De nieuwe regeringscocktail

i-012-020.jpg i-012-021.jpg
Massademonstratie van KKE tegen akkoorden van de Syriza-Anel-regering met de EU op 27 februari jl. in Athene, tegenover het parlement. In feite wordt het Memorandum van EU, ECB en IMF gewoon uitgevoerd. Niets veranderd dus. De strijd gaat onverminderd door. (Foto: KKE)

Anna Ioannatou

Ruim een maand is verstreken sinds de verkiezingen van 25 januari en na het stoere stuntoptreden van de eerste dagen is zich een duidelijker beeld gaan aftekenen van de ware bedoelingen van de nieuwe Griekse regering van Syriza met de onverbloemd rechtse ANEL ('Onafhankelijke Grieken') vooral na het akkoord dat uiteindelijk op vrijdag 20 februari in de eurogroep tot stand kwam.

Het nieuwe akkoord is een verlenging van het al bestaande leenakkoord, waarvan het beruchte en gehate 'memorandum' een uitwerking was. Dus het memorandum is niet weg in tegenstelling tot wat de nieuwe regering van de daken bazuint. De regering heeft zelf om verlenging gevraagd van het leenakkoord en de daaraan verbonden voorwaarden. Er zal 70 procent van zoals het was worden toegepast.

Gegoochel met termen

De nieuwe minister van Financiën, 'showbink' Varoufakis, had aanvankelijk gezegd: "wat accepteren wij van het memorandum? Nul procent!", hetgeen hij na hevige kritiek binnen zijn partij veranderde in "We accepteren 70 procent van de herstructureringen, dat is geen memorandum". De rest wordt door 'maatregelen met een gelijke waarde' vervangen in samenwerking met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dat was tevoren al overeengekomen. Over een 'regering van links' wordt inmiddels niet meer gesproken. Nu heet het 'regering van sociale redding'.

Griekenland een 'normaal Europees land'?

Bij het laatste memorandum werd de uitbetaling van een dosis geld rechtstreeks verbonden met de 'gereedschapskist' van de OESO. Na Tsipras' ontmoeting op 11 februari jl. met OESO topman A. Gurría, maakte de Syriza-chef bekend dat de samenwerking met de OESO permanent wordt om het hervormingsplan te realiseren dat van Griekenland een 'normaal Europees land' zal maken. Voor de verkiezingen veroordeelde Syriza deze 'gereedschapskist' ten zeerste. Nu heet het dat het de gereedschapskist van de regering was en niet van de OESO, die hemelhoog geprezen wordt en A. Gurría is, aldus Tsipras, "vandaag de nuttigste man van Europa". Pikant 'detail' van Tsipras' loftuitingen over Gurría was dat deze meneer het klaargespeeld zou hebben bij te dragen aan belangrijke veranderingen in zijn geboorteland Mexico, die de levenskwaliteit van zijn landgenoten zouden hebben verbeterd.

Hij kent de goede praktijken en zijn hulp is nuttig, aldus Tsipras, zodat we "over een paar jaar van Griekenland een gewoon Europees land maken". Dus net als Mexico met zijn voortschrijdende armoede, onderdrukking en regelmatige (massa)moorden? De 43 sinds september verdwenen studenten in de staat Guerero staan de Mexicaanse bevolking nog vers in het geheugen, maar zijn uit de Griekse media allang weggetoverd... Met de OESO werd afgesproken een permanente Gemeenschappelijke Commissie van Samenwerking op te richten om "een akkoord voor te bereiden voor de groei, de werkgelegenheid en de sociale cohesie in Griekenland". Voor de verkiezingen zei Syriza nog, dat de gereedschapskist van de OESO "een ramp was voor de Griekse economie" en de huidige minister van economie Stathakis, had TOEN gezegd dat het "een filosofie is die vreemd is aan een land dat zijn economie moet heropbouwen" en dus moet de regering "die gereedschapskist weggooien". NU wordt gevraagd om de 'knowhow' en de 'radicale herstructureringen' van de OESO. Tevens heeft de nieuwe regering de fiscale aanpassing, bereikt door de vorige regering, als een prestatie erkend en verder zal zij de grote ondernemersgroepen steunen en niet al te 'dogmatisch' zijn wat de privatiseringen aangaat.

