Kort Binnenlands Nieuws

Regionale pers weg uit kleine gemeenten

De regionale journalistiek is niet meer in staat om bestuurders en politici op lokaal en regionaal niveau te controleren. Dat concludeert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek op basis van en naar de lokale nieuwsvoorziening. De bijna acht miljoen Nederlanders die in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners wonen worden door de lokale en regionale pers nauwelijks geïnformeerd over de lokale politiek. "Driekwart van de Nederlandse gemeenten loopt het risico niet langer te beschikken over een functionerende vierde macht, een situatie die lokale, provinciale én landelijke overheden niet onbewogen zou mogen laten", zegt fondsdirecteur René van Zanten. Directeur René van Zanten spreekt over een 'zorgwekkende ontwikkeling', zeker nu Den Haag steeds meer taken aan de gemeenten overdraagt. Volgens onderzoekers Lammert Landman en Quint Kik verdient de 'handel en wandel' van lokale bestuurders in kleine gemeenten extra aandacht omdat zij "dikwijls parttime en tegen een beperkte vergoeding" hun werk moeten doen. Een van de oorzaken van de verschraling zijn de bezuinigingen in de regionale media, aldus de onderzoekers. Regionale media hebben minder geld. Lokale media zijn niet professioneel genoeg of ze nemen louter persberichten van de gemeente over. Nieuwe digitale initiatieven vormen nog geen alternatief. Zo kondigde Wegener vorig jaar aan dat er 154 arbeidsplekken op de redactie gaan verdwijnen. Bij de Noordelijke Dagblad Combinatie 48 banen en bij de eigenaar van Haarlems Dagblad en het Leidsch Dagblad, Holland Media Combinatie 115. Het stimuleringsfonds hoopt dat het rapport dat donderdag is gepresenteerd aanleiding is voor gemeenten, provincies en de landelijke overheid om actie te ondernemen. (Bron: FD/NRC, 13-02-2015)

In opspraak geraakte VVD'er Verheijen stapt op uit Tweede Kamer

i-004-007.jpg
De hele top van de VVD hield de corrupte Verheijen de hand boven het hoofd, zoals het steeds gebeurt, nu ook met Opstelten en Teeven. (Foto: Tjebbe van Tijen/Flickr/cc/by-sa)

Wie volgen nog? De rij is lang.
Het van foutieve declaraties en corruptie betichte VVD-Kamerlid Mark Verheijen legt uiteindelijk toch zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer. Dat maakte de VVD vrijdag bekend. Aanleiding voor het opstappen van Verheijen is een rapport van de integriteitscommissie van de VVD. Die oordeelt dat hij in de fout is gegaan door verkeerd te declareren in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg. De commissie was een onderzoek begonnen nadat NRC Handelsblad half februari had gemeld dat Verheijen teveel had gedeclareerd. Na de onthulling over de declaraties volgde een aangifte wegens corruptie tegen Verheijen, gedaan door een ondernemer die door hem zou zijn benadeeld. Ook kwam aan het licht dat Verheijen een gratis JVD-feestje zou hebben geregeld op de Floriade in Venlo. Deze twee kwesties heeft de integriteitscommissie niet onderzocht. Premier en VVD-leider Mark Rutte nam het aanvankelijk publiekelijk op voor Verheijen. Vrijdag zei hij op zijn wekelijkse persconferentie dat hij beter had kunnen zwijgen. (Wie volgen nog? nvdr) (Bron: FD, 28-2-2015)

Niet handig genoeg geweest

"Het was niet handig om met geld van de belastingbetaler een website te laten bouwen". Dat zei Geert Wilders dinsdag tegen BNR Nieuwsradio. Van de PVV-leider mag de in opspraak geraakte Marjolein Faber, lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen, blijven. (Bron: FD, 04-03-2015)

Kamp zwicht voor gasrapport

Minister Henk Kamp van Economische Zaken neemt alle aanbevelingen van het snoeiharde gaswinningsrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over. Maar hij weigert de gaskraan in Groningen al verder dicht te draaien. Kamp komt pas eind maart - na de verkiezingen - met een kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad waarin staat dat de veiligheid van Groningers decennialang werd genegeerd. "lk erken dat alle betrokkenen meer oog hadden moeten hebben voor de veiligheid in Groningen." Ook herhaalde hij dat hij spijt had over de gang van zaken. Verschillende partijen vroegen zich af of Kamp dat ook meende. De Onderzoeksraad adviseert om meer ministeries te betrekken bij de gaswinning, de onafhankelijkheid van de toezichthouder te vergroten, gemeenten en provincies een rol te geven bij de winning en beter te communiceren met de Groningers. Het debat borduurde voort op dat van nog geen 3 weken geleden. Weer vroeg de voltallige oppositie Kamp in het belang van de veiligheid de gaskraan dit jaar verder dicht te draaien. En weer hield de minister vast aan zijn gaswinningsbesluit van december. Weliswaar wordt de gaswinning tot 1 juli beperkt tot 16,5 miljard kuub. Maar wat er daarna gebeurt blijft, tot groot ongenoegen van de oppositie, onduidelijk. (Bron: AD/HKEULTJES, 04-03-2015)

Ozb stijgt de pan uit

De ozb stijgt dit jaar sterker dan gemeenten met het Rijk hadden afgesproken, gemiddeld met 0,4 procentpunt meer. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis op basis van een jaarlijks onderzoek. De onroerendzaakbelasting (ozb) is de belangrijkste lokale belasting, die aan huizenbezitters wordt opgelegd. De Vereniging Eigen Huis is verbolgen over de stijging. Gemeenten hadden met het Rijk afgesproken dat de ozb-stijging beperkt zou blijven tot gemiddeld 3 procent, maar volgens het onderzoek is de gemiddelde stijging 3,4 procent. De sterke toename van de ozb vloeit onder meer voort uit zeer sterke stijgingen in enkele gemeenten. (Bron: FD, 04-03-2015)

Economie groeit met 0,5 procent, groei werkgelegenheid stagneert

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,5 procent gegroeid. Daarmee is de groei over het gehele vorige jaar uitgekomen op 0,8 procent, na twee jaren van krimp. Volgens het CBS is de groei nu breed gedragen. Dat betekent dat niet alleen de export, maar ook de uitgaven door consumenten en de bedrjfsinvesteringen zijn toegenomen. Ten opzichte van een kwartaal eerder kwamen er 42.000 banen bij. Toch daalde de werkloosheid nauwelijks. Dit kwam doordat veel meer mensen op zoek gingen naar werk. (Bron: NRC, 13-02-2015)