Zuid-Afrikaanse communisten:

'De echte revolutionair wordt geleid door grote liefde'

nelson-mandela-madiba-12-580x389.jpg nelson-mandela-madiba-580x390.jpg

Daags na het overlijden van Mandela, bijgenaamd Madiba, kwam de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP) met deze verklaring. De partij noemt Mandela 'een grote en goede vriend' van de communisten.

Persbericht Zuid-Afrikaanse communistische partij

Gisterennacht verloor het Zuid-Afrikaanse volk, voor het merendeel bestaande uit werkende en arme mensen, en miljarden mensen in heel de wereld een groot revolutionair, president Nelson Mandela Rolihlahla, Tata Madiba.

De Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP) voegt zich bij de bevolking van Zuid-Afrika en de wereld om haar oprechte deelneming aan te bieden aan mevrouw Graça Machel en de hele familie Mandela bij het verlies van kameraad Mandela. President Zuma omschreef hem terecht als Zuid-Afrika's grootste zoon.

Wij betuigen ook onze solidariteit met het Afrikaans Nationaal Congres, de organisatie die Mandela heeft gemaakt en die hij ook met onderscheiding heeft gediend, evenals met al zijn collega's en kameraden in onze bredere bevrijdingsbeweging. Zoals Tata Madiba zei: "Het zijn niet de koningen en generaals die de geschiedenis maken, maar wel de massa van het volk, de arbeiders, de boeren... "

Het overlijden van kameraad Mandela betekent het einde van het leven van een van de grootste revolutionairen van de 20e eeuw die voor de vrijheid vocht en tegen alle vormen van onderdrukking, zowel in eigen land als wereldwijd. Mandela droeg bij, als onderdeel van de massa's die geschiedenis maken, aan de bevrijdingsstrijd door deel te nemen aan het collectieve lidmaatschap en leiderschap van onze revolutionaire nationale bevrijdingsbeweging.

Want kameraad Mandela leefde niet op een eiland. In kameraad Mandela hadden we een dappere en moedige militair, patriot en internationalist die, om de woorden van Che Guevara te gebruiken, een echte revolutionair was, geleid door grote gevoelens van liefde voor zijn volk, een kenmerk van alle echte revolutionairen.

Bij zijn arrestatie in augustus 1962, was Nelson Mandela niet alleen lid van de toenmalige ondergrondse Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, maar hij was ook lid van ons Centraal Comité. Voor ons, Zuid-Afrikaanse communisten, zal kameraad Mandela altijd de monumentale bijdrage van de SACP aan onze bevrijdingsstrijd symboliseren. De bijdrage van de communisten in de strijd om de Zuid-Afrikaanse vrijheid heeft zeer weinig gelijken in de geschiedenis van ons land. Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1990, werd kameraad Madiba een grote en goede vriend van de communisten tot aan zijn laatste dagen.

De belangrijkste les die we moeten onthouden van Mandela en zijn generatie

leiders was hun inzet voor principiële eenheid binnen elke organisatie van onze alliantie evenals de eenheid van onze alliantie in zijn geheel en die van de hele democratische massabeweging. Hun generatie vocht om de eenheid van onze alliantie te smeden en daarom zijn we het aan de nagedachtenis van kameraad Madiba verplicht om de eenheid van onze alliantie te behouden. Dat zij, die niet beseffen hoeveel bloed er werd vergoten om de eenheid van de Alliantie te bewaren, gewaarschuwd zijn om niet met modder te gooien naar de erfenis en de nagedachtenis van de wil van Madiba en de zijnen door roekeloos te gokken met de eenheid van onze alliantie.

De SACP ondersteunde Madiba's streven naar nationale verzoening. Maar nationale verzoening betekende voor hem nooit dat men moest ophouden de ongelijkheden tussen de klassen en andere sociale ongelijkheden in onze samenleving te bestrijden, zoals sommigen het ons vandaag willen laten geloven. Voor Madiba betekende nationale verzoening het scheppen van een eenheid om een meer egalitaire Zuid-Afrikaanse samenleving na te leven, vrij van de gesel van racisme, het patriarchaat en grove ongelijkheden. En echte nationale verzoening zal nooit bereikt worden in een samenleving die nog steeds gekenmerkt wordt door de gapende kloof van ongelijkheid en de kapitalistische uitbuiting.

Ter ere van deze dappere vechter zal de SACP de strijd tegen alle vormen van ongelijkheid voortzetten met inbegrip van de strijd voor het socialisme, als de enige politieke en economische oplossing voor de problemen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt.

Voor de SACP geeft het overlijden van Madiba aan alle Zuid-Afrikanen die niet echt akkoord gingen met een democratisch Zuid-Afrika en die nog steeds op een of andere manier hunkeren naar het tijdperk van de Apartheid, een tweede kans om in het reine te komen met een democratisch Zuid-Afrika gebaseerd op het principe van de meerderheidsregel.

Wij roepen alle Zuid-Afrikanen op zijn voorbeeld van onbaatzuchtigheid, opoffering, toewijding en dienstbaarheid aan zijn volk te volgen.

De SACP zegt 'Hamba Kahle Mkhonto'! (*)

(*) 'Hamba Kahle Mkhonto' betekent 'vaarwel grote krijger' in Xhosa. Het is de titel van een lied ten tijde van de gewapende strijd in 1967-68. De tekst van het lied zegt onder andere "men zal het geluid van het geweer horen. We zullen Vorster en Kruger neerschieten". Vorster en Kruger waren de toenmalige eerste minister en de minister van Politie en Justitie. In 2006 was er nog ophef in de blanke pers over een film waarin Mandela getoond werd toen hij in 1992 samen met leden van het ANC en SACP dit lied zong.