Persbericht

Centrale Raad van Beroep: UWV moet ME/CVS-patiƫnte urenbeperking geven

Het UWV heeft ten onrechte aangenomen dat een vrouw die lijdt aan ME/CVS en aan een Posttraumatische stresstoornis hele dagen zou kunnen werken. Dit stelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter in sociale verzekeringszaken in een uitspraak van 19 februari 2010. (*)

Het UWV had eind 2005 besloten om de WAO-uitkering van de vrouw te verlagen van de hoogste naar de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse. De CRvB heeft deze beslissing herroepen.

Het UWV meende dat er geen 'objectief medische gronden' waren om een urenbeperking te rechtvaardigen. Mw. professor Abraham-Inpijn, die door de CRvB als deskundige was ingeschakeld, kwam echter op grond van de dossiers, informatie van huisarts en behandelend internist, laboratoriumgegevens en wetenschappelijke publicaties tot de conclusie dat betrokkene niet meer dan 20 uur per week zou mogen werken, om overbelasting te voorkomen.

De CRvB stelt dat deze deskundige een volledig en zorgvuldig onderzoek heeft gedaan en dat zij inzichtelijk en goed gemotiveerd tot haar conclusie is gekomen. Daarbij tekent de CRvB aan dat het UWV geen commentaar heeft geleverd op de wetenschappelijke literatuur waarnaar de deskundige heeft verwezen. Het UWV is tevens veroordeeld in het betalen van een schadevergoeding in de vorm van de wettelijke rente over het te laat uitbetaalde uitkeringsbedrag.

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid blij met uitspraak

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is blij met deze uitspraak. De formule 'geen objectief medische gronden' wordt door het UWV regelmatig gebruikt om beperkingen bij ME/CVS niet of minder serieus te nemen. De CRvB heeft met deze uitspraak duidelijk gemaakt dat dit niet zomaar gesteld mag worden, en dat het alle beschikbare gegevens zorgvuldig onderzocht moeten worden. Uit de uitspraak blijkt bovendien dat voor de erkenning van arbeidsongeschiktheid bij ME/CVS geen 'bijzonder uitzonderingsgeval' nodig is, zoals het UWV regelmatig stelt. Ook maakt de uitspraak duidelijk dat volgens de CRvB het voorkomen van overbelasting een goede reden voor een urenbeperking kan zijn.

(*) LJN: BL4595 (http://www.rechtspraak.nl)
Groningen, 23 februari 2010.