Rechter steunt Donner bij extra huurstijging

Redactie binnenland

De rechtbank in Den Haag heeft op 20 oktober jl. in een kort geding bepaald dat de extra huurverhoging in regio's met schaarse woonruimte mag doorgaan. De zaak was aangespannen tegen minister Donner van Biza door de Nederlandse Woonbond, de huurdersbelangenvereniging, en de Huurdersvereniging Amsterdam. Het kabinet besloot per 1 oktober dat verhuurders in schaarstegebieden, in tien regio's met 140 gemeenten, de huur van hun vrijkomende woningen met maximaal 123 euro per maand mogen verhogen. De extra huurverhoging geldt voor woningen in de gereguleerde huursector. Dat zijn woningen onder de 653 euro per maand. De huurdersverenigingen vrezen dat huurwoningen in steden met een groot woningtekort onbetaalbaar worden. Huurders zullen blijven zitten waar ze zitten en niet meer doorverhuizen naar een grotere huurwoning, omdat ze anders met deze extra huurverhoging worden geconfronteerd. (Bron FD, 21-10-2011)