Bezuinigingen werken zoals gepland

protestireland.jpg
Begin dit jaar protesteerden 110.000 Ieren tegen het bezuinigingsbeleid (austerity) dat opgelegd is door de trojka van IMF, EU en ECB. (Foto: informatique/Flickr/cc/by-sa)

Nick Wright

Het onlangs verschenen rapport van Oxfam over de bezuinigingspolitiek bevestigt wat de Communistische Partij van Ierland al jaren zegt, aldus secretaris-generaal van de CPI, Eugene McCartan: "Ierse communisten horen bij de weinigen die bevestigen dat de bezuinigingen hun doel bereiken."

Het rapport wijst op het feit dat de kloof tussen rijk en arm groter wordt en dat de ongelijkheid in Ierland viermaal hoger is dan het gemiddelde van de OESO-landen. Een andere bevinding van Oxfam is dat minstens tien procent van de huishoudens in de EU in armoede leeft.

De CPI stelt dat de externe en de binnenlandse trojka (bestaande uit de politieke partijen van het establishment en de werkgevers) de crisis gebruiken om de lonen van de werkers te verlagen en hun arbeidsvoorwaarden te verslechteren om Ierland - en niet alleen Ierland - om te vormen tot een gebied van onzeker werk en tot een lagelonenland. Velen binnen liberaal-links en de vakbondsleiding trapten in de val van 'flexicurity' die de EU creƫerde voor de rechten en de banen van de werkers. In werkelijkheid boden zij een 'afhankelijke onzekerheid'.

Het grootste probleem is dat zij de bezuinigingen niet bezien vanuit een klassenstandpunt en de economische wetmatigheden van het systeem. Je kunt de bezuinigingspolitiek, haar rol en functie alleen maar doorgronden aan de hand van klassenbegrip. Dit cruciale begrijp missen zij, Oxfam en anderen.

De bezuinigingen werden niet opgelegd om de werkers te helpen. Ze werden bewust doorgevoerd om hen te ondermijnen en aan te vallen. Ze zijn bedoeld om nieuwe ongelijkheden in het leven te roepen.

De bedoeling van bezuinigingen is altijd geweest om welvaart van de werkers naar de bazen te verschuiven. Dit wordt nog verergerd doordat de welvaart voortdurend het land uitstroomt om een schuld te betalen die niet van de bevolking is. Jaarlijks betalen we bijna 9 miljard euro aan de afbetaling van deze schuld terwijl die alleen maar groter wordt.

De interne en buitenlandse trojka's hebben de prioriteit gegeven aan het afbetalen van de schulden boven het tegemoetkomen aan de noden en belangen van de Ierse bevolking. Dit geldt ook voor andere landen aan de rand van de EU die een zware schuldenlast dragen.

De bezuinigingen werken zoals gepland.

Bron: 21st Century Manifesto, 13 september 2013, vertaling: Frans Willems.

Zie ook analyse van PCF en ETUC op website www.ncpn.nl.