Redactioneel

Beatrix: Dag, ik ben weer even met vakantie. Crisis? Hoezo?
Beeld van 'Afrodite van Milos' met obsceen gebaar. Cover van Duitse blad 'Focus' met als titel: "Bedriegers in de Eurofamilie".

Deze keer in het redactioneel een paar willekeurige feiten op een rij. Alhoewel willekeurig?

Koningin Beatrix

Volgens de Volkskrant op 5 maart 2010 heeft Koningin Beatrix tussen 2005 en 2007 miljoenen euro's belegd in Aziatische bedrijven. Dat deed zij via het Asia Equity Fund van de Amerikaanse bank JPMorgan. Beatrix kocht de aandelen in 2006 voor 24,50 dollar per stuk, en verkocht ze in 2007 op het hoogtepunt van de markt, tegen een aanmerkelijk hogere koers. Begin 2006 hield zij onder haar eigen naam ('Beatrix W. van Oranje') bijna 8 procent van een exclusief type aandelen in het JPMorgan Asia Equity Fund. Het aandelenpakket was begin 2006 ongeveer 11,5 miljoen dollar (9,5 miljoen euro) waard. De koningin was in 2006 verplicht haar belang bij JPMorgan te melden. Ten minste drie van de beursgenoteerde Aziatische bedrijven waarin het Asia Equity Fund in 2006 en 2007 belegde, werden in die periode geconfronteerd met fraude of beschuldigingen van het uitbuiten van personeel. JPMorgan zelf lag onder vuur vanwege het benadelen van klanten van beleggingsfondsen van de bank.

De Griekse tragedie

In het Financieele Dagblad stond op 12 februari jl. een artikel over de beweegredenen van de Europese 'solidariteit' met Griekenland. In beginsel worden alle EU-landen die de euro hebben ingevoerd geacht hun eigen broek op te houden. Maar Griekenland zit zo diep in de moeilijkheden, dat de Europese solidariteitsgedachte toch kwam opzetten. Vooral vanuit Duitsland en Frankrijk kwamen de afgelopen weken al geluiden om de Grieken terzijde te staan. Wat blijkt? De rijkere eurolanden hebben grote financiële belangen in Griekenland. De Franse bankensector heeft er in totaal 73 miljard dollar uitstaan. Die beleggingen komen in gevaar als Griekenland ooit moet bekendmaken niet meer aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ook investeringen daar zullen dan snel in waarde dalen. Kortom, volop eigenbelang voor Frankrijk om te zorgen dat de Grieken niet kopje-onder gaan. Nederlandse banken hebben 'maar' 11 miljard dollar uitstaan in Griekenland. Het werkelijke belang voor Nederland is echter groter. Want de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) telt de belangen van de pensioenfondsen niet mee. Alleen al het ABP, goed voor een derde van het totale pensioenvermogen van Nederland, had eind 2008 zo'n 1,6 miljard euro belegd in Griekse staatsobligaties. Ook Duitse banken zitten fors in Griekenland. Weliswaar met 38 miljard dollar een stuk minder dan de Franse, maar toch een som die de Duitse economie een tik kan geven.

In de kapitaalmarkten wordt Griekenland in één adem genoemd met Ierland en Portugal en in mindere mate ook Spanje. Als Griekenland 'valt', komt er ook onzekerheid over deze landen. In de eerste twee landen zijn Duitse banken zeer actief, terwijl Nederlandse banken relatief sterke posities in Spanje hebben. Dat de Europese leiders lieten weten de Grieken terzijde te zullen staan als het echt niet anders meer kan, was vermoedelijk niet alleen een kwestie van solidariteit. Het eigenbelang om een tragedie te voorkomen, is uiteindelijk te groot.

Dividenden, tel uit je winst

Uit het Financieele Dagblad van 26 februari jl. plukten we deze informatie:

In het topjaar 2007 keerden AEX-bedrijven in totaal 40 miljard uit aan hun aandeelhouders. Ook over 2008, toen de crisis haar intrede had gedaan, ging toch nog bijna 40 miljard euro richting de aandeelhouders. Over 2009 wordt verwacht dat het totaal waarschijnlijk onder de 20 miljard euro zal blijven. Bij elkaar over drie jaar dus is 100 miljard euro onttrokken aan deeconomie en in de zakken van de speculanten terechtgekomen. Waar moeten we dus die 35 miljard halen? Juist ja...

...en die bonussen?

