Rinze Visser benoemd tot ereburger Lemsterland

lemmer20025.jpg
Rinze Visser krijgt erepenning uit handen van burgemeester Dick Stellingwerf (Foto Manifest).

Van een correspondent

Rinze Visser heeft op 28 juni jl. de erepenning van de gemeente Lemsterland ontvangen. De plechtigheid was een volkomen verrassing voor hem. Iedereen, ook de familie had het geheimgehouden. Burgemeester Dick Stellingwerf heeft de erepenning en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt tijdens de afsluiting van het vergaderseizoen van de gemeenteraad. Een lintje heeft Rinze Visser, nu 72 jaar, nooit gewild. Daarvan was wel sprake, maar Lenie Visser, zijn vrouw, kreeg elke keer als zij hem polste steevast een negatief antwoord: "Iedereen weet dat ik dat niet wil!" De erepenning van 'zijn' gemeente stelt hij daarentegen zeer op prijs.

De gemeenteraad van Lemsterland heeft als blijk van waardering unaniem besloten om Rinze Visser de gemeentelijke erepenning toe te kennen.

Al 40 jaar onafgebroken gemeenteraadslid

In het najaar van 2010 maakte hij 40 jaar onafgebroken deel uit van de Lemsterlandse gemeenteraad, achtereenvolgens voor de CPN, het VCN en de NCPN (zie ook Manifest nummer 10, 2010 met een uitvoerig interview n.a.v. dit feit). "Je zet je altijd met hart en ziel in voor de Lemsterlandse gemeenschap, staat altijd voor anderen klaar. Je weet wat er onder de bevolking leeft. Je bent een volksvertegenwoordiger pur sang", aldus de burgemeester in het bijzijn van zijn vrouw Lenie en hun drie kinderen en twee kleinkinderen. Met het toekennen van de erepenning brengt de gemeenteraad ook tot uiting dat Rinze Visser een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Lemsterland gedurende die periode. Rinze Visser heeft zich overigens nooit beperkt tot het raadslidmaatschap op zich. Hij stond en staat ook altijd klaar voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Veel mensen stond hij die tientallen jaren met raad en daad ter zijde. Hij vergezelt mensen naar de sociale dienst, vult hun belastingformulieren in. Als fractieleider kwam hij met een koudetoeslag voor gemeentelijke buitendienstmedewerkers, bewerkstelligde hij een betalingsregeling voor mensen met een huurachterstand en verzette hij zich tegen de sloop van goedkope woningen.

Politieke en sociale activiteiten gebaseerd op het communisme

Rinze Visser heeft zich in zijn politieke en sociale activiteiten altijd gebaseerd op zijn communistische uitgangspunten. Hij bleef de antikapitalistische, marxistisch-leninistische beginselen trouw. Daarom ging hij in 1989 niet mee toen de CPN in Groen Links opging. Hij verzette zich al sinds begin tachtiger jaren van de vorige eeuw tegen de koers om de CPN op te heffen en werd lid van het VCN (Verbond van Communisten in Nederland, de voortzetting van de 'Horizontalen' - die begonnen met de uitgave van de krant Manifest). Hij was vervolgens in 1992 betrokken bij de oprichting van de NCPN, waarvan Rinze Visser ook een aantal jaren partijvoorzitter was.

Daarnaast was Rinze Visser vier jaar lid van Provinciale Staten in Friesland. In 1990 en 1994 was hij landelijk lijsttrekker voor de NCPN. Rinze Visser, die deel uitmaakt van de tweemansfractie van de NCPN, samen met Sake Barelds die ook aanwezig was, stopt na de gemeentelijke herindeling in 2013 niet. Als de kiezer het wil, gaat de NCPN verder in de gemeente De Friese Meren. Zijn werkterrein wordt dan groter. Maar als de kiezer dat wil zullen er ook meer raadsleden voor de NCPN kunnen worden gekozen die samen het werk zullen doen. De maatschappelijke omstandigheden maken een sterke NCPN, met echte volksvertegenwoordigers, meer dan nodig!

Artikel is een bewerking van artikelen in 'Zuid-Friesland' en de 'Leeuwarder Courant' van 29 juni jl.