Een gevaarlijke tweesprong

VS stationeren troepen en raketten aan Russische grens

Rick Rozoff

Het had er meer weg van dat 2010 begon met maart, de maand die genoemd is naar de Romeinse oorlogsgod dan met januari, vernoemd naar een vredelievender opperwezen.

Op 13 januari meldde Associated Press dat het Witte Huis op 1 februari zijn vierjaarlijkse defensieverslag aan het Congres zal voorleggen waarin een recordbedrag van 708 miljard dollar voor het Pentagon gevraagd wordt. Dit bedrag is het hoogste, ook de inflatiecorrectie in aanmerking genomen sinds 1946, het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog. Als de defensie-uitgaven die niet direct voor het Pentagon bestemd zijn erbij opgeteld worden bedraagt het totaal meer dan een biljoen dollar.

Voor het eerst omvat deze 708 miljard dollar ook geld voor de oorlogen in Afghanistan en Irak. In vroegere jaren werden deze voor een groot gedeelte gefinancierd door periodiek aanvullende verzoeken aan het Congres. Een eerste noodverzoek van naar verluidt 33 miljard dollar voor dezelfde oorlogen maakt dan weer geen deel uit van dit bedrag.

Deze maand hebben verschillende NAVO-landen al extra troepen toegezegd voor Afghanistan, nog voordat op 28 januari in Londen een conferentie over het land belegd wordt. Men verwacht dat tijdens deze conferentie besloten wordt nog eens duizenden extra militairen naar Afghanistan uit te zenden, bovenop de 150.000 die er nu of in de nabije toekomst al zullen dienen onder het commando van de VS en de NAVO.

Washington heeft het aantal dodelijke raketaanvallen door onbemande vliegtuigen op Pakistan opgevoerd en er gaan stemmen op om dergelijke aanvallen ook uit te voeren op Jemen. Met name senator Carl Levin, de voorzitter van de defensiecommissie van de Senaat, pleitte voor luchtaanvallen en voor het inzetten van Special Forces in Jemen.[1]

Om te beginnen zal het Pentagon 1400 militairen uitzenden naar Colombia. Ze zullen daar zeven nieuwe bases bemannen, als onderdeel van een militaire overeenkomst voor de duur van tien jaar die op 20 oktober jongstleden gesloten werd.[2] Ook zal de VS dit jaar de nieuwe bases van 110 miljoen dollar in Bulgarije en Roemenië voltooien om er minstens 4000 Amerikaanse militairen in onder te brengen.[3]

Het nieuwste regionale commando van het Pentagon, het Africa Command, zal zijn activiteiten aan en buiten de kust uitbreiden. Ze zullen niet beperkt blijven tot de huidige acties tegen opstandelingen in Somalië, Mali en Oeganda en de onbemande vluchten vanuit de nieuwe basis op de Seychellen.[4]

Deze maand bracht echter nog ernstiger en verontrustender nieuws. Het Pentagon heeft toestemming gegeven voor het sluiten van een wapendeal met Taiwan ter hoogte van 6,5 miljard dollar waarbij er onder meer 200 Patriot-raketten geleverd worden. De Volksrepubliek China is furieus, zoals ook Washington furieus zou zijn wanneer Beijing een vergelijkbaar wapenarsenaal zou leveren aan pakweg een onafhankelijk Puerto Rico.[5]

Alsof deze actie nog niet provocerend genoeg was kondigde de Poolse minister van Defensie op 20 januari aan dat een batterij Patriot-raketten en 100 Amerikanse militairen om deze te bedienen niet vlak buiten Warschau gestationeerd zullen worden maar in de stad Morag aan de Baltische Zee, op ongeveer 55 kilometer van de Russische grens.[6]

Volgens planning komen de raketten en de troepen in maart of april aan. Obama's nieuwe raketschildprogramma dat ingebed wordt in de NAVO bestrijkt heel Europa en zal zich uitbreiden tot het Midden-Oosten en de Kaukasus. In het kader van dit programma zullen de Patriots gevolgd worden door Standard Missiles-3 luchtverdedigingsraketten op oorlogsschepen in de Baltische Zee en voor het eerst ook op het vasteland. 'Het Pentagon zal commandoposten voor SM-3 raketten opzetten. Deze kunnen zowel korte- als middellangeafstandsraketten onderscheppen.[7] Om een idee te geven van het bereik van deze raket: in februari 2008 gebruikte het Pentagon een SM-3 om een satelliet uit de ruimte te schieten.

De inzet van wapens en militairen blijft niet tot hier beperkt.

