Blijf af van vroegpensioen

Sociaaleconomische redactie

Kaderleden van FNV Bouw zijn bang dat 'we allemaal doorwerken tot we erbij neervallen'. Het kabinet moet afblijven van het vroegpensioen. En ook het AOW-plan steekt. In een vergadering kortgeleden keerden de kaderleden in de bouw zich tegen de passage in het regeerakkoord over het gebruik van de levensloopregeling voor vroegpensioen.

Een bijzin in het regeerakkoord gaat over de levensloopregeling. Eerst komen fraaie zinnen over het verbeteren daarvan, bijvoorbeeld door een combinatie met spaarloon mogelijk te maken. Maar dan staat er dat 'het gebruik van levensloop voor vroegpensioen wordt toegespitst op deeltijdpensionering'. "Dat gaat lijnrecht in tegen de afspraken in de bouw", zegt John Kerstens, eerste onderhandelaar van de bond voor de cao bouwnijverheid.

In de bouw betalen werkgevers de levensloopregeling die de deelnemer in staat stelt ook in de toekomst nog op zijn 60ste uit te treden; niet in deeltijd, maar helemaal. "Die afspraak is gemaakt in het vertrouwen dat de overheid niet opnieuw allerlei regels na korte tijd om zeep helpt. Wouter Bos verzekerde vorig jaar nog dat de cao absoluut overeind zou blijven. Die toezegging deed de PvdA-leider op een bouwplaats, te midden van een groep bouwvakkers, toen ik hem daartoe uitdaagde", aldus Kerstens. FNV Bouw is vastbesloten de PvdA aan die toezegging te houden.

Bouwvakkers en uitvoerend, technisch en administratief personeel die lid zijn van FNV Bouw zijn ook boos over het AOW-plan van de nieuwe regering. Wie eerder stopt, moet meebetalen als het aanvullend pensioen boven een bepaalde grens komt. Maar stoppen of doorgaan is niet voor iedereen een vrije keuze. "De lobby van FNV Bouw heeft wél voor elkaar gekregen dat de grens van 15.000 euro is verhoogd naar 18.000 euro. Uitvoerders in de bouw zitten niet meer in de gevarenzone", aldus Kerstens, die beloofde dat FNV Bouw zich tegen de onrechtvaardigheid blijft verzetten.

Bron: FNV e-Magazine Nieuwsbrief nr 62.