Gevaarlijke ontwikkelingen in Turkije

Een van de tenten van TEKEL-arbeiders waarop staat "Als TEKEL-arbeiders zullen winnen, zullen wij allen winnen." (Foto Eda Yenil)

Eda Yenil

De regeringspartij AKP probeert de belangrijkste actoren: het bestuur van de staatsuniversiteiten, het leger en de rechterlijke macht te herstructureren op basis van haar eigen politieke opvattingen. Het land wordt in een chaos gestort. Militairen worden opgepakt omdat ze een staatsgreep zouden hebben beraamd, arbeiders krijgen hun rechten niet, universiteiten worden onder controle van de politie en privéveiligheidsdiensten gebracht.

De strijd van de TEKEL-arbeiders staat in het teken van hoop voor de arbeidersklasse. De Raad van State heeft het besluit vernietigd van de regering waarin de arbeiders een beperkte tijd kregen voor het vinden van een andere baan. Dit betekent dat de arbeiders nog meer tijd hebben om te kunnen demonstreren zonder hun rechten te verliezen. De TEKEL-arbeiders hebben nu besloten om naar hun woonplaatsen terug te keren om hun omgeving verder te informeren over hun strijd.

Nu de TEKEL-arbeiders een overwinning hebben bereikt in hun strijd roept de TKP de bevolking op om nog harder tegen de gevaarlijke plannen van de regering te strijden. Het jaar 2010 is in dit verband een belangrijk jaar. De TKP heeft in een verklaring (*) haar positie en mogelijke aanpak uiteengezet met betrekking tot onder meer de demonstraties van de TEKEL-arbeiders en de vakbonden, de voorbereidingen voor 1 mei, de spanning binnen de rechterlijke macht en de ontwikkelingen binnen de universiteiten.

TEKEL-arbeiders en de vakbonden

De TEKEL-arbeiders hebben niet alleen de arbeidersklasse in beweging gebracht maar zij hebben ook laten zien hoe een strijd gevoerd moet worden tegen de regering. De TKP steunde de TEKEL-arbeiders al vanaf de eerste dag met volle kracht. Er bestaat geen twijfel over dat de TKP de TEKEL-arbeiders altijd zal steunen en ook haar steun aan de vakbonden niet zal verminderen. De drie vakbondsfederaties hebben echter op 22 februari een verklaring gepubliceerd waarin zij wankelmoedige en onwillige uitspraken deden. Het was geen juist besluit om pas op 26 mei een demonstratie te plannen. De TKP roept de vakbonden op dit besluit te heroverwegen.

1 mei en Taksim

De vakbonden DISK en KESK hebben weer aangekondigd 1 mei te vieren op het Taksimplein, waar in 1977 tijdens de 1 mei-demonstratie 34 mensen om het leven zijn gebracht. De afgelopen drie jaar heeft de TKP het besluit om op het Taksim-plein te demonstreren volledig gesteund. Echter een 1 mei-viering organiseren waarbij de nadruk niet op de TEKEL-arbeiders wordt gelegd, lijkt de TKP zeer oppervlakkig. Momenteel maakt Turkije een belangrijke arbeidersstrijd mee en dit moet ook de basis zijn voor een geslaagde 1 mei-demonstratie. De komende 1 mei-demonstratie is een goede gelegenheid voor de werkende klasse zich massaal te organiseren.

De spanning binnen de rechterlijke macht

De hervorming binnen de rechterlijke macht is bedoeld om het hele rechtssysteem te infiltreren met de opvattingen van de regeringspartij. Er worden ongeloofwaardige dagvaardingen opgesteld, getuigen worden geheimgehouden. Het hele rechtssysteem wordt ongeloofwaardig. De TKP roept de bevolking op steun te geven aan de strijd tegen de conservatieve greep van de regering op de rechterlijke macht.

De ontwikkelingen binnen de universiteiten

De universiteiten zijn belangrijke plaatsen waar de AKP steeds meer probeert in te grijpen, door privatisering van het onderwijs, verhoging van collegegeld en door een eigen kader te vormen. Tegen deze aanval moet verzet worden georganiseerd. De AKP probeert door bedrog en wijzigingen de progressieve mensen te verhinderen te kunnen functioneren binnen de universiteiten. De TKP roept op om hiertegen in verzet te komen opdat de wetenschap beschermd kan worden.

(*) De Communistische Partij van Turkije (TKP) heeft een algemene verklaring gepubliceerd waarin de laatste ontwikkelingen in Turkije zijn opgesomd en geanalyseerd.