Europees economisch bestuur

Europees Verbond van Vakverenigingen

Ter bestrijding van de problemen die de financiële en economische crisis veroorzaakt heeft de Europese Commissie een reeks hervormingen voorgesteld die samen bekend werden als het 'Europees economisch bestuur'. Het idee om de lonen in te zetten als het belangrijkste instrument voor deze hervormingen loopt als een rode draad door dit 'bestuur'. De devaluatie van munteenheden (die niet meer mogelijk is binnen de eurozone) moet plaatsmaken voor een devaluatie van de salarissen in de vorm van deflatoire loonsverlagingen.

Om deze 'flexibiliteit' te bereiken moeten de 'rigide' obstakels van institutionele aard die voorkomen dat de lonen dalen uit de weg geruimd worden. Aan de hand van het 'Competitiviteits- en Convergentiepact' willen lidstaten loonafspraken herzien, evenals waar nodig de mate van centralisatie in het onderhandelingsproces en de indexeringsmechanismen. Arbeidskosten zullen tegen het licht gehouden worden om te bezien of hun ontwikkeling in lijn loopt met de productiviteit, in de economieën als geheel en in alle belangrijke sectoren. De lonen in de publieke sector moeten de concurrentie in de private sector stimuleren. Door dit alles staat er een gigantische lijst van mogelijke Europese interventies in de arbeidsmarkt op de agenda.

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) zal nooit steun bieden aan dit soort van economisch bestuur. Een aanval op de lonen en de arbeidsmarkt en het afbreken van de welvaartsstaat bieden geen oplossing. Het is zelfs waarschijnlijker dat het economisch herstel hierdoor verlamd raakt en dat de werkloosheid en de onveiligheid alleen maar toenemen.

Het EVV is van mening dat Europees economisch bestuur juist het tegenovergestelde moet bewerkstelligen van wat de Commissie voorstelt. Het doel van het bestuur moet zijn om sociale uitsluiting en loondumping te vermijden en een Europees plan uit te werken waardoor lidstaten uit de schulden kunnen raken en hun hoge werkloosheidscijfers naar beneden kunnen brengen.

Het 'Atheens manifest' van het EVV bepleit een Europees economisch bestuur dat in dienst staat van de Europese bevolkingen en niet van de markten, dat kwalitatieve groei en de versterking van het Europees sociaal model vooropstelt. Belangrijke pijlers waarop dit model zou moeten steunen zijn onder meer een belasting op financiële transacties, de harmonisatie van de grondslag voor de vennootschapsbelasting, een minimumbelastingtarief voor bedrijven, het streven naar euro-obligaties en maatregelen om toekomstige investeringen te beschermen tegen een blinde bezuinigingspolitiek.

Vertaling: Frans Willems