KLASSIEK EN ACTUEEL

"De monopolistische verbonden van kapitalisten, de kartels, syndicaten, trusts, verdelen in de eerste plaats de binnenlandse markt onder elkaar en nemen de productie van het betrokken land min of meer volledig in bezit. Maar de binnenlandse markt is onder het kapitalisme onafscheidelijk met de buitenlandse markt verbonden. Het kapitalisme heeft reeds lang geleden de wereldmarkt geschapen. En naargelang de uitvoer van kapitaal toenam, de buitenlandse en koloniale verbindingen en de 'invloedssferen' van de grootste monopolistische verenigingen zich op allerlei wijze uitbreidden, kwam het tussen hen 'natuurlijkerwijze' tot steeds talrijker, de gehele wereld omvattende afspraken, tot de vorming van internationale kartels. Dit is een nieuwe trap van de concentratie van het kapitaal en de productie over de gehele wereld, een zeer veel hogere trap van ontwikkeling dan de voorafgaande. (...)"

Uit: Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme, Lenin, 1916.