Wat werd er besproken met Öcalan?

bdp.jpg
BDP Kamerleden Sírrí Süreyya Önder, Altan Tan en Pervin Buldan spraken met PKK-Leider Abdullah Öcalan. (Foto: www.kthaber.com)

Eda Yenil

Vorig jaar december maakte de Turkse regering bekend dat ze in gesprek is met de gevangen Koerdische leider Abdullah Öcalan. De gesprekken worden gevoerd met het doel de PKK over te halen een wapenstilstand te sluiten, zich terug te trekken uit Turkije en de wapens neer te leggen. De gesprekken met de gevangen PKK-leider worden door de Turkse inlichtingendienst MIT gevoerd.

De afgelopen maanden volgden meer gesprekken met Öcalan, die een levenslange gevangenisstraf uitzit. Voor het laatst hebben drie kamerleden van de Koerdische Partij voor Vrede en Democratie (BDP) in het bijzijn van de geheime dienst een gesprek gevoerd met Öcalan, die meermaals aangaf dat deze gesprekken een 'historische stap' zijn van de regering. Ook de media zijn merendeels van mening dat Turkije een einde wil maken aan de conflicten met de PKK. Zij zien vooruitgang in de gesprekken en op deze wijze worden de gespreksrapporten 'gelekt' en gepubliceerd.

In de laatst gelekte documenten, die bijna de volledige gespreksnotities bevatten, wordt de mening van Öcalan over verschillende onderwerpen weergegeven. Sommigen zeggen dat deze documenten gelekt zijn om het proces te belemmeren. Verschillende mensen, waaronder de deelnemer van MIT, de kamerleden die het gesprek hebben gevoerd en de leden van BDP zijn beschuldigd van het lekken van deze documenten. De discussie over het lekken wordt steeds meer opgeblazen. Maar weinig mensen staan er bij stil wat er wel en niet werd besproken tijdens de gesprekken.

Koerdische - islamitische synthese

Öcalan zegt een plan te hebben over hoe de conflicten tussen PKK en Turkije beëindigd kunnen worden. Deze oplossing wordt min of meer gebaseerd op een Koerdische - islamitische synthese. De eisen van de Koerden worden vanuit een islamitische basis benaderd. Öcalan schetst een Turkije dat vergelijkbaar is met het model van de regeringspartij AKP. Hij zegt dat na een consensus tussen de partijen iedereen vrij zal zijn. Hijzelf ook. Maar hoe dat gepaard zal gaan met de islamitische synthese wordt niet verteld. Als er naar de laatste ontwikkelingen in het land wordt gekeken, kunnen we zien dat niets met een verwijzing naar de religie vrij kan zijn. De linkse bewegingen moeten juist vanwege dit feit geen bijdrage leveren aan deze zogenaamde "oplossing voor de Koerdische kwestie".

Öcalan zegt dat zij met de Koerdische beweging een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting en de vorming van de AKP en de regering. Tevens zei hij ook dat de linkse bewegingen dankzij hen tot stand zijn gekomen. Maar hij deed geen uitspraak over de arbeiders, vrouwen, Alevieten en linkse bewegingen in de toekomst. Er wordt alleen maar een Koerdisch-islamitische hervorming van het land voorgesteld. Dit zijn niet meer de gemotiveerde eisen van de Koerdische minderheden; dit zijn de onderhandelingen tussen twee leiders.

De vrijheid van de volkeren werd niet besproken tijdens deze gesprekken. De Koerdische arbeiders, die overal in het land worden uitgebuit, stonden niet op de agenda van de gesprekken. Ook de vrouwen en andere minderheden, zoals Alevieten, waren niet aanwezig.

De brieven van Öcalan

Öcalan heeft drie brieven meegegeven aan de BDP-kamerleden na het gesprek.De brieven waren geadresseerd aan de BDP, het Uitvoerende Comité van de Koerdistaanse Gemeenschappen (KCK) en de zogenaamde stadsvleugel van de PKK in Brussel. De reacties op deze brieven zullen later bekend worden voor zover de MIT dit zal toestaan. Of de andere actoren zullen instemmen met de plannen van Öcalan, zullen we binnenkort zien. De strijd van de arbeidersklasse zal hoe dan ook worden voortgezet, ongeacht hun afkomst.