'Stop direct de aanbestedingsprocedure van het stadsvervoer'

Interview met Eric Vermeulen, bestuurder Abvakabvo FNV

ericrdam9-06-2011.jpg
Eric Vermeulen tijdens stakingsdag in Rotterdam op 9 juni jl. (Foto Manifest/WvdK).
ov19-10-11.jpg
Personeel van GVB, RET en HTM bezet de ingang van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus dat zich volgens eigen zeggen inzet voor "leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving". Volgens de werknemers echter ten koste van milieu, reizigers en personeel. Zie verder bladzijde 4 (Foto Manifest/WvdK).

Maarten Muis

Op woensdagochtend 19 oktober was er een actie van medewerkers van GVB, RET en HTM bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De actievoerders demonstreerden in hun vrije tijd. Dit in reactie op kritiek in de media van minister Schulz dat de reizigers met name de dupe zijn van de acties in het stadsvervoer. De medewerkers van het stadsvervoer maakten met een blokkade duidelijk dat de bezuinigingsplannen, met name de gedwongen aanbesteding, op verzet kunnen blijven rekenen.

De kritiek op de bezuinigingen wordt breed gedeeld, van winkeliers tot gehandicaptenorganisaties. Manifest sprak met Eric Vermeulen, bestuurder Abvakabo FNV, over de actie.

De actie van de medewerkers van GVB, RET en HTM was niet gecoördineerd door de vakbond. Wat was de reactie van de Abvakabo FNV?
Eric Vermeulen
We hebben woensdag in reactie op de actie een brief opgesteld en bezorgd bij de minister. Daarin bieden we aan het overleg met ons weer te starten, met bijkomende eis dat de aanbestedingsprocedures direct worden stopgezet. De aanbesteding hangt als een zwaard van Damocles boven de vervoersbedrijven en we kunnen pas weer praten als die weggehaald is. We hebben de minister duidelijk gemaakt dat zodra het overleg gestart is, ook de acties opgeschort worden.
Deze actie was 'publieksvriendelijk', en probeert de druk op de minister verder op te voeren. Wat moet de minister duidelijk worden?
E.V.
Medewerkers in het openbaar vervoer willen mensen vervoeren. Actievoeren doen we om goed en betrouwbaar openbaar vervoer, de belangen van de reizigers en onze arbeidsvoorwaarden te verdedigen. De reizigers en de winkeliers zijn vooral de dupe van de bezuinigingen en niet van onze acties, zoals minister Schulz durfde te stellen. Wij hopen dat ze dit signaal serieus neemt en het hangt nu vooral van haar af of de reizigers de komende maanden nog overlast krijgen van de acties in het stadsvervoer. Wij zijn bereid tot overleg.
De bezuinigingen in het stadsvervoer raken grote groepen mensen. Hoe kunnen zij de actievoerende medewerkers van het stadsvervoer steunen?
E.V.
Het wordt steeds duidelijker hoe desastreus de aanbesteding en de bezuinigingen uitpakken voor de reizigers en de winkeliers. Onze acties hebben de steun van reizigersorganisaties en winkeliersverenigingen. Nu zou nog meer duidelijk gemaakt moeten worden aan de minister hoe de bezuinigingen gaan uitpakken voor deze groepen. Bijvoorbeeld dat mensen die slecht ter been zijn ernstig hinder gaan ondervinden van het schrappen van haltes en lijnen. Ook mensen met lage inkomens worden zwaar gepakt door de aangekondigde prijsverhogingen, terwijl zij meestal aangewezen zijn op het openbaar vervoer. De kaalslag in het stadsvervoer raakt ook de lokale winkeliers hard. Dit effect van de aanbesteding moet duidelijk gemaakt worden.
Was de brief woensdag een laatste oproep aan de minister?
E.V.
Wij zijn nu geen partner in het overleg over de bezuinigingen en deaanbesteding. Er wordt om ons heen wel druk onderhandeld. De actievoerders hebben woensdag duidelijk gemaakt dat het hen ernst is als het om de aanbesteding gaat. Wat er gaat gebeuren als de minister ons aanbod tot overleg afwijst weet ik niet. Zoals ik ook niet op de hoogte was van de blokkade. De bal ligt nu weer helemaal bij de minister. Maar het personeel is echt kwaad en zal doorgaan met zich te verzetten tegen aanbesteding en bezuinigingen.