Veel dank voor uw steun aan Filippijnen!

De steunoproep van de NFS heeft, samen met de acties van Bangon Pinoy, het mooie bedrag van ca. 10.000 euro voor de tyfoon-slachtoffers opgeleverd!

Een van de zwaarste stormen ooit op aarde heeft op 8 november de Filippijnen getroffen. Het is niet voor te stellen wat de betrokken mensen moesten en moeten doormaken... Het verlies van dierbaren, verlies van huis en haard, de enorme chaos, geen inkomsten...

Het enige wat wij konden doen, deden we: de slachtoffers steunen en niet vergeten!

De NFS steunoproep voor de tyfoon-slachtoffers en overlevenden heeft tot op heden het mooie bedrag van 5400,- euro opgeleverd. Dit resultaat was mogelijk dankzij velen die deze oproep deelden met familie, vrienden, kennissen, collega's; tevens door verspreiding op scholen, in kerken en via tijdschriften en andere media.

De NFS was op 17 november jl. mede-organisator van de bijeenkomst voor gebed en fondsenwerving voor de tyfoon-slachtoffers en overlevenden. Deze Bangon Pinoy-bijeenkomst trok bijna 400 bezoekers! Het was een gebedsdienst tot steun van de Filippijnse migranten wier land zo zwaar getroffen is. De opbrengst leidde tot het mooie bedrag van 4687,- euro. Zie http://www.muntingnayon.com/page/103043/index.php

Uit het nieuws en de verslagen van de hulpmissies van onze partners, het Netwerk rond Rampenbeheer (CDRC), Karapatan mensenrechtenorganisatie en de samenwerkende organisaties onder de naam BALSA, blijkt dat de omvang van de ramp enorm is. Huizen en velden werden volledig vernield. Er is veel schade aan de oogst en de infrastructuur. Arme boeren en vissers zijn hard getroffen. De storm was vernietigend in verschillende van de meest achtergestelde provincies. Veel van de slachtoffers woonden op kwetsbare plaatsen, in schamele huisjes die niet tegen het natuurgeweld bestand waren. Voor de boeren en vissers die de storm overleefden, is het een dubbele ramp. Zij verloren niet alleen hun huis, maar ook hun vee, hun gewassen of hun boot. Het eten voor hun familie en hun bron van inkomsten is in één klap weg. Deze mensen zijn hun geliefden, familieleden, huis en inkomensbron kwijt. Door onze hulp beseffen zij dat ze er niet alleen voor staan, maar weten ze zich gesteund door u die meeleeft en hoop geeft op een nieuwe toekomst. De mensen zijn u zeer dankbaar!

Net zoals bij elke ramp zijn het de lokale structuren die het beste de weerbaarheid van de bevolking kunnen herstellen. Het zijn deze structuren die blijven. Door te investeren in de lokale sociale structuur gaan noodhulp, structurele hulp en preventie hand in hand. De NFS0-partners zijn vanaf het begin volop bezig met het inpakken van goederen en het voorbereiden en uitvoeren van hulpmissies in de getroffen gebieden. Aan de getroffenen worden etenswaren, medicijnen en tentzeil als dakbedekking verstrekt.

De NFS zegt u dank voor uw bijdrage aan het Filippijnse volk in deze moeilijke tijden. Wees ervan verzekerd dat uw financiële hulp op de juiste manier gebruikt is/wordt om de slachtoffers te voorzien van hulp en medische benodigdheden.

Zij zijn niet vergeten!

Namens het NFS bestuur, onze diepste waardering,

Theo Droog

NFS bericht, Amsterdam, 7 december 2013

Zie voor meer informatie over de Filippijnen de website www.nefiso.nl.