Internationale solidariteit

Van een correspondent

Op 9 mei 2015, zeventig jaar nadat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, nam de NCPN in Düsseldorf deel aan een herdenking van de overwinning op het nazi-monster, samen met andere internationale gasten. De herdenking was georganiseerd door de DKP en begon op het ereveld van de Stoffeler begraafplaats waar in Duitse concentratiekampen vermoorde Nederlanders liggen.

Van Duitse zijde werd herinnerd aan de Nederlandse hulp die vluchtelingen, waaronder veel communisten en joden, in Nederland kregen. Ook herinnerde men aan de deelname van Duitse verzetslieden aan het Nederlands verzet. Men wees verder op het gevaar van anticommunisme als aanleiding voor militarisering en oorlogsgevaar en waarschuwde voor het gevaar van de NAVO.

Namens de NCPN werd door Willem van Kranenburg onder andere gewezen op de noodzaak van waakzaamheid tegen het wegmoffelen van de rol van communisten in het verzet en de doorslaggevende bijdrage van de Sovjet-Unie aan de overwinning. Het front kwam in het Westen immers pas in beweging toen duidelijk werd dat aan het Oostfront Duitsland aan het verliezen was.

Waakzaamheid kan tot uiting worden gebracht door actieve en zichtbare deelname van communisten aan herdenkingsbijeenkomsten. Ook om de verdraaiing van de geschiedenis te bestrijden. Hierbij ook internationale gasten uitnodigen benadrukt het internationale karakter van deze strijd. In het licht van de huidige oorlogsdreiging en het opkomend fascisme een belangrijk signaal.

Daarna werden ook de graven van Duitse verzetslieden bezocht en vond een grotere herdenking elders in de stad plaats, op het ereveld voor de soldaten van het Rode Leger die in Duitsland stierven in de strijd tegen het Duitse fascisme of als krijgsgevangene. In de zijlijn van deze bijeenkomst werd door de aanwezige communistische partijen een verklaring uitgegeven die Duitsland oproept om zijn oorlogsschuld aan Griekenland eindelijk eens te betalen. Eerst werd gezegd dat het pas mogelijk zou zijn als Duitsland weer eengemaakt was en na de hereniging werd het vergeten. Nu heet het verjaard te zijn. Zeventig jaar wegduiken voor een historische verantwoordelijkheid is lang genoeg!

Kameraden,

in Nederland herdenken wij de slachtoffers van het nazi-fascisme op 4 mei en op 5 mei wordt de bevrijding gevierd. Herdenking en viering worden steeds meer verwaterd en losgemaakt van de Duitse fascistische bezetting. Tijdens de laatste bevrijdingsdag werd met geen woord meer gesproken over de talloze communistische slachtoffers.

Eenzelfde poging om de geschiedenis te vervalsen zien we als gesproken wordt over wie het Duitse nazi-monster heeft verslagen. We zijn daarom zeer blij dat er overal op de wereld in ieder geval ook wordt gewezen op de onmisbare rol van het rode Sovjet-leger. Pas nadat het er naar uitzag dat het Sovjet-leger zou doorstoten naar Berlijn kwam het Westen militair in beweging.

De NCPN tracht waar mogelijk de rol van de (Nederlandse) communisten en het Sovjet-leger onder de aandacht van de bevolking te brengen. We weten heel goed dat de bourgeoisie op dit moment drie belangrijke instrumenten heeft om socialisten en communisten te bestrijden: criminaliseren, verdraaien en verzwijgen.

Wij nemen graag deel aan deze bijeenkomst omdat het belangrijk is de slachtoffers van het nazi-fascisme te herdenken en te blijven wijzen op het gevaar van het opkomende fascisme. Er zijn teveel signalen dat het fascisme weer dreigt uit het riool te kruipen. Het is daarom ook van groot belang dat we een internationale vuist maken, dat we elkaar versterken in onze gemeenschappelijke strijd. Niet alleen hier maar bijvoorbeeld ook in Esterwegen en andere plaatsen.

Intussen proberen wij waar mogelijk een bijdrage te leveren aan belangrijke momenten van herdenking en viering in ons land. Niet alleen de vele bijeenkomsten die plaatsvinden ter nagedachtenis van de slachtoffers van nazikampen, maar ook meer strijdbare bijeenkomsten als 'De Bonenkamp-herdenking (in Ijmuiden)' op 4 mei, de 'Hannie Schaft-herdenking (in Haarlem)' (omstreeks) 20 november en de 'Herdenking van de Februari-staking bij de Dokwerker in Amsterdam op 25 februari'.

Het zou goed zijn om de uitwisseling van deelname aan deze bijeenkomsten verder vorm te geven.

Laat deze bijeenkomst het begin zijn van een uitgebreidere samenwerking.

Willem van Kranenburg, lid dagelijks bestuur NCPN.