Van het Buitengewoon Congres van de CP Venezuela

`Iedere revolutie heeft een revolutionaire partij nodig.'


 

Interview van Günter Pohl (UZ) met Carolus Wimmer

Carolus Wimmer is afgevaardigde in het ParLatino, het LatijnsAmerikaanse parlement, en internationaal secretaris van de CP Venezuela (PCV). De partij beraadslaagt op een buitengewoon congres over het voorstel van een Verenigde Socialistische Partij.

UZ: president Chávez heeft voor zijn tweede ambtstermijn de overgang naar het socialisme aangekondigd. Welke stappen moeten volgens de CP gezet worden?

CW : Gedurende de laatste acht jaar van de Bolivariaanse revolutie werden tijdens een harde klassenstrijd belangrijke stappen gezet. Laten we niet vergeten dat in het begin door de meeste mensen slechts een nationale onafhankelijkheidspolitiek werd geëist, in het bijzonder de eis tot een soevereine politiek ten aanzien van de VS, die Latijns-Amerika historisch gezien als haar `achtertuintje' opvatten. Na de fascistische staatsgreep van april 2002 werd de antikapitalistische beweging steeds groter.

In 2004, toen de omverwerping door de oppositie en de VS gepusht werd, kwam de kwalitatieve sprong met het referendum, waarmee de Bolivariaanse revolutie een anti-imperialistische inhoud kreeg. Voor de CP Venezuela is het daarom logisch dat dit proces gepaard ging met een discussie over een reëel alternatief, d.w.z. het socialisme. Voor ons is het beslissend dat dit volksbreed opgepakt wordt. Een volk, dat in de klassenstrijd steeds bewuster en beter georganiseerd handelde.

Een reformistische uitweg uit het kapitalisme bestaat niet; dit kan alleen door revolutionaire maatregelen binnen een socialistische manier van denken. De aankondiging van een overgang naar het socialisme houdt niet in dat alle voorwaarden daartoe reeds aanwezig zijn. Het houdt wel in dat men zich ervan bewust moet zijn dat niets aan het toeval of aan `betweterige élites' overgelaten mag worden en dat men de verantwoordelijkheid heeft om concrete maatregelen in te voeren.

De PCV werkt binnen de politieke machtsverhoudingen aan een debat over socialisme onder Venezolaanse verhoudingen en over de grondwetswijzigingen en aan voorstellen vanuit de politieke organisatie, die hiertoe de impuls moeten geven.

UZ : Gestreefd wordt naar een `Verenigde Socialistische Partij' (PSUdV), waarin de revolutionaire krachten zich moeten verbinden. Hoe schat u de stemming voor het buitengewoon congres van uw partij in?

CW : De PCV heeft al sinds jaren gewezen op de noodzaak van een collectieve en revolutionaire leiding van het politieke proces. Daarom verwelkomen wij ook het initiatief van Chávez in dit opzicht. Wij zijn ons ervan bewust dat de klassenstrijd nog moeilijker zal worden. De VS zullen alles in het werk stellen om de actuele ontwikkelingen in Latijns-Amerika af te remmen en de zaak weer onder controle te krijgen.

Iedere revolutie heeft een revolutionaire partij nodig, dat ondersteunen wij. Op het buitengewoon congres zullen daartoe voorstellen worden gedaan. Tijdens het congres zal besloten worden of de voorwaarden daarvoor reeds aanwezig zijn. Voor ons communisten is niet de vorm maar hoofdzakelijk de politieke inhoud van de geplande eenheidspartij van belang.

UZ : Desalniettemin vrezen velen het verdwijnen van de traditioneel strijdende PCV binnen een eenheidspartij, terwijl de historische opdracht van de CP nog niet is vervuld. Moet de verhevigde klassenstrijd niet eerst langer in afzonderlijke organisaties gevoerd worden?

CW : De PCV heeft altijd een soort `Frente Amplio' (breed front) voorgestaan, voornamelijk omdat wij wel de noodzaak van eenheid inzien, samen strijden en compromissen aangaan, maar er was nog geen echte eenheid te voorzien op het gebied van ideologie, politiek programma, organisatie enzovoort. Noch Chávez noch wij kunnen dat op korte termijn beslissen.

Het gaat niet alleen om de subjectieve wil, maar ook aan de objectieve voorwaarden moet voldaan zijn. Wij weten dat het een debat is dat niet slechts ons aangaat, maar dat het vele sectoren op nationaal en internationaal vlak raakt. Onze principes in deze zijn: De CP Venezuela steunt het voorstel van president Chávez voor een eenheidspartij van alle organisaties die sinds 1999 aan het politieke proces deelnemen.

Het belangrijkste debat in Venezuela op dit moment gaat over de eenheidspartij en over het definiëren van het proces in Venezuela als `socialistisch'. Het proletariaat in Latijns-Amerika en elders verwacht deze discussie van ons. Al lange tijd wil men weten of er achter deze `revolutie' slechts reformisme schuilt of mondt het proces uit in een echte revolutie? De PCV heeft dit debat al lange tijd voorbereid en wil het voortzetten.

De PCV heeft verduidelijkt dat de aard van de tegenstellingen met het VS-imperialisme, met zijn bedreigingen en contrarevolutionaire plannen, een organisatorische voorbereiding vergt.

De oprichting van een partij van de revolutie is een proces dat deelname van alle revolutionairen omvat. Om te beginnen is het een ideologisch debat dat veel kracht, wijsheid en politieke wil vergt. Daarbij zijn een aantal belangrijke fases nodig:

Met deze hypothetische fases van het proces moet het debat over de partij aangevuld worden. Dit is het voorstel van de PCV.

Bron: UZ
Vertaling Leo Schuwirth