Manifestatie voor behoud van jongerencentrum De Postbrug groot succes!


Manifestatie in Den Helder (Foto: CJB/NCPN Den Helder).  


Manifestatie in Den Helder (Foto: CJB/NCPN Den Helder).  

Van een correspondent

Op zaterdag 14 april jl. vond op het Julianaplein in Den Helder de manifestatie plaats voor behoud van het jongerencentrum De Postbrug. Over de hele middag verspreid hebben zeker 1000 mensen de manifestatie bezocht! Voor Den Helder is dit een opkomst die al jaren niet meer is voorgekomen voor een politiek maatschappelijk doel.

De ondersteunende partijen, die in Den Helder als enige opkomen voor het behoud van het jongerencentrum, waren natuurlijk ook aanwezig. D66, die wel zeker de strijd steunt en deze parlementair ook fel in de Helderse raad behartigt, kon door overmacht niet aanwezig zijn. De andere drie partijen en jongerenorganisaties, waaronder dus ook de Nieuwe Communistische Partij Nederland en de Communistische Jongeren Beweging, waren aanwezig op de manifestatie met informatiekraampjes.

De dag begon redelijk rustig, maar het werd in de loop van de middag steeds drukker. Eerst waren het vooral jongeren, maar ook steeds meer niet-jongeren kwamen op de manifestatie af. Ook voorbijgangers die het spandoek zagen hangen van de drie aanwezige politieke partijen konden het toch niet laten om te kijken naar de diverse muzikale optredens van lokale bandjes en de informatiekraampjes.

Bij het kraampje van de NCPN en CJB was er volop discussie over politieke, filosofische en maatschappelijke onderwerpen. Vooral jongeren kwamen naar de communisten toe met vragen over het socialisme en de communistische partij. Over het algemeen werd er met grote interesse gekeken naar de informatie die beschikbaar was, zoals de partijkrant van de NCPN "MANIFEST" en de boeken van o.a. Marx, Engels en Lenin. Ook sterke symbolen zoals een vlag van Che Guevara en een poster van Hannie Schaft trok veel linkse jongeren aan. Enkelen van deze hebben zich ook aangemeld aan het kraampje bij de jongerenorganisatie van de NCPN, de Communistische Jongeren Beweging.

Jordy Klabbers sprak namens de NCPN en CJB in Den Helder om nogmaals steun te betuigen aan de strijd voor behoud van jongerenvoorzieningen. Ook maakte Klabbers de verwijzing naar het landelijke verschijnsel van neoliberale afbraakpolitiek van sociale voorzieningen. "De bevolking wordt al jarenlang geteisterd door het afbraakbeleid van het neoliberalisme. Maar vooral in Den Helder, waar het gemeentebestuur berucht is om zijn bestuurlijke onkunde, wordt de bevolking driedubbel gepakt. Er is zowat niks over voor de jongeren in Den Helder. Eén uitgaansstraat is er in deze gemeente. Ik vraag mij af waar het Helderse college het lef vandaan haalt om het weinige dat wij nog hebben ook af te pakken! Wij hebben recht op onze voorzieningen, wij hebben recht op onze Postbrug. Jongeren van Den Helder, sta dan op voor je recht!"

De communisten zijn al sinds vorig jaar zeer betrokken bij het actiecomité, de eerste politieke organisaties die de strijd steunden. De andere politieke sprekers waren Elske Dekker van SP/ROOD en Gerard Hoekmeijer van GroenLinks. Ook sprak wethouder Linda Roos Smit van de VVD om het standpunt van de gemeente uit te leggen. Dit hield weinig goeds in voor de Helderse jongeren volgens NCPN, GroenLinks en SP.

"Aan de aantallen die op zaterdag 14 april aanwezig waren en alle positieve reacties (zie ook handtekeningenactie) is af te lezen dat een cultureelcentrum voor jongeren in Den Helder nodig is." (Fabian Kuiper (CJB), één van de oprichters van het actiecomité en lid van de algemene coördinatie).

De dag werd afgesloten met een bekende muziekgroep 'De Jeugd van Tegenwoordig'. De manifestatie was werkelijk een dag in de geest van het jongerencentrum De Postbrug. Een mogelijkheid tot culturele verrijking voor de jongeren in Den Helder en een plek voor sociale contacten, daar zijn voorzieningen zoals de Postbrug nou precies voor. En hoognodig ook, vooral in gemeentes zover buiten de Randstad, waar al zo weinig is!

Stop het neoliberale afbraakbeleid van sociale voorzieningen!

De NCPN en CJB zeggen: Behoud de postbrug!