Oproep voor een tweede Europese Assemblee voor Klimaatgerechtigheid.

In het weekend van 19-20 november 2011

Ontvangst en fietsactie op vrijdagavond 18 november

Plaats: Erasmus Hoge School, Zespenningenstraat 70 - Rue des Six Jetons 70, 1000 Brussel (5 minuten wandelen van treinstation Brussel-Centraal)

Doelstelling: het versterken van de sociale insteek in de klimaatbeweging. Uitwisseling van ervaring en kennisargumenten tussen sociaalvoelende klimaatactivisten onderling. Voorbereiding op de komende activiteiten en acties.

Eerste initiatiefnemers: Friends of the Earth en Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid. Open oproep aan anderen in België en omringende landen om deel te nemen en sprekers voor te stellen die de drie thema's kunnen uitdiepen. Website waar alles op komt te staan http://www.climateassembly.org.

Thema's van deze tweede (Europese) Assemblee voor Klimaatgerechtigheid:

 1. Marktmechanismen, kritiek op deze benadering van het klimaatprobleem.
 2. Voedselzelfstandigheid, voor een alternatieve aanpak van de voedselvoorziening.
 3. Energievoorziening, uitbreken uit de keuzes voor fossiele of kernenergie.
 4. Mobiliteit voor iedereen.

Vrijdagavond 18 november 2011

Ontvangst gasten van de Assemblee in Mundo-B, Edinburgstraat 26, Brussel.
Verder: ofwel fietsactie tezamen met Critical Mass en anderen. Vertrek van Naamse Poort Brussel; ofwel: Actie rond mobiliteit. Contactpersoon: David Heller van FoE.

Zaterdag en zondag:

De activiteiten van zaterdag 19 november en zondag 20 november vinden plaats in de Erasmus Hoge School, Zespenningenstraat 70, Brussel (5 minuten lopen van Brussel-Centraal). Zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagmiddag serveren wij een vegetarische maaltijd voor een schappelijke prijs. Koffie, thee en water beschikbaar tijdens de pauzes. Informatiestandjes van de mee organisaties die mobiliseerden in de hal. Voertalen: Nederlands, Frans, Engels. In simultaanvertaling wordt voorzien.

Zaterdag 19 november 2011 voormiddag

Nota: de activiteiten van deze zaterdag 19 november 2011 in de voormiddag vinden revens plaats als algemene vergadering van KSR-CJS (Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid-Climat et Justice Sociale). KSR-CJS stelt deze vergadering open voor alle sociaalvoelende klimaatmensen en klimaatvoelende sociale mensen...

Twee debatpunten op de dagorde:

 1. Kunnen we een ander energetisch beleid voeren binnen het huidige systeem? Inleiders: Daniel Tanuro, Francis Taylor, Wiebe Eekman.
 2. Welke actievormen en bij wie aansluiten om de klimaatbeweging een sterke inplanting te geven onder de bevolking? Inleiders: Mark Alexander, ACV-vakbondsman bij Nystar (non ferro bedrijf), Ivo Janssen: ABVV-vakbondsman bij Basf (petrochemisch bedrijf), CSC en FGTB-vakbondskader...

Zaterdag 19 november 2011 namiddag

Twee series van 3 parallelle workshops-debatten, met de bedoeling de maatschappelijke kritiek rond de hoger genoemde thema's uit te diepen.

Eerste reeks workshops-debatten:

 1. Het Chinese milieubeleid in het binnenland en in de internationale onderhandelingen:
  Inleiders: Frank Willems: China-kenner,voormalig voorzitter Vereniging België-China. Mark Vandepitte, schrijver over wereldpolitiek.
 2. Waarom zijn GGO's (genetisch gemodifieerde organismen) géén oplossing voor het wereldvoedselprobleem?
  Inleiders: Barbara Van Dyck (onderzoekster aan de KUL afgedankt omwille van haar engagement), Field Liberation Movement, e.a.
 3. Energiearmoede:
  Inleiders: Siggie Vertommen en Famke Vekemans, e.a.

Tweede reeks workshops-debatten:

 1. Emission trading in Europe: (in het Engels)
  Inleiders: Frank Venmans, onderzoeker en schrijver van 'L'efficacité environnementale et économique du Marché du carbone européen' en Daniel Tanuro, schrijver van 'L'impossible capitalisme vert'. Moderator: Oscar Reyes van Friends of the Earth-Spanje.
 2. Ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige landbouw kan de wereld voeden:
  Inleiders: gevraagd sprekers van Oxfam Solidarity, Via Campesina, Field Liberation Movement, Wervel (Wervel zei echter verhinderd te zijn)
 3. Nuclear power or fossil fuel : which way out of the devil's alternative?
  Inleiders: Louis Verheyden van Stop Nucléaire, Tomoyuki Takada Japanees uit Aken, Christian Steffens een onafhankelijke energiespecialist, e.a.

Zaterdag 19 november 's avonds om 20 uur: Meeting

"De sociaal rechtvaardige klimaatbeweging en de internationale onderhandelingen"

Voorgestelde sprekers:

(de motie van de Europese assemblee van 2010: hoe de onderhandelingen te beoordelen?)


Gevraagd: René Fernandez: ambassadeur Bolivia.
Gevraagd: Professor Van Yperseele, Belgisch klimaatwetenschapper van het IPCC.
Gevraagd: Lorelei Limousin 350.org in Frankrijk.
Gevraagd: IEW-voorzitter Christophe Schoune.
Gevraagd: Friends of the Earth Zuid-Afrika.
Gevraagd: Sofie Sas, coördinatrice Klimaatcoalitie.
Moderator: Famke Vekemans

Zondag 20 november voormiddag: FILM

Eerste film:

'Fish and Run' met de regisseur Filip De Bodt, over de overlevingsstrijd van de kleine visserij.
Parallel twee films na elkaar met debat:
'The power of community' met inleider van ICS.
'De strijd van de coöperatieve El Fath tegen de jarenlange droogte in Noord-Oost Marokko' met inleider van de Antwerpse vereniging Imane.

Zondag 20 november namiddag

Plenaire bijeenkomst van de Assemblee met eindbemerkingen en actievoorstellen.
Moderator: David Heller
'Spiegelverslagen': zij die verschillende debatten workshops meegemaakt hebben getuigen wat ze geleerd hebben.
Gevraagd Brigitte Gloire (Oxfam Solidarité) over de inzet van Durban COP17
Myriam Djegham van de MOC over de inzet van de arbeidersbeweging en de actie voor mobiliteit.
Stop Nucléaire over herdenking Fukushima 11 maart 2012.
Sofie Sas over de betoging 3 december.
Ideeën voor klimaatactiekamp zomer 2012?

Zondagavond

Sociaal samenzijn.

Contactpersonen:

David Heller, Friends of The Earth,<>
Wiebe Eekman: Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, wiebe.eekman@telenet.be