Aan: Ambassade van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Comandante Hugo Chávez - Presente!

Het partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland wil zijn gevoelens van diep verdriet uiten over het verlies van de grote revolutionaire leider president Hugo Rafael Chávez Frías.

We willen ook onze solidariteit betuigen met de bevolking van Venezuela, tijdens deze dagen van rouw en verdriet en daarna tijdens de voortzetting van het revolutionaire pad, zonder de directe inspiratie en de sterke leiding van Commandante Hugo Chávez. Zijn voorbeeld en ideeën zullen echter voortleven en de weg tonen.

We hopen dat de revolutie van Hugo Chávez zal worden voortgezet en Venezuela één van de bolwerken van de ontwikkeling van het socialisme in de wereld zal blijven.

Wij wensen u allen kracht en wijsheid bij het vinden van de juiste oplossingen om de Bolivariaanse Revolutie voort te zetten.

Het verlies van de warme en sterke persoonlijkheid van president Hugo Chávez is niet gemakkelijk op te vullen. Maar een verenigd volk is in staat om alle problemen te overwinnen.

Lang leve Hugo Chávez.

Partijbestuur NCPN
6 maart 2013