China is zijn afzetmarkten aan het verliezen

Shanghai

Sociaaleconomische redactie

Er vindt een verdergaande ineenstorting van de kapitalistische economie wereldwijd plaats. De crisis verdiept zich ondanks de enorme leningen om de Verenigde Staten te ondersteunen. In deze crisis speelt China een belangrijke rol. De Chinese bedrijven raken buitenlandse afzetmarkten kwijt, wat tot gevolg kan hebben dat het systeem dat op de export gericht is kan vastlopen. Het is onmogelijk om die bedrijven te laten produceren voor binnenlandse markten. Die omschakeling lukt niet.

Bovenstaande wordt geconcludeerd door specialisten van het Centrum voor Economische Studies, van het IGSO (Institute of Globalization and Social Movements) [*].

De consumptie in de Verenigde Staten en de Europese Unie is nog steeds dalende. De verliezen die door de Chinese bedrijven geleden worden behoren tot de hoogste ter wereld. De Chinese regering heeft geprobeerd de Amerikaanse economie te steunen tijdens het eerste anderhalf jaar van de crisis, in de hoop dat de grootste markt voor Chinese producten ter wereld zou gaan opleven. Eind 2008 bedroegen de Chinese investeringen in Amerikaanse staatsobligaties 680 miljard dollar.

"China is de grootste leningenverstrekker van de Verenigde Staten geworden, maar dat heeft noch de crisis beëindigd, noch de afzet van Chinese producten verbeterd", verklaarde Boris Kagarlitsky, directeur van IGSO. Hij zei ook dat China zijn kwetsbaarheid en zijn afhankelijkheid van de Verenigde Staten heeft laten zien, ondanks de aanwezigheid van kapitalistische bedrijven in China en de redevoeringen van politici.

Het bedrag dat de Chinese Volksrepubliek uitgeeft aan het ondersteunen van het Amerikaanse financiële systeem, is al hoger dan de investeringen in de Chinese economie ter bestrijding van de crisis.

"De Chinese regering studeert op maatregelen om de nationale infrastructuur, de bedrijven en de productie voor de binnenlandse markt, verder te ontwikkelen als tussenstap. De Volksrepubliek China streeft niet naar een hervorming van de economie richting binnenlandse markt en heeft geen belangstelling voor koopkrachtverbetering van haar bevolking", veronderstelt het hoofd van het Centrum voor Economische Studies van het IGSO, Vasily Koltashov. Volgens zijn inschatting blijven de Chinese autoriteiten vasthouden aan de uitgezette politieke lijn en rekenen nog steeds op positieve veranderingen in de Amerikaanse economie. Maar de wereldwijde verlaging van de vraag naar producten leidt tot verheviging van de strijd om de afzetmarkten. En dit dreigt zelfs nog meer ernstige schade te veroorzaken aan de Chinese economie.

Volgens officiële cijfers daalde de Chinese export met 22,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. In de maand maart was dit 17,1 procent en de import daalde met 23 procent. Behalve de daling van de export verloopt ook de verkoop van reeds naar het buitenland verscheepte goederen moeilijker.

De rechtstreekse privé-investeringen in de Chinese economie dalen met flinke sprongen. De geproduceerde goederen worden moeilijker verkocht op de binnenlandse markt en dat leidt tot prijsdalingen, terwijl de prijzen al relatief laag waren. Er zijn een heleboel aanwijzingen dat het positieve cijfer van het bruto binnenlands product van China niet klopt. Chinese bedrijven verliezen buitenlandse afzetmarkten en proberen geen binnenlandsemarkt te vinden, in weerwil van verzekeringen van de regering op succes.

Noot

[*] IGSO is een onafhankelijk wetenschappelijk centrum. Zijn activiteiten zijn gericht op het vergaren van wetenschappelijk materiaal, het uitvoeren van onderzoek, en het leveren van bijdragen aan initiatieven die gericht zijn op democratische en radicale sociaaleconomische veranderingen van de samenleving. Het instituut is voortgekomen uit IPROG, met aan het hoofd Boris Kagarlitsky. In 2006 heeft de meerderheid van het team van IPROG een nieuw instituut opgericht, het IGSO.

Bron: Persdienst IGSO, 18 mei 2009. Vertaald vanuit het Engels: Ardengo Persijn.