FNV Vecht voor je recht Nieuwsbrief nr 43

Muur van Verzet Coolsingel Rotterdam 2 maart 2010

Op de dag dat AOW en de knip in de ontslagvergoeding controversieel verklaard werden door de Tweede Kamer demonstreerde meer dan 600 vastberaden FNV-ers in Rotterdam tegen de plannen van het kabinet om de AOW en pensioenleeftijd te verhogen. Onder het motto Muur van Verzet.

Hieronder staat de uitgeschreven versie van de speech die Egbert Schellenberg (FNV Bondgenoten) op deze demonstratie heeft uitgesproken.

Speech Houd AOW en pensioen op 65 jaar

"Voor de laatste Tweede Kamer-verkiezingen hebben alle partijen behalve D66 zich voor handhaven AOW op 65 jaar uitgesproken. Toen kraakten in 2007 de banken in de VS. In 2007 riep het kabinet in koor: Nederland zal daar geen last van hebben. In 2008 moest dit kabinet de Nederlandse banken redden met vele tientallen miljarden. Eind 2008 ging ook de reële economie onderuit.

Massa-ontslagen kunnen niet uitblijven. Overheidsschuld en begrotingstekort zijn geëxplodeerd door banken te redden. Het Stabiliteitspact schrijft maximale staatsschuld voor van 3 procent. De realiteit is nu het dubbele. Daardoor staan nu 35 miljard aan bezuinigingen op stapel.

De 10 procent rijksten van Nederland zien hun vermogen gemiddeld verviervoudigen tussen 2003 en 2007. Zij hebben het meest geprofiteerd van het opblazen van de rommelhypothekenbubbel. Wie moet nu de rekening gaan betalen: wij! Waarom zij niet? Het eerste bezuinigingsplan dat het kabinet bedacht om de kosten van de crisis te bestrijden is de aanval op AOW en pensioen. Plannen die pas in 2020 geld opleveren!

Er is nu geld nodig, wie weet hoe de wereld er in 2020 voorstaat. Het geld dat nu nodig is kan op twee manieren gehaald worden: lastenverzwaring voor degenen die het kunnen betalen. Sterkste schouders zwaarste lasten zoals het hoort. Of de rekening neerleggen bij de massa en dus bij de lagere en middeninkomens. Het AOW- en pensioenplan doet het laatste.

Zware beroepen

Dit gaat voorbij aan het probleem dat nu maar een op de zeven werknemers werkend de 65 haalt. Waarom? Omdat mensen al voor hun 65e jaar versleten zijn. AOW naar 67 is twee jaar langer in een uitkering voor zes op de zeven mensen. Wie gelooft er in een verplichte lichtere baan na 30 jaar buffelen? Ik niet! De (uitgeklede en versnelde route naar de bijstand, red. Manifest) WW in is dan waarschijnlijker.

De PvdA heeft tot nu toe steeds gezegd dat het probleem met de zware beroepen moet worden oplost. Maar dat is niet op te lossen. Waarom zegt Bos in NOVA dat de AOW niet controversieel is? Hoe gaat hij dan het probleem met de zware beroepen oplossen? Het antwoord is, hij wil het er niet meer over hebben maar wij zullen hem ermee blijven achtervolgen tot ook de PvdA zegt 65 blijft 65.

De AOW is het meest controversiële punt sinds Den Uyl de ziektewet wilde aanpakken in 1982 en dat is alweer bijna 30 jaar geleden. Bos kent zijn eigen partijhistorie niet.

Tweede Kamer-verkiezingen komen eraan

AOW en pensioen moeten door de FNV tot het verkiezingsitem gemaakt worden. Een ander heel belangrijk item moet de jeugdwerkloosheid zijn. Wat nu nodig is, is tijdelijke VUT voor alle 60-plussers. Als je die op vrijwillige basis laat vertrekken schep je 70.000 banen voor jongeren. Sinds medio 2008 is jeugdwerkloosheid verdubbeld. Solidariteit tussen de generaties is nu meer dan ooit nodig. Banen voor jongeren en VUT, AOW en pensioen voor ouderen. Zo moeten we elkaar helpen.

Werkgevers zijn lachende derde

De werkgevers leunen al sinds september 2009 achterover. De AOW is voor hen niet echt een onderwerp. Maar de pensioenleeftijd naar 67 jaar, dat is waar zij opgewonden van raken. Als je nu op je 65e met pensioen gaat krijg je gemiddeld 15 jaar pensioen. Als de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat is dat opeens nog maar 13 jaar. Dit is 13 procent minder. Werkgevers betalen meestal twee derde tot driekwart van de pensioenkosten. Zij verdienen dus het meest aan twee jaar minder pensioen.

Als Wientjes de vakbeweging uitnodigt om samen naar een oplossing te zoeken voor het AOW- en pensioendossier dan is dat een leugen. Dan bedoelt hij, ik wil mijn deel van de poet wel hebben. Hij wil helemaal de FNV niet helpen! Ja van de wal in de sloot! Daarom moet het antwoord van de FNV aan werkgevers en politiek zijn, blijf met je poten van onze pensioenen af. Werkgevers willen maar één ding en dat is minder kosten. Voor hen is dat gelijk aan minder pensioenkosten, lagere lonen en zo min mogelijk vaste werknemers. Daartegen moeten wij in verzet komen. Handen af van AOW en pensioen.

Wat moet er dan wel gebeuren

Wij zijn voor een fatsoenlijke loonsverhoging ook in 2009, te beginnen bij de gemeente en provinciale (en waterschappen, red. M) ambtenaren en schoonmakers. Weg met alle losse arbeidscontracten. Vast werk met vaste werknemers tegen een goed cao-loon.

Daar staat de muur van verzet, een muur die moet groeien tot een onneembare veste. Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen en op 9 juni zijn de Tweede Kamer-verkiezingen.

Het is aan ons om er voor te zorgen dat AOW, pensioen en (jeugd)werkloosheid de agenda voor de Tweede Kamer-verkiezingen bepalen. Het moet niet gaan over groepen die tegen elkaar worden uitgespeeld vanwege leeftijd of geloof, maar over echte solidariteit.

Als ik de verkiezingsspots van PvdA, CDA, VVD en D66 hoor op radio en tv dan denk je, ze hebben toch het beste met ons voor. Nou mooi niet, ze breken de sociale zekerheid af en willen de AOW en de pensioenen slopen. Dat is de echte werkelijkheid.

In de vuilnisbak met al die plannen, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Laat de rijken de crisis betalen.

Ga naar www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief.
Uitgave van: http://www.fnvvechtvoorjerecht.nl http://info@fnvvechtvoorjerecht.nl