Kort binnenlands nieuws

Nederlandse werknemers somberder dan ooit

Uit de jaarlijkse peiling onder meer dan 4400 werknemers bij 139 Nederlandse organisaties door het zakenblad Incompany blijkt dat de sfeer op de werkvloer in hoog tempo is verslechterd. Terwijl de tevredenheid van werknemers in de eerste drie crisisjaren langzaam terugliep en vorig jaar zelfs stabiliseerde, daalt het sentiment nu naar het laagste niveau ooit. Het aantal organisaties dat een onvoldoende scoort, is vervijfvoudigd. Het zijn veelal de bedrijven die met een reorganisatie te maken hebben waardoor de cijfers zo sterk dalen. Sabic, Holland Casino, Nuon, PostNL, gemeente Groningen, Atos, Heineken, Telegraaf Media Groep, Wegener, APG, Imtech, Kennemer Gasthuis, Blokker, BAM en Medisch Spectrum Twente behoren tot de grootste dalers. Frank Verbeeten, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam denkt de plotselinge achteruitgang te kunnen verklaren: "Mijn indruk is dat bedrijven zo lang mogelijk hebben geprobeerd werknemers te behouden. In 2013 raakten ze ervan overtuigd dat de crisis niet tijdelijk is en zijn ze begonnen mensen te ontslaan." (Bron: FD, 12-11-2013)

Detailhandelsomzet opnieuw gedaald, aantal faillissementen op recordhoogte

Volgens het CBS is het aantal faillissementen in de detailhandel het afgelopen kwartaal sterk gestegen. In totaal moesten 245 winkels hun deuren sluiten, 38 procent meer dan twaalf maanden eerder. Sinds het aantal faillissementen in de detailhandel wordt bijgehouden, hebben in een kwartaal nog nooit zoveel detaillisten hun deuren moeten sluiten. Volgens marktonderzoeker GfK zijn voor het eerst dit jaar de omzetten van supermarkten in Nederland gedaald. De daling kwam door een lager aantal bezoeken. De omzet per klant steeg heel licht. Het nieuws past in de trend die in dit voorjaar werd ingezet. De omzetgroei liep namelijk sinds maart van het jaar gestaag terug. (Bron: FD, 6-12-2013)

Ongelijke economische ontwikkeling

Landen die zich bij de Europese Unie aansluiten, zetten hun grenzen open voor goederen en diensten uit andere lidstaten. (...) het zijn toch vooral de bedrijven in de 'oude' lidstaten die ervan profiteren. Zo is de Nederlandse handel met Polen de afgelopen tien jaar verdrievoudigd naar 14 miljard euro. Nederland exporteert daarbij bijna twee keer zoveel naar Polen als andersom. (Bron: FD/R.W. 11-12-2013)

UWV voorziet toename werkloosheid met 64.000

Het aantal werklozen stijgt komend jaar met 64.000, van 435.000 naar 499.000, voorspelt uitkeringsinstantie UWV. Eind 2012 waren er nog maar 340.000 Nederlanders werkloos. De verwachte toename voor 2014 spoort met de laatste inzichten van het Centraal Planbureau. In totaal ontvangen naar verwachting eind dit jaar 807.000 mensen een gedeeltelijke of volledige uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. (Bron: FD/K.B. 11-12-2013)

Opnieuw staking bij AkzoNobel Deventer wegens onvrede over sluiting

Medewerkers van verfproducent AkzoNobel Deventer leggen opnieuw het werk neer uit onvrede over de aangekondigde sluiting van de fabriek. Volgens de ondernemingsraad is het niet nodig de fabriek te sluiten, onder meer omdat er altijd winst is gemaakt. Eerder legden medewerkers ook al het werk neer uit onvrede over de sluiting en het bijbehorende sociaal plan. FNV wil alleen betere afspraken, waaronder de afspraak dat werknemers die boventallig worden verklaard, minimaal twaalf maanden recht hebben op werk-naar-werkbegeleiding. In november werd al twee keer een staking gehouden in Deventer. (Bron: FD, 6-12-2013)

