Te links voor een Duits paspoort

Marcel de Jong

Aram A. is 20 jaar en is een voorbeeld van hoe perfect integratie soms werkt. In 2000 kwam hij met zijn ouders naar Duitsland. Deze vluchtten voor de bedreigingen van de Syrische geheime dienst tegen Arams vader die lid was van de communistische partij en georganiseerd in het Comité voor Mensenrechten. Aram was toen elf jaar en kon geen woordje Duits. Tien jaar later is hij een welsprekende jonge man, die zonder enig accent spreekt.

Hij heeft in Hannover 'Abitur' (vgl. examen vwo) gehaald en wil rechten studeren. Op dit moment doet hij een 'vrijwillig sociaal jaar' in het wijkcentrum 'Krokus' in Hannover. Volgens zijn begeleider is hij 'een voorbeeld voor jongeren en ouderen met allochtone achtergrond.' Op het gymnasium was hij voorzitter van de schoolraad, de leiding van zijn school omschrijft hem als "competent, doelbewust en politiek geëngageerd".

En dat is de reden waarom Aram A. geen Duits paspoort krijgt, als het aan de 'Verfassungsschutz' (vgl AIVD) in Nedersaksen en de Gemeentelijke Dienst voor Recht en Orde van Hannover ligt. Want Aram A. is lid van de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ). En dat is, volgens informatie van de gemeente Hannover van 16 november 2009, een 'links-extreme' organisatie. De SDAJ is politiek met de DKP verbonden, maar qua organisatie zelfstandig. En is, net als de DKP, niet verboden. In Hannover is de SDAJ (fiscaal) erkend als sociale instelling. Maar volgens de Nedersaksische staatsveiligheidsdienst is zij een "gevaar bij uitstek voor de 'freiheitlich-demokratische Grundordnung'".

De hoeders van de grondwettelijke vrijheid hebben bovendien ontdekt dat Aram A. een "bondgenootschap tegen rechts" in Hannover-Misburg heeft gesteund. En hij heeft geprotesteerd tegen het verbod van de communistische jongerenorganisatie KSM in Tsjechië. Vanwege deze activiteiten bestaat er volgens de gemeente Hannover geen grond om "een persoon als de heer A., die lid is van een organisatie die de omverwerping van de bestaande orde ten doel heeft, te naturaliseren." Aanvraag afgewezen. De kosten van de procedure moet Aram A. betalen. De gemeenteambtenaar wijst er nog fijntjes op dat de kosten voor een intrekking van de aanvraag tot naturalisatie geringer zijn dan de kosten voor een afwijzing.

Aram A. kwam bij de SDAJ toen hij 14 jaar was tijdens een demonstratie tegen de oorlog in Irak. "Dat heeft mij gepolitiseerd", zegt hij. En hij heeft op de brief van de, door de SPD geregeerde, gemeente Hannover geantwoord. Voor hem is het "vanzelfsprekend tegen rechts geweld en racisme" op te treden, juist omdat hij in Syrië het geweld van de politie tegen minderheden heeft beleefd. En tegen het verbod van de KSM heeft ook U2-zanger Bono een petitie ondertekend. Intussen heeft een Tsjechische rechtbank het verbod onwettig verklaard. "Ik heb", zo zegt Aram A. in zijn antwoord, "in mijn hele leven niets gedaan wat tegen de grondwet of de wet is. Dat bewijst ook mijn verklaring omtrent goed gedrag (VOG)."

Zijn aanvraag voor naturalisatie diende Aram A. twee jaar geleden in. Tot nu toe heeft Aram geen antwoord gekregen op zijn brief van november 2009.