Het nieuwe raketsysteem van de eerste regering na het George Bush-tijdperk zal gebruikmaken van 'bestaande raketsystemen op het land en op zee. Het moderniseren van de systemen zal doorgaan tot 2020 en de eerste stap is het plaatsen van bestaande marineraketten op torpedobootjagers en slagkruisers voorzien van het Aegis-radarsysteem.'[8]

'Daarenboven zal er een mobiel radarsysteem in gebruik worden genomen in een Europees land. Later zal er elders in Europa een nog geavanceerder mobiel systeem geplaatst worden met als paradepaardjes Lockheed's Terminal High Altitude Defense-raketten en de verbeterde versie van de Standard Missile-3, geproduceerd door Raytheon.[9]

Afgelopen december ondertekende Washington een Status of Force Agreement (SOFA) om de 'plannen van het Amerikaanse leger om troepen en militairen op Pools grondgebied te stationeren te formaliseren. Tevens opende deze overeenkomst de weg voor de beloofde Patriot-raketten, ter modernisering van de NAVO-luchtverdediging in Europa'.[10]

In oktober, vlak nadat de Amerikaanse vicepresident Joseph Biden een bezoek bracht aan Warschau om de laatste hand te leggen aan het plan, ontmoette de Poolse onderminister van Defensie Stanislaw Komorowski zijn Amerikaanse collega Alexander Vershbow, en hij maakte bekend dat 'de Amerikaanse raketten op scherp zullen staan. Het zouden geen dummy's zijn, zoals Washington in een eerder stadium suggereerde.' Eerder al maakten regeringsvertegenwoordigers uit Oekraïne en de VS bekend dat het Oekraïense grondgebied op enigerlei wijze gebruikt mag worden voor het nieuwe raketschild.'[11] Polen grenst slechts aan de Russische enclave Kaliningrad, maar Oekraïne deelt een grens van 1576 kilometer met Rusland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht een persbericht naar buiten over de afspraak om Amerikaanse troepen naar Polen te sturen, de eerste buitenlandse militairen in Polen sinds het einde van het Warschaupact in 1991: 'Een hele reeks van overeengekomen activiteiten zoals gezamenlijke trainingen en militaire oefeningen, de inzet van Amerikaanse militairen en de toekomstige plaatsing van ballistische raketten worden door deze afspraak mogelijk gemaakt.'[12]

Een woordvoerder van het Pentagon zei: 'Het Amerikaanse leger in Europa zal de Poolse strijdkrachten helpen hun luchtverdediging verder te ontwikkelen. Omdat we al samen trainen met Poolse militairen is het trainingsprogramma met Patriot-raketten slechts een uitbreiding van onze activiteiten.'[13]

Eerdere plannen om raketten in Polen te plaatsen waren zogenaamd gericht tegen een dreiging vanuit Iran, hoe ongeloofwaardig ook. De Patriot-raketten kunnen alleen maar voor Rusland bedoeld zijn.

De voormalige opperbevelhebber van de luchtmacht van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten zei tegen een Russisch persagentschap: 'Het is volkomen onduidelijk waarom de defensie van de NAVO-noordflank versterkt moet worden. Op dit moment is de NAVO al onaantastbaar superieur boven de Russische conventionele bewapening.

We kunnen niet uitsluiten dat het stationeren van Patriots in Polen gevolgd wordt door andere activiteiten die leiden tot een grotere Amerikaanse militaire infrastructuur in Oost-Europa.'[14]

Het Strategic Arms Reduction Treaty (START) uit 1991 over de vermindering van het aantal strategische en offensieve wapens liep op 5 december af. Het is weliswaar verlengd maar er is 48 dagen later nog geen overeenstemming bereikt over een nieuw verdrag.

Eind vorig jaar werd de Russische premier Vladimir Poetin gevraagd naar de reden van het uitstel. Hij wees op het belangrijkste beletsel: 'Wat het probleem is? Het probleem is dat onze Amerikaanse partners een antiraketschild aan het bouwen zijn en wij niet.'

Hij wijdde uit over het probleem: 'Als wij geen eigen antiraketschild ontwikkelen bestaat het gevaar dat onze partners zich onder een dergelijke 'paraplu' volkomen veilig voelen. Dit zal hun toestaan te doen wat zij willen. Het evenwicht wordt erdoor verstoord en de agressie zal onmiddellijk toenemen.'

Over de vooruitzichten omtrent de vermindering - niet de uitbanning - van nucleaire wapens in Europa en Noord-Amerika zei Poetin: 'Om het evenwicht in stand te houden zullen we offensieve wapensystemen moeten ontwikkelen'[15], waarmee hij het standpunt van de Russische president Medvedev van een week eerder herhaalde. De timing van de aankondiging door het Pentagon dat er binnenkort Patriot-raketten zo dicht bij Russisch grondgebied gestationeerd zullen worden zal de zaak er niet beter op maken, evenals de bewering van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat 'een vervolg op het START-verdrag niet het aangewezen middel is om de rakettenkwestie op te lossen.'[16]

Een maand eerder maakten Russische media bekend dat Rusland's Strategic Missile Forces (SMF) die de nucleaire landraketten bedienen eind 2009 een tweede regiment uitgerust met mobiele Topol-M raketsystemen gevechtsklaar zouden maken.

