Op 13 februari waren de klassen leeg

Er vond een grote schoolboycot plaats in Turkije

i-011-019.jpg
Een lege klas. (Foto: CP van Turkije)

Nederlandse afdeling van de Communistische Partij van Turkije

De Gezamenlijke Juni-Beweging (Birlesik Haziran Hareketi) riep op om op 13 februari de lessen te boycotten. Voor een seculier en wetenschappelijk onderwijs en tegen de conservatieve stappen van de AKP binnen het onderwijs. Een land waar verplicht religieus onderwijs wordt gegeven en waar de reguliere middelbare scholen veranderd worden in imam-scholen gaat inhoudelijk achteruit en wordt conservatief. Onderwijs, gebaseerd op godsdienst, neemt de plaats in van seculier en wetenschappelijk onderwijs. Dat moet worden voorkomen. Daartegen moet worden opgetreden middels een boycot.

De inhoud van de oproep luidde:

Vóór seculier en wetenschappelijk onderwijs op reguliere middelbare scholen. Geen lessen op 13 februari. Stop met verplichte godsdienstlessen.

We bestrijden het veranderen van regulier middelbaar onderwijs in imam-scholen. Zoals eind 2014 is besloten organiseren wij op 13 februari een waarschuwingsboycot.

Met deze oproep gingen de organisatoren op 11 januari jl. de straat op.

De waarschuwingsboycot kreeg een landelijk karakter:

Op 13 februari sturen wij onze kinderen niet naar school. Als middelbare scholieren zullen wij de lessen niet volgen. Als leerkracht of docent zullen wij die dag geen lesgeven. Wij zullen ook in de toekomst op wetenschap gebaseerd onderwijs blijven geven, ook al heeft de AKP dat uit de schoolboeken verwijderd.

Of wij nu in de meerderheid of minderheid zijn, wij zullen strijden voor een seculier, wetenschappelijk onderwijs in het besef dat deze vorm voor iedereen het beste is.

Een onderwijssysteem dat is gebaseerd op godsdienst zal een land tot conservatisme dwingen en uiteindelijk wordt dan een maatschappij, gegrondvest op gelijke rechten, gelijkheid en broederschap, alleen nog maar een droom.

De Communistische Partij van Turkije stelt in een eigen verklaring dat de waarschuwingsboycot van de Gezamenlijke Juni-Beweging een groot succes is geworden en dat hiermee een betekenisvol antwoord is gegeven op de pogingen van de AKP-dictator.

Zij begroet de moedige, besluitvaardige, jongeren, gezinnen, onderwijzers, kameraden van de partij en mensen van de Gezamenlijke Juni-Beweging die hieraan hebben meegewerkt en deelgenomen, ondanks aanhoudingen en arrestaties.

Een groet aan alle Juni-vrienden

De Gezamenlijke Juni-Beweging heeft zonder twijfel een groot aandeel gehad in het behaalde succes. Na de vergadering van vertegenwoordigers uit het hele land, in december, is hieraan met man en macht gewerkt.

De aanhouding en gevangenneming in Izmir van onze vriend Onur Kiliç, bestuurslid van de Gezamenlijke Juni-Beweging, is een wanhoopsdaad van in paniek geraakte volgelingen van de dictator. Wij betuigen onze steun aan Onur Kiliç en eisen dat hij zo snel mogelijk vrijgelaten wordt.

Centraal Comité van de Communistische Partij van Turkije.