Steeds groter deel van bevolking in financiële problemen

Redactie binnenland

Duizenden mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Zij kloppen massaal aan bij gemeentelijke instanties voor schuldhulpverlening voor steun, nu de bezuinigingen voelbaar worden. Het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening in Haaglanden is verdrievoudigd. Ook het aantal mensen bij budgetbeheer stijgt.

De economische crisis slaat overal hard toe. In Den Haag en de omliggende gemeenten houdt men er rekening mee dat er dit jaar 4200 mensen een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is driemaal meer dan voor de crisis begon. Den Haag trekt dit jaar 10 miljoen euro uit aan schuldhulp. Het budget dat de gemeente beschikbaar heeft om inwoners te helpen gaat de komende jaren omlaag omdat de rijksoverheid de subsidiekraan dichtdraait.

Mensen die het tot voor kort allemaal nog prima voor elkaar hadden raken ook steeds meer in de problemen, bijvoorbeeld omdat ze door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt en niet meer bij machte waren te voldoen aan de hoge vaste lasten. Ook die groep, net als ex-ondernemers, meldt zich nu bij de schuldhulpverlening. Vorig jaar was al bijna 20 procent van het aantal nieuwe aanvragen afkomstig van een in de problemen geraakte ondernemer. De verwachting is dat dit aantal dit jaar alleen nog maar zal stijgen.

Die toename hangt vooral samen met de enorme stijging van het aantal startende ondernemers. Veel mensen die hun baan verliezen gaan als zelfstandig ondernemer verder. Het blijkt dat 70 procent van die zakenmensen in de eerste vier jaar sneuvelt, met alle financiële gevolgen van dien. Het is voor kleine ondernemers in crisistijd moeilijk om het hoofd boven water te houden. Consumenten houden de hand op de knip en ook banken zijn minder bereidwillig om ondernemers financieel te hulp te schieten.

Niet alleen Den Haag ziet het aantal hulpbehoevenden stijgen. Ook in andere gemeenten in de regio Haaglanden blijft het aantal mensen dat aanklopt voor schuldhulp fors groeien. In bijna alle gemeenten is het aantal mensen dat dit jaar een beroep doet op schuldhulpverlening verdrievoudigd in vergelijking met twee jaar geleden, toen de crisis nog niet in alle hevigheid was losgebarsten. (Bron AD, 10-10-2011)