Toekomstig huurbeleid koerst af op enorme huurverhogingen

i-002-004.jpg
Poster: oproep demonstratie. (Foto:IBW-N)

Redactie binnenland

Door het huidige huurbeleid zijn de huren de afgelopen twee jaar gigantisch gestegen. Gemiddeld bijna 10 procent in twee jaar tijd, zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond is geschrokken door het onderzoek van Platform 31 en 18 woningcorporaties naar het toekomstig huurbeleid.

Het onderzoek kijkt naar twee varianten om de huurverhoging in de toekomst te regelen. Volgens de Woonbond wordt er hierbij volstrekt niet gekeken naar de betaalbaarheid voor huurders. De huren kunnen namelijk bijna drie procent boven inflatie stijgen. Dat betekent dat de huren de komende vier jaar 12 procent boven inflatie stijgen.

"Deze varianten komen erop neer dat huurders de komende jaren opnieuw keihard in hun portemonnee worden geraakt." Het onderzoek kijkt naar twee varianten van de huursombenadering. Bij dit nieuwe huurbeleid bepaalt de overheid een plafond (de huursom) voor de jaarlijkse huurverhoging van alle woningen samen. De huurstijging mag per woning variƫren, als die over alle woningen van een corporatie maar onder dat plafond blijft. Met dit huurbeleid wil het kabinet de relatie tussen de huur en de kwaliteit van de woning verbeteren. Paping: "De Woonbond is voor een huursombenadering, maar niet met deze absurd hoge percentages."

Doordat de huren in de onderzochte varianten zo hoog kunnen stijgen, zullen nog meer huurders financieel in de knel raken. Daarnaast zullen de stijgende huren leiden tot een nog groter beslag op de huurtoeslag. De huurtoeslag stijgt hierdoor maximaal met 12 procent, waardoor nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag dreigen. Onder de allerlaagste inkomens kan het aantal huishoudens dat door stijgende woonlasten te weinig overhoudt om rond te komen met 5 procent stijgen naar 55 procent. Paping: "De armoede onder huurders neemt toe op deze manier."

De Woonbond heeft gevraagd om een variant door te rekenen met een huursombenadering, uitgaande van inflatievolgend huurbeleid. Dat zou betekenen dat huren betaalbaar blijven en er minder beslag op de huurtoeslag zou worden gelegd. Deze variant wilde Platform 31 echter niet doorrekenen.

De Woonbond is een actie begonnen tegen de enorme huurverhogingen. Paping: "Steeds meer huurders raken financieel in de knel. Met deze scenario's schieten huurders niks op. Het is tijd dat de betaalbaarheid van het huren centraal komt te staan in het huurbeleid." Al ruim 20.000 mensen tekenden de petitie via stophuurverhoging.nl .

Woonbond, 26-02-2015.