Voorpagina: Herdenking Februaristaking

Dit jaar kende de Herdenking van de Februaristaking, naast het tenenkrommende verhaal van Geert Mak, een echte doorbraak.

De aanwezigheid van grote groepen actievoerende schoonmakers.

De schoonmakers tonen de noodzakelijke strijdwil, de noodzaak van georganiseerd optreden en het feit dat aan de basis werknemers van zeer verschillende achtergrond samenwerken.

Een beter voorbeeld van de betekenis van de Februaristaking is niet denkbaar.