Bij het overlijden van Celine van der Hoek-de Vries op 30 september 2011.

celine2005.jpg
Celine (l) tijdens Hannie Schaft-herdenking in 2005 (Foto Manifest/WvdK).

Celine, voorzitter van de AFVN-BvA (Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland - Bond van Antifascisten) overleed op 91-jarige leeftijd na een korte ziekte in Amsterdam.

NCPN en Manifest hadden een langdurige samenwerking en wederzijdse steun met Celine en de andere kameraden van 'de antifascist'. De relatie met Celine werd de laatste jaren steeds sterker en intensiever. Als medewerker en donateur van partij en krant stak zij ook letterlijk de handen uit de mouwen en verzorgde mede de verzending van Manifest. Nog het voorlaatste nummer deze zomer maakte ze samen met de jongere medewerkers van de 'vouwploeg' de krant verzendklaar.

Haar discussiebijdragen tijdens het werk en op bijeenkomsten waren altijd inspirerend en gaven blijk van grote levenservaring en -wijsheid, ook politieke wijsheid. Over de schokkende gebeurtenissen in haar leven, fascisme, oorlog, vervolging (Celine was overlevende van Auschwitz) en hoe haar communistische wereldbeschouwing haar hielp om deze verschrikkingen politiek te duiden, te begrijpen en te bestrijden en te overleven.

Recent nog wees zij op de eed van de gevangenen van Buchenwald, die afgedrukt stond op de omslag van haar blad 'de antifascist': 'Wij zullen niet rusten voordat het fascisme, met al zijn wortels, is vernietigd. De opbouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel!'

"Daarmee wordt bedoeld", legde zij uit, "dat we moeten strijden tegen een maatschappijvorm, die de wortels van het fascisme in zich draagt, het kapitalisme. Strijdt voor een maatschappij waar het fascisme niet meer kan wortelen, het socialisme!"

Daarmee straalde Celine de vastberadenheid uit om de strijd voort te zetten en inspireerde ze ons en de jongere generatie om alle moeilijkheden te overwinnen en aan de verwezenlijking van de idealen van een betere en rechtvaardige samenleving te blijven werken.

Celine, bedankt daarvoor.