'De Topol-M raket, met een bereik van ongeveer 11.000 kilometer, is naar verluidt onkwetsbaar voor huidige en toekomstige Amerikaanse antiraketafweersystemen. Zo kunnen ze manoeuvres maken om bij voorbeeld Patriot-raketten op het laatste moment te ontwijken en zijn ze voorzien van allerlei afleidingsapparatuur.'[17]

De levering van Patriot-raketten aan Taiwan bracht China er op 11 januari toe een proef te doen met het onderscheppen van een middellangeafstandsraket in volle vlucht. Op dezelfde manier zal het overbrengen van Amerikaans materieel en VS-soldaten naar de Russische grens niet veel goeds voorspellen voor een nieuw nucleair ontwapeningsverdrag.

Op het niet-nucleaire front wordt het Treaty On Conventional Armed Forces in Europe (CFE), dat bedoeld is om de conventionele bewapening in Europa terug te dringen, ook ernstig in gevaar gebracht door de plannen voor een raketschild van de VS en de NAVO. Het aangenomen CFE uit 1999 is nog door geen enkele NAVO-lidstaat geratificeerd, vanwege de zogenaamde 'bevroren conflicten' in de vroegere Sovjet-Unie. De oorlog tussen Georgië en Rusland in 2008 was een gevolg van deze agressieve obstructiepolitiek. Het opzetten van permanente militaire VS- en NAVO-bases in Kosovo, Bulgarije, Roemenië, Litouwen en nu Polen vormt een ernstige schending van het CFE en zou er wel eens de doodsteek van kunnen zijn.

Op 14 juli 2007 schortte Rusland de naleving van het CFE op, vanwege 'buitengewone omstandigheden die de veiligheid van de Russische Federatie aantasten en die onmiddellijke maatregelen eisen.'[18]

De omstandigheden waarnaar verwezen werd waren het Amerikaanse project om een raketschild in Oost-Europa te installeren en de algemene activiteiten van de NAVO-strijdkrachten in de regio's van de Baltische en de Zwarte Zee.

Op 29 november vorig jaar bracht Rusland een ontwerpvoorstel uit voor een 'nieuwe Europese veiligheidsovereenkomst die volgens het Kremlin verouderde instituten zoals de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zou moeten vervangen.'[19]

De Chinese analisten Yu Maofeng en Lu Jingli betogen dat Rusland hiertoe aangezet werd uit bezorgdheid over de raketplannen van de VS en de NAVO, de uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland, de oorlog tegen Joegoslavië in 1999, de westerse steun aan de 'kleurrijke revoluties' in voormalige Sovjetlanden en het niet-ratificeren door de NAVO van het Treaty on Conventional Armed Forces in Europe.'[20]

De afgelopen dertig jaar zijn opeenvolgende Amerikaanse presidenten komen opdraven met een zogenaamd plan om kernwapens de wereld uit te helpen, al kreeg niet eerder een van hen de Nobelprijs voor de Vrede terwijl hij nog aan de macht was.[21] Stuk voor stuk verhevigden zij de roekeloze wapenopbouw en gingen ze over op gewapende agressie in het buitenland om een wereldwijde militaire dominantie te bewerkstelligen. De huidige Amerikaanse opperbevelhebber vormt daar samen met Robert Gates, James Jones en Hilary Clinton, zijn volgelingen op buitenlands politiek gebied geen uitzondering op.[22]

Noten

[1] Yemen: Pentagon's War On The Arabian Peninsula, Stop NATO, 15 december 2009
[2] Rumors Of Coups And War: U.S., NATO Target Latin America, Stop NATO, 18 november 2009
[3] Bulgaria, Romania: U.S., NATO Bases For War In The East Stop NATO, 24 oktober 2009
[4] AFRICOM Year Two: Seizing The Helm Of The Entire World, Stop NATO, 22 oktober 2009
[5] U.S.-China Military Tensions Grow Stop NATO, 19 januari 2010
[6] New York Times, 21 januari 2010
[7] Voice of Russia, 14 december 2009
[8] U.S. Missile Shield System Deployments: Larger, Sooner, Broader, Stop NATO, 27 september 2009; Black Sea, Caucasus: U.S. Moves Missile Shield South And East, Stop NATO, 19 september 2009; U.S. Expands Global Missile Shield Into Middle East, Balkans, Stop NATO 11 september 2009
[9] Bloomberg News, 14 januari 2010
[10] Poolse radio, 11 december 2009 [11] Russia Today, 16 oktober 2009
[12] Stars and Stripes, 21 december 2009
[13] Ibid
[14] Interfax Ukraine, 20 januari 2010
[15] Reuters, 29 december 2009
[16] Ibid
[17] Russisch persagentschap Novosti, 18 november 2009
[18] Time, 14 juli 2007
[19] Radio Free Europe/RadioLiberty, 30 november 2009
[20] Strategic considerations behind Russian proposal for new European security treaty, Xinhua News Agency, 1 december 2009
[21] Obama Doctrine: Eternal War For Imperfect Mankind Stop NATO, 10 december 2009
[22] White House And Pentagon: Change, Continuity And Escalation, Stop NATO, 19 maart 2009

Bron: Global Research, 1 februari 2010, vertaling Frans Willems.