De kruimels die zij voor de verkiezingen had beloofd, zoals het teruggeven van de 13de maand pensioen, zal alleen gelden voor de armoedegrens of daaronder en is minder dan 2 euro per dag voor elke rechthebbende. De nieuwe onderminister voor Bestuurlijke Hervorming, G. Katrougalos, had op een vergadering met het bestuur van de ADEDY (Overheidsambtenaren) al gezegd: "Er komt geen enkel herstel van de geleden verliezen in loon en arbeidsrechten. Er is geen geld. Ik zeg het jullie duidelijk, we gaan de armoede beheren", eraan toevoegend dat herstel van verlies geen regeringsprioriteit is.

De al even beruchte en gehate 'trojka' (EU, ECB en IMF) blijft controleren, maar komt niet meer naar Athene. Alles gebeurt nu in Brussel. Men spreekt niet meer over trojka, maar over de drie instellingen, waarmee de regering samenwerkt en ze de controle erkend heeft. Van de 'spontane' (opgeroepen via internet en verder door vele tv- en radiozenders...) pleinbetogingen van duizenden mensen van de eerste dagen om de regering te steunen waren op vrijdag 20 februari jl. nog een handjevol over.

Inmiddels is ook dat handjevol weg, ondanks het feit dat voor tv-camera's de eerste dagen door betogers verklaard werd dat ze door zullen gaan "tot het bittere einde"... Daar komt (voor de goede verstaander) nog bij, dat er een president van de republiek verkozen is met een grote parlementaire meerderheid: de geslaagde kandidaat is een geheid veteraan-kaderlid van de rechtse Nea Dimokratía, Syriza's voorstel, maar door velen binnen Syriza niet gewenst en uiteindelijk er wél mee ingestemd. Panos Kamménnos van de 'Onafhankelijke Grieken' en tevens minister van Defensie had in elk geval gestaan op een centrumrechtse kandidaat. Hij kreeg weer zijn zin ('weer', omdat hij als voorwaarde om mee te regeren gesteld had dat hij minister van Defensie zou worden).

Zeg me wie je vrienden zijn...

Minister van Financiën Varoufakis had het meteen al over 'zuinig leven' i.p.v. 'bezuinigingen'. Obama steunt de nieuwe regering. De VS willen Griekenland in de eurozone houden en zijn tegen bezuinigingen. Ook IMF, ECB, OESO en Wereldbank hebben zich tegen bezuinigingen verklaard. Wat wordt hiermee bedoeld en waarom was Obama er zo gauw bij om Tsipras te feliciteren? Het valt nog te bezien wat Obama terug wil hebben voor zijn steun aan de Griekse regering. De term 'bezuiniging' moet gedecodificeerd worden, naar het schijnt. Zij bedoelen uiteraard niet de bevolking, maar dat er meer 'warm' geld op de markt moet via de banken en de overheid naar de ondernemingen om investeringen te steunen. Het 'zuinig leven' is dan weer wél voor de bevolking bedoeld. Je hoeft toch niet per se in een Porsche Cayenne rond te rijden, aldus Varoufakis...

Op vrijdag 20 februari jl. vond er een bankrun plaats, waarbij in één dag maar liefst 1 miljard euro opgehaald werd door een bevolking, die natuurlijk een... ja, wat dacht u?... Porsche Cayenne wilde kopen!

De poppen aan het dansen

Zondag 22 februari jl. kwam er een nieuwtje dat als een bom insloeg in de media. De 'grijze eminentie' van Syriza, europarlementariër Manílis Glezos (had in 1941 samen met een andere verzetsstrijder de Duitse vlag van de Akropolis neergehaald) publiceerde zijn mening over het de vrijdag ervoor bereikte akkoord: "De herbenaming van de trojka tot 'instellingen', van het Memorandum tot Akkoord en van Crediteurs tot Partners verandert niets aan de vorige toestand, net zoals wanneer je vlees omdoopt in vis en uiteraard verander je daarmee ook niets aan de door het Griekse volk op 25 januari uitgebrachte stem" en "Er is een maand verstreken en wat aangekondigd werd is nog steeds geen praktijk geworden. Jammer en nog eens jammer. Van mijn kant VRAAG IK het Griekse volk om VERGIFFENIS omdat ik meegewerkt heb aan deze illusie". Deze boodschap werd vergezeld van een oproep aan de vrienden van Syriza om onmiddellijk deel te nemen aan een dialoog over de koers van de partij. Volgens media vroeg ook de 'communistische tendens' in Syriza om vervanging van de leiders. Glezos kreeg mede- en tegenstanders binnen de partij vanwege deze uitlatingen. En dat alles tijdens het carnavalsweekend.

De door de Griekse regering beloofde en door de eurogroep verplichte lijst van hervormingsvoorstellen is inmiddels door de Eurogroep goedgekeurd. Nu de nationale Parlementen nog. Het worden spannende maanden.