van de vakbeweging en de strijdbaarheid van de bevolking in buurten en met name in de bedrijven (en instellingen). De NCPN zal met nog meer kracht haar politiek van 'bond en bedrijf' verder uitwerken. De NCPN zoekt in die strijd samenwerking met zoveel mogelijk andere linkse en progressieve mensen en spreekt daarom de hoop uit dat de winst van de SP vooral - nog meer dan nu - in de buurten en bedrijven zichtbaar zal zijn. Alleen verenigd kan de bevolking een krachtige vuist maken tegen de aanvallen op de portemonnee en de verworven sociale rechten en vrijheden.

Amsterdam, 8 maart 2007, Internationale Vrouwendag.