'Slachtoffers van bedrijfsongevallen onvoldoende gecompenseerd'

Veel slachtoffers van bedrijfsongevallen en beroepsziekten krijgen geen compensatie voor de financiƫle schade die ze hebben opgelopen. Ze worden bovendien vaak onheus bejegend en raken dikwijls in een sociaal isolement. De huidige compensatiepraktijk werkt niet, concludeert onderzoeker Wim Eshuis in een proefschrift. Jaarlijks lopen naar schatting 250.000 werknemers gezondheidsschade op door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Zo'n 10 procent is na een halfjaar nog steeds ziek thuis en een deel daarvan kan nooit meer in de oude functie aan het werk. Volgens Eshuis is het in Nederland slecht gesteld met de behandeling van slachtoffers van arbeidsongevallen. Van de 25.000 slachtoffers die extra financiƫle schade lijden, komen er slechts 4.000 in aanmerking voor enige schadevergoeding. Een deel van de slachtoffers verkeert in een positie van sociale uitsluiting: zij kunnen niet meer deelnemen aan betaalde arbeid en zijn financieel zeer kwetsbaar. (Bron: FD, 4-12-2013)

Op de arbeidsmarkt is discriminatie wijdverbreid

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht vorig jaar de arbeidspositie van niet-westerse autochtonen in Nederland. Wat blijkt? Van de niet-westerse werkzoekenden die bij een uitzendbureau langsgaan, verlaat slechts 28 procent het bureau met een baan, tegen 46 procent van de autochtone Nederlanders. Zij moeten ook vaker het uitzendbureau bezoeken dan autochtone Nederlanders voor zij een baan weten te bemachtigen. Bovendien eindigen niet-westerse autochtonen vaker met een tijdelijk arbeidscontract dan autochtone Nederlanders. Het SCP noemt discriminatie als oorzaak voor deze percentageverschillen. Werkzoekenden met Nederlandse namen hebben ruim 60 procent meer kans op gesprek te mogen komen dan kandidaten met Arabische namen. Niet omdat ze betere cv's hebben maar door hun etniciteit. (Bron: AD, 28-11-2013)

Macht gemeente holt uit

De positie van gemeenteraadsleden als controleur van de macht loopt gevaar. Dat zeggen de verenigingen van gemeentesecretarissen, van griffiers, van raadsleden, van rekenkamers en diverse hoogleraren in deze krant. Hoe meer taken van het Rijk naar gemeenten gaan, hoe machtelozer raadsleden worden. Want de taken die het Rijk overhevelt naar gemeenten - zoals de jeugdzorg - zijn zo omvangrijk en complex, dat gemeenten ze weer laten uitvoeren door regionale samenwerkingsverbanden, zoals die er nu al zijn voor de brandweer en de GGD. Op deze zogeheten 'gemeenschappelijke regelingen' kunnen gemeenteraadsleden nauwelijks invloed uitoefenen. (Bron: NRC/I.V., 29-11-2013)

VNG klaagt over fooi van kabinet

Gemeenten krijgen te weinig geld om zich voor te bereiden op de jeugdzorg. Dit schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in een brandbrief aan Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). Gemeenten nemen op 1 januari 2015 de jeugdzorgtaken over van het Rijk en de provincies. Zij krijgen in 2014 7,75 miljoen euro om zich op deze nieuwe taken voor te bereiden. Dit bedrag, gemiddeld ongeveer 19.000 euro per gemeente, is volgens de VNG bij lange na niet toereikend. (Bron: FD, 11-12-2013)

AIVD mag fors meer aftappen

De commissie-Dessens heeft het kabinet gisteren geadviseerd de bevoegdheden van inlichtingendiensten AIVD en MIVD fors uit te breiden. Daarbij zou ook het internet mogen worden afgetapt. Nu mogen de inlichtingendiensten alleen informatie die via de ether verstuurd wordt onderscheppen. Volgens de commissie, die door het kabinet was ingesteld, is de huidige wet uit 2002 gedateerd. (Bron: FD, 3-12-2013)