Terugblik verkiezingen Friese Meren

schooldebatten-bornego-osg-joure-verkiezingen_20131030132114.jpg
Rinze Visser, lijsttrekker NCPN tijdens verkiezingen 'De Friese Meren' aan het woord tijdens verkiezingsbijeenkomst op het Bornego College/OSG Sevenwiden in Joure (Foto: MarrenNijs.nl)

Rinze Visser

De verkiezingsuitslag bij de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad van De Friese Meren - fusie Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat - had voor de NCPN en de partijafdeling een positief resultaat. Een zetel behaald, bijna twee zetels! Hoewel de NCPN in de gemeenteraad van Lemsterland twee zetels had, genoeg stemmen voor tweeënhalve zetel, was het behalen van een vertegenwoordiging in de nieuwe gemeente lang niet zeker.

De nieuwe gemeente telt ruim 50.000 inwoners, Lemsterland 13.500. Dat was slechts 27 procent van het aantal inwoners van de nieuwe gemeente. In de beide andere gemeenten had de NCPN nauwelijks aanhang. Het halen van een zetel zou al heel veel inspanning vereisen.

Al vroegtijdig was men in de afdeling en de landelijke partijleiding van mening dat deze buitengewone verkiezingen van groot belang voor de hele NCPN moest worden gezien. De media zouden er als de kippen bij zijn als er niet een zetel zou worden gehaald en in dat geval dit als het begin van het einde van de NCPN verklaren. Een van de laatste bolwerken van de NCPN zou dan zijn opgeruimd.

Al in het begin van 2013 werd op straat al vaker vragen gesteld als: 'hoe komt het straks met de partij?' en 'Doen jullie wel mee met de verkiezingen?' Op een politiek juist moment werd besloten een persbericht uit te doen gaan, met de aankondiging dat de NCPN zal meedoen aan de verkiezingen De Friese Meren en werden daarin een drietal speerpunten van actie genoemd. Op een volgende ledenvergadering werden de hoofdlijnen voor de campagne uitgezet. Er moest een beschrijvend verkiezingsprogramma komen waarin de bevolking de NCPN op alle daarin genoemde onderdelen zou moeten herkennen en waarin de bevolking geconfronteerd zou worden met NCPN-standpunten over de asociale afbraakpolitiek en het noodzakelijke gevecht daartegen.

Allereerst werd al vroegtijdig in de Lemster woonwijk Lemstervaart, waar de NCPN met raadsverkiezingen al jarenlang de grootste was gebleken een aan de buurtbewoners gericht pamflet verspreid (700 exemplaren). Daarna werd door heel Lemmer gericht een pamflet verspreid bij zo'n 300 sympathisanten en vermeende sympathisanten, met tevens een oproep om op enigerlei wijze mee te helpen in de campagne. De lokale NCPN-krant 'Ducdalf' werd in een aantal strategische buurten in Lemmer verspreid, met inhoudelijk politiek belangrijke onderwerpen (2.500 exemplaren).

Een pamflet in een oplage van 4.000 werd in de hele gemeente Lemsterland verspreid (Lemmer en de Lemsterlandse dorpen). Tevens werd met hulp van partijgenoten uit Friesland, Groningen, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland nog een aantal pamfletten verspreid in de andere twee gemeenten (Balk, Sleat, Wyckel, Sint Nicolaasga, een aantal buurten in Joure; 4.000 exemplaren).

Kenmerkend voor de campagne was dat meerdere niet-partijleden meehielpen, verspreiden, plakken en vervoer van de lijstaanvoerder. De plakploeg heeft de borden in de grote uitgestrekte gemeente beplakt. Anderen waren weer actief in het bezorgen van NCPN-raambiljetten. Maar zoals altijd waren er weer anticommunistische bendes en individuen actief met het afscheuren van NCPN-affiches van de plakborden. Het aantal NCPN-raambiljetten overtrof alle verwachtingen. Er waren inwoners die er zelf om vroegen en bij partijgenoten thuis ophaalden.

De afgelopen raadsperiode overziend moet gezegd worden dat de NCPN-invloed verder reikt dan de eigen aanhang. Ook binnen andere partijen heeft de NCPN invloed gehad, gezien ook de standpuntbepaling in verband met sociale vraagstukken. Al met al moet gezegd worden dat er een goede campagne gevoerd is, zowel politiek-inhoudelijk en strategisch.

De hoop bij sommige politieke partijen en media dat de NCPN er niet in zou slagen een zetel te bemachtigen is gelogenstraft. De opkomst was erg laag. Dat de NCPN daar, met name in de gemeente Lemsterland, geen last van ondervond, bewijst dat ondanks die lage opkomst de partij in Lemsterland meer stemmen kreeg dan bij de vorige verkiezingen. Dat voor sommigen de druiven zuur waren bewees een stuk in de Zuid-Friesland waar ondergetekende nog 'de enige communist in Nederland' werd genoemd. Hier voorbijgaand aan al die partijgenoten en sympathisanten uit Lemmer en ook aan die kameraden uit Friesland en andere provincies die in het laatste deel van de campagne hebben meegeholpen. Voorbijgaand ook aan de morele en praktische ondersteuning van de partijleiding. Voorbijgaand aan het bestaan van een Communistische Partij in Nederland!

Een andere krant vond de uitslag voor de NCPN 'verbazingwekkend', omdat onze partij eigenlijk geen campagne gevoerd had en alleen maar gefolderd had. Dat is zeker zo als met campagne voeren alleen bedoeld wordt: balpennen, stickers, snoepjes en ballonnen uitdelen. In die zin heeft de NCPN geen campagne gevoerd. Voor een communistische partij betekent campagne voeren allereerst met standpunten onder de bevolking werken. Ballonnetjes zijn zo doorgeprikt...