Hoe moet je leven volgens de AKP?

turk5970.jpg
Dakloze die midden in de winter op straat slaapt. Door de prijsverhogingen zullen meer mensen op straat moeten leven omdat zij de kosten van levensonderhoud niet kunnen betalen (Foto Eda Yenil).

Eda Yenil

Op 1 oktober, na de zomervakantie, begon het nieuwe regeringsjaar. De AKP-regering bewijst met haar nieuwe wetsvoorstellen dat zij binnen een korte periode veel zaken wil veranderen. De afgelopen dagen zijn nieuwe verhogingen bekendgemaakt van de Bijzondere Verbruiksbelastingen (btw). Tevens heeft de minister van Gezondheidszorg verklaard dat het ministerie maatregelen zal nemen om de ziektekosten meer op de burgers af te wentelen.

De komende winter in Turkije zal extra moeilijk worden voor de burgers.

Aardgas, elektriciteit en water

De vorig jaar al met 25 procent gestegen kosten van elektriciteit en aardgas worden dit jaar nog eens met ongeveer 15 procent verhoogd. Vorig jaar hebben al veel mensen geen aardgas kunnen gebruiken, waardoor zij weer gedwongen werden terug te grijpen naar de ouderwetse kachels. Dit had tot gevolg een aantal sterfgevallen door koolmonoxidevergiftiging, volgens krantenartikelen. Velen moesten bovendien grote schulden aangaan om hun aardgasrekeningen te kunnen betalen.

Voor elektriciteit is een prijsverhoging van ongeveer 10 procent vastgesteld. Verwarming met elektriciteit wordt dus ook duurder. De geplande prijsverhoging voor het waterverbruik is nog niet bekend, maar er wordt ook een verhoging van 10 procent verwacht.

Alcoholische dranken en tabak

Al eerder heeft de AKP-regering maatregelen genomen om de burger te 'beschermen' tegen verslavingen zoals roken en alcohol. Zo werden de consumenten eerst gedwongen om buiten te gaan roken en daarna mocht dat op bepaalde plekken niet meer. Door ieder jaar extra prijsverhogingen door te voeren werden zij zogenaamd geholpen om deze slechte gewoontes op te geven. Achter morele overwegingen schuilen dus grotere aanslagen op de portemonnee.

De afgelopen dagen heeft de minister van Financiën verklaard dat er een verhoging zal plaatsvinden van de Bijzondere Verbruiksbelastingen. Daaronder vallen onder andere tabaksproducten, alcoholische dranken, elektronische apparaten en benzine. Deze producten mogen voortaan ongeveer 50 procent hoger worden belast.

Veel mensen hebben hiertegen bezwaar geuit. Het antwoord van premier Erdogan was dat mensen niet meer moeten roken en geen alcohol meer moeten consumeren om kosten te kunnen besparen. Want dit zijn luxe gewoontes volgens de premier en als mensen hiermee niet zelf stoppen, zal de regering alle maatregelen nemen om hiervoor te zorgen. De AKP-regering overtuigt mensen niet om te stoppen met slechte gewoontes maar dwingt mensen om volgens hun opvattingen te leven en slaat er op die manier ook nog een financieel slaatje uit.

Gezondheidszorg alleen voor rijken

De minister van Gezondheidszorg heeft verklaard dat er ook een verhoging zal komen voor de persoonlijke bijdrage voor de ziektekosten. Zo zullen de burgers voor ieder medicijn uit een recept 1 TL (Turkse Lira) (*) meer moeten betalen, de eigen bijdrage bij ieder bezoek aan een arts zal verhoogd worden van 5 naar 6 TL en een huisartsbezoek zal 3 TL. gaan bedragen.

De patiënten die naar een staatsziekenhuis gaan moeten een bedrag van 6 TL betalen. Als zij ook een recept krijgen wordt dit bedrag 9 TL voor ieder bezoek. Voor privéziekenhuizen wordt de bijdrage 14 TL en met een recept 17 TL. Hiermee wil de overheid onnodige bezoeken aan een arts of de eerste hulp ontmoedigen.

Een loonsverhoging van 55 cent per dag voor de minimumlonen wordt als compensatie aangeboden voor alle verslechteringen. Maar door de prijsverhogingen is dat slechts een fooitje. (*)

De ministers beweren dat deze maatregelen geen prijsverhogingen zijn maar slechts een aanpassing van de prijzen aan de actualiteit. En tevens vertellen ze dat deze aanpassingsmaatregelen alleen maar mensen zullen treffen die geld aan luxe uitgeven, rookwaar en alcohol. Deze mensen mogen dus extra betalen, vindt de regering. Maar ondertussen wordt iedereen geraakt door deze nieuwe regelingen. Ook de mensen die niets aan deze 'luxe' uitgeven.

Om geen invloed van deze prijsverhogingen te voelen bepleit Erdogan te stoppen met roken en geen alcohol meer te consumeren. Het resultaat van alle maatregelen is dat de Turkse bevolking niet meer (met de bus) kan reizen, geen auto meer kan kopen, misschien bezittingen moet verkopen en niet meer ziek mag worden.

(*) In Turkije is het minimumloon 650 TL. 1 TL is 40 eurocent)