Afbraak gesubsidieerde banen

Actie in Groningen op 13 april jl. Voor een sociaal en leefbaar Groningen. (Foto Rob Heusdens)

Rob Heusdens

Zoals in veel steden is ook het college van B en W van Groningen voornemens om de gesubsidieerde banen in de stad in de komende drie jaar als gevolg van de kabinetsbezuinigingen fors af te bouwen. De Groningse werkers tekenen verzet aan.

Op 13 april organiseerden honderden werknemers in deze gesubsidieerde bedrijfstakken (van veiligheidszorg tot buurtconciërges) hun protest voorafgaande aan de zitting van de commissie Werk & Inkomen die dit collegevoorstel behandelde. In juni komt het voorstel in de gemeenteraad.

In totaal worden 1600 functies bedreigd en meer dan 1000 banen dreigen te worden wegbezuinigd, volgens het gezamenlijke manifest.

Naast het banenverlies gaat het dus ook om een forse afbraak van dienstverlening.

Voor meer informatie, zie:
http://www.groningensociaalenleefbaar.nl/index.aspx