Er komt een Links Front in Turkije

eda.jpg sol_cephe_2.jpg
Overzicht van de zaal. (Foto's: www.sol.org.tr)

Eda Yenil

Een groep journalisten, academici, oud-vakbondsvoorzitters, schrijvers en dichters heeft een oproep gedaan aan alle deelnemers aan de Gezi-protesten om samen één front tegen de AKP te vormen. Dit front heet Sol Cephe (Links Front).

Begin november publiceerde Sol Cephe (SC) een verklaring ondertekend door de oprichters. Daarin werd iedereen uitgenodigd die tegen het beleid van de AKP is en zelf oplossingen wil aandragen met betrekking tot het regeren van het land. Zo zijn arbeiders, vrouwen, minderheden, Alevieten, Koerden, intelligentsia uitgenodigd om samen te discussiëren over een rechtvaardig systeem in Turkije.

SC zegt in zijn uitnodiging dat veel burgers niet willen dat de AKP blijft regeren. Maar zij kennen ook geen goede oppositiebeweging of partij waarbij zij zich zouden kunnen aansluiten. Er werd veel gesproken over alternatieven maar niemand is tevreden over de bestaande actoren die oppositie zouden kunnen voeren. Veel mensen zijn ook van mening dat er iets nieuws opgericht moet worden. Daarom is SC een keuze voor mensen om samen de grenzen te bepalen van de politiek tegen het beleid en de mentaliteit van de AKP.

Deze uitnodiging is later opengesteld voor steunbetuigingen middels handtekeningen. Duizenden mensen hebben op die wijze getoond dat zij ook willen deelnemen aan SC, waaronder academici, advocaten, schrijvers, bestuursleden van verschillende stichtingen, verenigingen en vakbonden, journalisten, ingenieurs en kunstenaars.

SC is eigenlijk een vervolgstap van Sosyalistlerin Meclisi (De Raad van Socialisten) (SM). SM is een samenwerkingsvorm van academici en politici die zich socialist noemen. Er zijn veel theoretische documenten door hen gepubliceerd. Maar dit was natuurlijk niet voldoende om tegen de AKP te vechten. Nadat de Gezi-protesten uitbraken en de burgers de straat opgingen om tegen de AKP te protesteren zag men de mogelijkheid om met SM een nieuwe stap te zetten en SC te vormen. Sol Cephe moet een weerspiegeling zijn van Sosyalistlerin Meclisi op lokaal niveau. Dit is belangrijk omdat hiermee de burgers betrokken kunnen worden bij de keuzes die gaan over het regeren van Turkije.

De deelnemers van SC kwamen voor de eerste keer op 15 december jl. in Ankara bijeen. Meer dan duizend mensen gaven er blijk van deel te willen nemen aan de activiteiten en te zullen blijven strijden tegen de AKP. SC heeft eigen commissies gevormd die de werking ervan zullen controleren. Ook stelde het SC eigen principes vast waaraan de deelnemers zich minimaal dienen te houden. Zo stelt Sol Cephe "Wij zullen strijd voeren tegen reactionairen, uitbuiters, imperialisten en zullen nooit met hen onderhandelen."

SC kent ook eigen strijddoelen. Het wil alle linkse politieke bewegingen omvatten opdat er een samenwerking boven de politieke partijen of nu bestaande bewegingen ontstaat. Sol roept alle strijders op die tegen de AKP zijn hun krachten te bundelen en samen de strijd te verbreden om de AKP weg te krijgen.