Voorpagina foto

i-001-000.jpg

1 mei 2015

Medewerkers uit de zorg tijdens de 1 mei-demonstratie dit jaar. Daar startte de Volkspetitie voor de Zorg, die zich keert tegen de drastische bezuinigingen op de zorg. In drie weken tekenden 300.000 mensen de petitie. Teken ook op www.fnvvoorzorg.nl. (Foto: FNV Bondgenoten/Flickr/cc/by)

i-012-020.jpg

Vakbondsprotest in Duitsland.

Op 26 mei jl. verzamelden zich meer dan 15.000 vakbondsdemonstranten op de Roemerberg Markt in Frankfurt. De actie was georganiseerd door de vakbond Verdi om druk uit te oefenen op de cao-onderhandelingen in de publieke sector. De vakbeweging zet in op flinke verbeteringen van loon en werkgelegenheid, na jaren te maken hebben gehad met bezuinigingen. De actiebereidheid onder de Duitse vakbondsleden is groot, op 28 mei demonstreerden ook 12.000 medewerkers in de kinderdagverblijven in Hamburg. (Foto: ZLV)