CELAC en EU houden topoverleg in Brussel

i-010-015.jpg

Redactie buitenland (*)

In Brussel zal topoverleg beginnen tussen regeringen van twee regio's: Latijns-Amerika en de Cariben aan de ene kant, de lidstaten van de Europese Unie aan de andere. De eerste regio is georganiseerd in CELAC, voor de tweede worden afvaardigingen van de Europese landen verwacht. Zij zullen bij elkaar komen op 10 en 11 juni om de verschillende mogelijkheden van onderlinge samenwerking te bespreken.

Tegelijkertijd met de bijeenkomsten van de regeringen is een 'top van het volk' gepland. De Belgische sociale beweging gelooft dat het een belangrijke ontmoeting wordt om ook de stem van de volkeren van Europa en Latijns-Amerika te horen. Het ICS (Initiativa Cuba Socialista), de Belgische solidariteitsbeweging met Cuba zal een van de organisatoren zijn van deze bijeenkomst. Zij nodigen uit deze basistop te steunen en vragen daartoe de oproep te tekenen of direct contact op te nemen door een e-mail naar cambredelos2015@gmail.com. Ze zijn ook te vinden op facebook of Twitter www.twitter.com/PeoplesSummitBE.

Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijke organisaties te motiveren, die in diverse velden actief zijn en de volkeren van Latijns-Amerika en Europa vertegenwoordigen om samen een succesvolle bijenkomst te vormen. Meer info over program, mogelijkheden tot deelname etc. zal te vinden zijn op bovenstaand adres en spoedig ook op facebook. Het ICS vraagt om met hem contact op te nemen om dit initiatief bekendheid te geven, zij willen je opnemen in de mailinglist en houden je op de hoogte.

(Bron: Cuba Nieuwsbrief van Cubasol, mei 2015, (zie ook website www.cubadefend.nl)