Weer uit het Financieele Dagblad: De topman van de Britse zakenbank HSBC, Stuart Gulliver (met zo'n naam kun je uiteraard alleen groot denken, red. M.) krijgt 10,9 miljoen euro voor zijn 'prestaties' in het afgelopen jaar. Twee collega's ontvangen 10 miljoen euro. En wat zegt supercommissaris Kees van Lede in wederom het Financieele Dagblad op 1 maart jl.? De beloningsafspraken bij Nederlandse banken liggen volgens hem ver onder het Europese niveau en zullen dus op termijn niet houdbaar (te laag dus) blijken te zijn. De topmannen zijn de crisis allang weer vergeten. Wij nog niet. Dat wordt dus botsen.

In deze krant en op de website www.ncpn.nl gaan we verder nog in op de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De aanvallen op lonen, werkgelegenheid, pensioenen en AOW. Niet alleen de pensioenleeftijd staat ter discussie, maar ook de zogenaamde betaalbaarheid. Drie commissies zijn er in korte tijd al tegenaan gegooid. De echte klappen worden zichtbaar begin april, als de ambtelijke werkgroepen met hun bezuinigingsplannen naar buiten komen. Op het politieke front is er de nodige beweging gaande. Een eerste slachtoffer van de politieke polarisatie is Agnes Kant van de SP. De lange polder-winterslaap van 30 jaar lijkt voorbij. De komende periode zal een ander gezicht tonen dan de voortkabbelende jaren sinds Bestek '81 en de opheffing van de CPN. De kaarten zullen opnieuw worden geschud.

Inmiddels is de vakbeweging volop in beweging. Dat is nog net op tijd om een strijdbaar en politiek antwoord te geven op de geplande aanvallen op levenspeil, sociale rechten en publieke voorzieningen. Manifest plaatst een vervolginterview met ABVAKABO-bestuurder Jan Boersma, naar aanleiding van de acties van de ambtenaren bij de lagere overheden. De schoonmakers, onder leiding van de FNV Bondgenoten-organizers, worden steeds bewuster en door hun groeiende organisatiekracht behalen ze ook overwinningen. Proficiat! In de volgende krant plaatsen we een interview met een van de organizers. In deze krant wordt een eerste voorzichtige analyse over de positie van Wilders geschetst. We blikken terug op de herdenking van de Februaristaking van de afdeling Amsterdam van de ABVAKABO FNV, die elk jaar voorafgaat aan de officiële herdenking.

We plaatsen zoals gebruikelijk de Nederlandse ontwikkelingen in een mondiaal en Europees kader. Talloze draden verbinden de ontwikkelingen in ons land met die in het buitenland. De tijd van eenzijdig nationalisme is allang voorbij. Een gezamenlijke verklaring van communistische en werkerspartijen over de nieuwe EU2020-strategie (van 2010 tot 2020), de opvolger van de Lissabonstrategie van 2000 (van 2000 tot 2010), toont de noodzaak van gezamenlijke Europese strijd aan. Zoals u gewend bent weer een analyse van LEAP/E2020. Een artikel over de NAVO aan de grenzen met Rusland is een oogopener.

We besteden verder aandacht aan de verrassende politieke ontwikkelingen in Engeland, een aanval op een jonge communist in Duitsland, de klassenstrijd in Griekenland en Turkije en laten u de gevangenissen in Iran van binnen zien. De ramp in Haïti had heel anders kunnen uitpakken als de VS (planologen) en de rijke grondbezitters op Haïti een andere politiek hadden gevoerd. Verder plaatsen we een analyse van Fidel Castro over het mislukken van de klimaatconferentie in Kopenhagen. U zult ook het gedicht niet missen, de rubriek 'Klassiek en Actueel' en uiteraard niet de felle aanklacht van Rinze Visser tegen de voortdurende pogingen om de geesten van de mensen zo te beïnvloeden dat zij de schandalige praktijken van het kapitaal blijven accepteren.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in deze wereld.

Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

Ook nu plaatsen we een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden. Bovendien kunt u alle verklaringen van het Partijbestuur van de NCPN over actuele ontwikkelingen op onze website vinden.

Deze keer op de website:

  1. ABVAKABO FNV: een nieuwe aanpak, een strijdbare vakbeweging.
  2. Gezamenlijke verklaring van 23 CP's en WP's over EU2020-strategie.
  3. Welk belang dient Wilders? (Maarten Muis/Willem van Kranenburg)
  4. FNVvechtvoorjerecht Nieuwsbrief 43: Een muur van verzet!
  5. Fidel Castro over klimaattop in Kopenhagen (vert. M.Muis)
  6. Uitspraak Raad van Beroep (Steungroep ME/Arbeidsongeschiktheid)