Studentenprotest terug van weg geweest

i-067-010.jpg
De bezetting van het Maagdenhuis, de bestuurszetel van de Universiteit van Amsterdam, op 27 februari jl. (Foto: Guido van Nispen/Flickr/cc/by)

Peter

Studenten en docenten hielden eind vorige week al dagen het Maagdenhuis bezet. Een massale demonstratie van 1.500 studenten voor democratie en tegen bezuinigingen op de universiteit was woensdag 25 februari de opmaat. De menigte belaagde het gebouw waarin het College van Bestuur zetelt, de deuren werden opengetrapt en zijn sindsdien niet meer gesloten. Het Maagdenhuis, symbool voor ondemocratische besluitvorming, voor een bestuur dat zonder rekening te houden met de belangen van studenten of docenten een kapitalistische agenda in het hoger onderwijs uitrolt, voor rendementsdenken en voor achterkamertjespolitiek, staat nu open voor iedereen.

Hoe kon het zo ver komen? Een dag eerder, op 24 februari werd een ander gebouw van de UvA, het Bungehuis van de Faculteit der Geesteswetenschappen, na elf dagen van bezetting ontruimd. De bezettersgroep 'De Nieuwe Universiteit' eiste zeggenschap voor docenten en studenten, een financieringsmodel voor studies gericht op meer dan diplomaproductie, meer vaste contracten voor docenten, een referendum over de fusie tussen de bètafaculteiten van de UvA en VU en een stop van de bezuinigingen op de geesteswetenschappen.

Die laatste eis was de crux. Op de Faculteit der Geesteswetenschappen dreigen er ontslagen, er zullen studies verdwijnen en verslechteren omdat er zogenaamd te weinig geld binnenkomt. Hiertegen protesteren studenten en docenten al sinds zes maanden onder de naam 'Humanities Rally'.

In De Nieuwe Universiteit valt deze woede samen met de verontwaardiging van de bètastudenten van de UvA. Hun studentenraad en ook de ondernemingsraad hadden meer dan een jaar geleden gestemd tegen de fusie van hun faculteit met de VU. Een bindende beslissing. Het College van Bestuur (CvB) omzeilde het instemmingsrecht van de academische gemeenschap door de fusie doodleuk op studieniveau in plaats van op faculteitsniveau door te zetten. Deze vorm van besturen waarbij goed onderwijs stukje bij beetje wordt afgebroken onder het mom van betaalbaarheid en efficiëntie heeft studenten en docenten behoorlijk geradicaliseerd. Het Bungehuis werd bezet zonder resultaat: het CvB wilde niet eens praten. Na marginale toezeggingen over een 'debatmarathon' werd de ME er op afgestuurd. Resultaat: de grootste protestdemonstratie van Amsterdamse studenten sinds lange tijd en een bezetting van het Maagdenhuis.

Intussen is het Maagdenhuis ook een aantrekkingspunt geworden voor docenten en wetenschappers. Honderden docenten van de Geesteswetenschappen vergaderen regelmatig in het Maagdenhuis, stelden een eigen ultimatum aan het CvB en zullen tot actie overgaan. Van zeer groot belang is dat de vakbonden het protest steunen. Zij gaan een gezamenlijk actietraject uitrollen voor alle universiteiten in Amsterdam.

Het academisch personeel heeft al jaren te lijden onder een enorme werkdruk, geen enkele zekerheid over hun aanstelling en onderwijsreorganisaties zoals het bachelor-mastersysteem en ander Europees beleid. Het verzorgen van goed onderwijs en onderzoek wordt hen steeds verder onmogelijk gemaakt. Hun baan wordt steeds meer afhankelijk van hun kunst om geld voor onderzoek binnen te halen vanuit het bedrijfsleven. Professoren herinneren zich nog de tijd van voor 1997 toen studenten en docenten nog daadwerkelijk inspraak hadden over de zaken op hun universiteit. In Amsterdam lijkt nu een beweging te ontstaan die niet alleen haar medezeggenschap terug eist, maar die echte zeggenschap voor studenten en docenten wil afdwingen. "Bestuurders moeten er zijn om óns te dienen, niet het rendement!"

Zie ook: http://www.volkskrant.nl/binnenland/teruglezen-dag-zeven-van-de-maagdenhuisbezetting~a3879715/>