Van de redactie

i-002-003.jpg
NCPN-vlaggen waren 28 februari jl. duidelijk aanwezig in Groningen. (Foto: Manifest/Rob H.)

Rond Oekraïne trachten de VS op basis van leugens en verdraaiingen een permanente staat van oorlog uit te lokken en de NAVO te versterken. Het huidige bestand kan elk moment weer leiden tot nieuwe aanvallen van de regering in Kiev, daartoe aangezet door NAVO en CIA. De noordelijke Europese staten hebben met de zuidelijke openlijk ruzie over het aanzetten van de geldpers door Draghi. 'Kwantitatieve (geld)verruiming' (Meer dan 1000 miljard euro wordt in het systeem gepompt) klinkt ongevaarlijk, maar niets is minder waar. Met name het extreem expansieve rentebeleid straft de mensen met het doel hen aan te zetten tot ontsparen en meer consumptie. De lage rente bedreigt bovendien het pensioenstelsel. Inmiddels zorgt dit surrealistische vangnet ervoor dat de rijken steeds rijker worden en de kloof met de werkenden alsmaar groter. Het kapitalisme gaat steeds meer gepaard met gevaarlijke politieke chaos en richtingloosheid als gevolg van de onderlinge tegenstellingen. Elke stilte aan welk front ook betekent niets meer en minder dan een tijdelijke stilte voor de volgende storm.

Het huidige kapitalistische politieke, economische, culturele en ideologische klimaat toont genadeloos de talloze interne tegenstrijdigheden, gebaseerd op keiharde onderlinge kapitalistische concurrentie om te kunnen overleven. Geopolitieke wedijver over territorium en militaire macht blijven aan de orde van de dag. Het kapitaal in crisis kan alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren, de mondiale tegenstellingen te vergroten en (potentiële) tegenstanders te verzwakken, met verzet in alle soorten en maten tot gevolg. Het is niet voor niets dat juist op dit moment de strijd van de studenten oplaait, het is niet voor niets dat het verzet in Groningen aan kracht wint (zie elders in de krant).

De VS proberen zich, met de NAVO als voertuig, staande te houden met agressief militair optreden in tal van gebieden en regio's. In het Midden-Oosten, in eerder bezette landen zoals Irak, Afghanistan en andere landen is er sprake van een permanente militaire bezetting. Het mondiale herstel staat op losse schroeven. Het structureel lagere economische groeipad in de eurozone leidt tot een oplopende schuldencrisis. Het wachten is op de volgende etappe in het Griekse drama. De enige zekerheid die bestaat is dat het kapitalisme onzekerheid voortbrengt. De zich voortslepende kapitalistische crisis levert een steeds groter gevaar op militaire operaties (onder leiding van de VS, de EU en de NAVO).

Onder de vlag van de inzet van vredeslegers en de bescherming van lokale bevolkingen dreigen steeds meer (grote en kleine) imperialistische (handels)oorlogen te ontstaan. Op mondiale schaal wordt steeds meer gezocht naar oplossingen met militaire middelen. In Nederland worden de geesten op allerlei manieren rijp gemaakt voor militair ingrijpen elders in de wereld en het hardhandig neerslaan van komend (en huidig) verzet in eigen land. Voordat de Koude Oorlog weer helemaal terug is moeten redelijke en progressieve mensen de handen ineenslaan en actief in verzet komen tegen het groeiende oorlogsgevaar van de VS en hun westerse hulpjes, zoals Nederland (zie op de website het artikel over de nieuwe Koude Oorlog).

Strijd voor verbetering van het levenspeil en tegen afbraak van sociale- en arbeidsrechten moet hand in hand gaan met strijd tegen de heersende verhalen, tegen de leugens van het grootkapitaal. Manifest plaatst in dit kader drie boeiende artikelen op de website: 'Losurdo over Stalin', het tweede deel van een kritische analyse door Zoltan Zigedy van het boek van Piketty 'Kapitalisme in de 21ste eeuw' en een analyse van Wladimir Kosin over de gevaren van de nieuwe Koude Oorlog. Het is van doorslaggevend belang dat leugens, bedrog, verdraaiingen en halve waarheden worden ontmaskerd. Manifest helpt daarbij.

De NCPN vormt samen met de CP's van Duitsland, Luxemburg en België het gemeenschappelijke vierpartijen-overleg. Op 28 februari en 1 maart jl. vond de 10de conferentie (in Groningen) plaats. Voorafgaand vonden op zaterdag 28 februari een succesvolle demonstratie (door het centrum van de stad Groningen) en een politieke stadswandeling plaats. (zie elders op site en in de krant)

Rol van de krant en partij onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke onderschatting en vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan midden in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme en links radicalisme liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek. Het gebruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis. De eenheid tussen de marxistisch(-leninistische) inzichten, positie en methode biedt - mits dialectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Of in gewoon Nederlands: de NCPN en Manifest zijn als geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende ontwikkelingen in de wereld. Een steeds groter deel van de bevolking is op zoek naar steekhoudende verklaringen nu er een einde komt aan de Amerikaanse eeuw.

De communistische wereldbeweging is op dit moment op zoek naar nieuwe wegen en balansen. Er wordt mondiaal gezocht naar effectieve antwoorden op de kapitalistische crisis en wegen naar het socialisme. Zo'n zoektocht leidt altijd noodzakelijk en onmisbaar tot discussies. Daarbij de eenheid in het oog houden is dan een vereiste. Eenheid is dringend nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspunten. De dialectische eenheid tussen principiële standvastigheid en tactische souplesse is een van de moeilijkste uitdagingen, zoals we zien bij het steeds opportunistischer optreden van de SP en al veel eerder bij het optreden van de traditionele sociaaldemocratische partij.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in de rubriek Marxistische Analyses:

  1. 'Losurdo over Stalin', Nick Wright, vertaling Ardengo Persijn;
  2. Over Piketty's Kapitaal (deel 2), Zoltan Zigedy, vert. F. Willems;
  3. Nieuwe Koude Oorlog desastreus, Wladinir Kosin, vertaling J.Bernaven.

Deze keer op de website:

  1. NCPN Friese Meren in conflict met B en W.

Manifest nr. 04/2015 verschijnt op donderdag 09-04-2015.