Gedicht: Heilige beeldenDoor Henricus Azewijn


Heilige beelden

Macht, krijg je, door juiste beeldvorming:
wij krijgen eelt op onze ziel
met soms een beeldbestorming
is het gezag gedwongen tot een deal.

Zie de hedendaagse heilige beelden
voor de gemeenschap, het collectief
baadt men in armoede of in weelde
blijft alles wat schijnt in ieder geval relatief.

Alles blijft hóógst waarschijnlijk
onzekerheid werkt níet bijster goed
ben je straatarm, níet, of steenrijk
in welke grond je ooit ook wroet.

Het gouden kalf, het varkentje gewassen
op het netvlies moet het schitterend staan
moet het gezag het beeld áánpassen
pikt 'n manager te veel van ons graan.

Een schoon beeld dat is gevormd
oogstrelend voor verloren zielen.
Ook dat beeld wordt ooit bestormd:
zie hoe de meesten er nu voor knielen.