Hoogte AOW-bedrag op agenda Tweede Kamer dankzij burgerinitiatief

Ingezonden

Binnenkort zal in een plenaire zitting van de Tweede Kamer gediscussieerd worden over de hoogte van het AOW-bedrag. Dat is afgedwongen met het in januari jl. ingediende burgerinitiatief 'AOW-bedrag omhoog'. De Tweede Kamer blijkt vorige week donderdag besloten te hebben dit burgerinitiatief te accepteren op voorstel van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Het burgerinitiatief van ruim 41.000 handtekeningen wil dat de AOW weer op niveau gebracht wordt door de in de loop der jaren ontstane welvaartsachterstand van ca. 17 procent ongedaan te maken; vervolgens moet de AOW welvaartsvast blijven.

Het 'Platform AOW-bedrag Omhoog' is blij met de erkenning van de Kamer dat over de hoogte van het AOW-bedrag nog nooit een principiƫle discussie heeft plaatsgevonden. Roel Walraven, oud-wethouder Sociale Zaken van Amsterdam en voorzitter van het Platform: "Met name de ouderen die alleen van de AOW moeten leven, voelen het al jaren in hun portemonnee dat zij steeds meer tekortkomen. Maar de politiek heeft dit altijd laten liggen. Met dit burgerinitiatief zal de Kamer hieraan nu echt aandacht moeten gaan besteden."

De verzamelde 41.000 handtekeningen zijn het topje van de ijsberg. "Het blijkt dat veel mensen pas onlangs van het burgerinitiatief hebben gehoord, en zich nog graag willen aansluiten. Dat kan!", aldus secretaris Jaap Duppen van het Platform. Er is nog gelegenheid om adhesie te betuigen via de website http://www.aowomhoog.nl. Hierop zullen ook de verdere stappen van het Platform 'AOW-bedrag omhoog' worden bekendgemaakt.

Stichting Platform AOW Omhoog!
Baden Powellweg 20-A
1069 KW Amsterdam
aowomhoog@gmail.com
http://www.aowomhoog.nl

Amsterdam, 24 maart 2011