Gezamenlijke verklaring van communistische en arbeiderspartijen van de EU-landen

De EU-top van staatshoofden op 11 februari toont een nieuwe zware aanval op de arbeidersklasse en de volkeren van Europa. De besluiten van de top, in overeenstemming met de 'EU-2020-strategie', die de Lissabon-strategie stimuleert en verdiept, intensiveert de tegen de bevolking gerichte politiek van de Europese Unie en de burgerlijke overheden door middel van harde maatregelen tegen de werkende klasse en het volk. Zij trachten de winstgevendheid van de Europese monopolies te versterken, zowel binnen de Europese Unie als de internationale imperialistische concurrentie.

De EU-strategie voor de weg uit de crisis is gebaseerd op het doorvoeren van ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheidssystemen, de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd en drastische bezuinigingen op alle salarissen, pensioenen en sociale uitkeringen. Deze aanval draagt het stempel van de liberale en sociaaldemocratische krachten die de strategie van het kapitaal in samenwerking met de Europese Unie hebben ondersteund.

Het begrotingstekort, de overheidsschuld en het toezicht op de economieën van verschillende lidstaten, waaronder Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en andere landen worden misbruikt voor de ideologische intimidatie van de werkende mensen in heel Europa.

De transnationale bedrijven en de banken maakten enorme winsten door uitbuiting van de arbeiders en door belastingvrijstellingen middels overheidssubsidies, zowel vóór als tijdens de crisis. Ze concurreren nu om het leeuwendeel van de nieuwe leningen. En weer schuiven zij de lasten door naar de werknemers, de armen en kleine en middelgrote familiebedrijven in de landbouw en de zelfstandigen, door middel van bangmakerij en intimidatie.

De geest van verzet wordt sterker onder de Europese werknemers die niet bereid zijn de kosten te dragen van de crisis waarvoor zij geen enkele aansprakelijkheid hebben. In Griekenland, Portugal en andere landen organiseren arbeiders, ambtenaren en kleine en middelgrote boeren openbare demonstraties en staken tegen de genomen bezuinigingsmaatregelen. De ondertekenaars, communistische en werkerspartijen, spelen een hoofdrol in deze beweging in de frontlinie van de klassenstrijd.

De communistische- en werkerspartijen roepen de arbeidersklasse en de volkeren in elk land op hun tegenaanval te organiseren en de partijen te veroordelen die steun verlenen aan het EU-offensief tegen de mensen; de gelederen van de klassen-georiënteerde arbeidersbeweging te versterken; het sociale partnerschap dat de tegen de bevolking gerichte politiek bevordert af te wijzen, een krachtig antwoord op de tegen de bevolking gerichte aanval te geven en daarvoor in de plaats te eisen:

een volledige en stabiele werkgelegenheid met volledige rechten voor iedereen, een aanzienlijke stijging van de lonen, de afschaffing van alle antisociale en anti-arbeidswetgeving, een vermindering van de pensioengerechtigde leeftijd en uitsluitend gratis onderwijs, gezondheid en welzijn. Werkers kunnen beter leven zonder kapitalisten, zij produceren de rijkdom en daarom moeten zij ervan genieten.

Partijen

 1. Partij van de Arbeid van België
 2. Communistische Partij van Groot-Brittannië
 3. Nieuwe Communistische Partij van Groot-Brittannië
 4. Communistische Partij van Bulgarije
 5. Partij van de Bulgaarse communisten
 6. AKEL, Cyprus
 7. Communistische Partij in Denemarken
 8. Communistische Partij van Estland
 9. Communistische Partij van Finland
 10. Communistische Partij van Griekenland
 11. Hongaarse Communistische Werkers Partij
 12. Communistische Partij van Ierland
 13. Werkers Partij van Ierland
 14. Partij van de Italiaanse communisten
 15. Socialistische Partij van Letland
 16. Socialistische Partij van Litouwen
 17. Communistische Partij van Luxemburg
 18. Communistische Partij van Malta
 19. Nieuwe Communistische Partij van Nederland
 20. Communistische Partij van Polen
 21. Communistische Partij van Slowakije
 22. Communistische Partij van de Volkeren van Spanje
 23. Communistische Partij van Zweden