Rode vlaggen in Groningen en diepgaande discussie

i-001-000.jpg
Demonstratie van meer dan 160 communisten uit Nederland, Duitsland, Luxemburg, België en Zwitserland door de binnenstad van Groningen op 28 februari jl. (Foto: Manifest/Rob H.)
i-001-002.jpg i-003-005.jpg
De delegaties van de NCPN, PVDA, DKP en KPL (met waarnemer Partij van de Arbeid Zwitserland) aan het werk tijdens de 10e Vierpartijenconferentie in Groningen. (Foto: DKP/Uwe K.)

Wil van der Klift

In het weekend van 28 februari en 1 maart vond in de Groningse universiteitsstad een succesvolle demonstratie plaats georganiseerd door de NCPN met steun van de zusterpartijen KPL, DKP en PVDA. Na de demonstratie volgde een politiek-historische stadswandeling - verbonden aan het verzet van de Groningse CPN tegen het nazisme.

Onder de leuze 'Stop de aanvallen op de arbeidersklasse! Strijd is de enige weg!' demonstreerden zo'n 160 communisten uit Duitsland, Luxemburg, België - en zelfs een paar uit Zwitserland - in het centrum van de Groningse hoofdstad tegen de kapitalistische aanvallen en daarmee gepaard gaande afbraak van de - door harde strijd verworven - sociale en arbeidsrechten. In spreekkoren eisten zij de vermaatschappelijking van banken en multinationals en stelden daarvoor in de plaats het alternatief van het socialisme. Weg met de imperialistische uitbuitersmaatschappij! Bij de Groningse bevolking was er sprake van verwondering en van steun voor de lange rij met spandoeken en rode vlaggen. De bevolking had lang geen communistische demonstratie meegemaakt. Na afloop hielden op de Ossenmarkt de buitenlandse vertegenwoordigers korte speeches. De demonstratie kon op grote media-aandacht rekenen. Er bleken talrijke foto's en video's op internet aanwezig. De media toonden grote belangstelling. Er waren veel foto's en video's te zien on line.

Omdat het kapitalisme internationaal opereert en de aanvallen op de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking ook een mondiaal karakter kennen, moet verzet daartegen ook internationaal zijn. Het vierpartijenoverleg is een materiële uitdrukking van dit inzicht. Tijdens de tiende conferentie die aansluitend plaatsvond discussieerden de vijftig deelnemers over het vraagstuk van de versterking van de communistische partijen in de Benelux en Duitsland en ruilden ze ervaringen uit over de klassenstrijd in hun landen.

De organisatie lag in handen van de NCPN. De demonstratie liet zien dat de Groningse afdeling met hulp van de partij elders in het land in staat is tot mobiliseren. De keuken kwam helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen om alle deelnemers te voorzien van 'Bourgondische' maaltijden. Het succes van de keuken werd mede mogelijk door de inspanning van een viertal jonge kameraden die talloze hand-en-spandiensten leverden. Andere, met name jonge kameraden van de NCPN, hielpen om het conferentieoord klaar te stomen voor de ontvangst van dit grote aantal deelnemers. De jongeren waren de dynamische en vitale kern van de Nederlandse delegatie. De conferentie verliep door ieders inzet - ondanks de ingewikkelde politieke thematiek en de aanwezigheid van veel praktische vragen - in grote harmonie. Met name de vele aanwezige jongeren uit de vier partijen hadden in de wandelgangen veel discussies en wisselden ervaringen en adressen uit. Als waarnemer waren aanwezig twee kameraden van de Partij van de Arbeid van Zwitserland. Er bleek bij de vier partijen grote overeenstemming om de samenwerking onverkort voort te zetten. Op naar de elfde conferentie!