Internationaal Communistisch Seminar in Brussel

Van 15-17 mei kwamen in Brussel 49 communistische en werkerspartijen uit 40 landen bijeen voor het 18e Internationaal Communistisch Seminar, georganiseerd door de PVDA-B. Het hoofdthema was de huidige situatie van de jeugd, het werk van communisten onder jongeren en de integratie van nieuwe generaties in de communistische partijen. Daarnaast kwam de crisis uitvoerig aan bod.

Er werd een document met algemene conclusies over het communistisch werk onder jongeren goedgekeurd. De jongeren behoren tot de eerste en ergste slachtoffers van de economische crisis van het mondiale kapitalisme, maar ze spelen ook een cruciale rol in het verzet tegen de gevolgen van de crisis. Het seminar heeft erop gewezen dat de communistische partijen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van jongeren en dat zij het als een uitdaging zien om de integratie van jonge activisten en kaders in hun rangen vorm te geven. Tegelijkertijd werd het belang van de opbouw van een sterke communistische jeugdbeweging benadrukt.

Het seminar wijdde een speciale zitting aan de huidige crisis van het kapitalisme. Er vond een grondige discussie en analyse plaats over deze crisis, die in wezen er een is van overproductie. De taken van de communisten in de situatie van crisis werden eveneens besproken. Hoofdtaak is het bevorderen en werken aan het socialisme als het enige alternatief voor het door de crisis geteisterde kapitalistische systeem.

Daarnaast werden twee resoluties gepresenteerd, een over de solidariteit met socialistisch Cuba, de andere over de situatie in Palestina en het Midden-Oosten. Ze werden getekend door een grote meerderheid (waaronder de NCPN) van de partijen die aanwezig waren en zullen worden verspreid in de internationale communistische beweging om meer handtekeningen te verzamelen, zoals ook zal gebeuren met de verklaring over de crisis en de algemene conclusies over de jeugd.

Alle documenten van het 18e Internationaal Communistisch Seminar zullen beschikbaar zijn op http://www.icsbrussels.org.

De deelnemers spraken af om volgend jaar het 19e Internationaal Communistisch Seminar te houden van 14-16 mei in Brussel. Het heeft als thema 'De gevolgen van de crisis en het optreden van communistische partijen', samengesteld uit de volgende onderwerpen: