Fidel Castro: "Ons recht om marxististen-leninisten te zijn"

i-003-003.jpg
Beeld van een Sovjet-militair van het Rode Leger en een vernietigde tank in Seelow, Duitsland. Kort voor het einde van WO II stierven tienduizenden soldaten en burgers bij de slag om de 'Hoogte van Seelow', oostelijk van Berlijn. Dit was de grootste slag op het Duits grondgebied in de bevrijdingsstrijd tegen het nazi-fascisme. (Foto: ZLV)

Nick Wright (*)

Naar aanleiding van de herdenking van de 70e verjaardag van de overwinning van de Grote Patriottische Oorlog, drukte de historische leider van de Cubaanse Revolutie Fidel Castro Ruz op 8 mei jl. zijn diepe bewondering uit voor de heldhaftige Sovjet-bevolking die een enorme dienst verleende aan de mensheid. De 70e verjaardag van de Grote Patriottische Oorlog werd op 9 mei herdacht.

"Lenin was een briljant revolutionair strateeg die niet aarzelde de ideeën van Marx over te nemen en ze te implementeren in een immens en slechts gedeeltelijk geïndustrialiseerd land, onder leiding van de proletarische partij, de radicaalste en moedigste op de planeet, in het kielzog van de grootste slachting die het kapitalisme had veroorzaakt in de wereld (Eerste Wereldoorlog). Voor de eerste keer verschenen tanks, automatische wapens, vliegtuigen en gifgassen in een oorlog. En zelfs een legendarisch kanon, in staat tot de lancering van een zwaar projectiel over meer dan 100 kilometer, werd gebruikt in dit bloedige conflict.

Door dat bloedbad ontstond de Volkenbond, een instelling die de vrede zou moeten waarborgen, maar er niet eens in slaagde om de snelle opmars te stoppen van het kolonialisme in Afrika, een groot deel van Azië, Oceanië, het Caribisch gebied, Canada en een minachtend neokolonialisme in Latijns Amerika. Amper 20 jaar later, brak nog een gruwelijke wereldoorlog uit in Europa, de start daarvan was de Spaanse Burgeroorlog, die begon in 1936.

Na de verpletterende nederlaag van de nazi's stelden de wereldstaten hun hoop op de Verenigde Naties, die er naar streeft samenwerking te genereren om een einde te maken aan agressie en oorlogen, zodanig dat landen vrede, ontwikkeling en vreedzame samenwerking kunnen bewerkstelligen tussen de grote en kleine, rijke of arme staten van de wereld. Miljoenen wetenschappers kunnen, afgezien van andere taken, de kansen verhogen op het overleven van de menselijke soort, terwijl miljarden mensen reeds bedreigd worden door voedsel- en watertekorten binnen een korte tijdspanne. We zijn al met 7,3 mljard mensen op de planeet. In 1800 waren er slechts 978 miljoen; dit cijfer is gestegen tot 6,07 miljard in 2000; en volgens voorzichtige schattingen zullen het er in het jaar 2050 10 miljard zijn.

Niet onvermeld mag blijven de komst naar West-Europa van de boten vol migranten, reizend in elk object dat drijft; een rivier van Afrikaanse migranten, van het continent dat werd gekoloniseerd door de Europeanen gedurende honderden jaren. Op een conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling 23 jaar geleden verklaarde ik: "Een belangrijke biologische soort loopt het gevaar te verdwijnen gezien de snelle en voortgaande vernietiging van de natuurlijke levensondersteunende voorwaarden: de mens." Ik wist op dat moment niet, hoe dicht we daarbij zijn.

Tijdens de herdenking van de 70e verjaardag van de Grote Patriottische Oorlog, wil ik onze diepe bewondering tot uitdrukking brengen voor de heldhaftige Sovjet-bevolking, die de mensheid een enorme dienst heeft bewezen. Vandaag zien we het solide bondgenootschap van de bevolking van de Russische Federatie en de staat met de snelst groeiende economie ter wereld: de Volksrepubliek China. Beide landen, met hun nauwe samenwerking, moderne wetenschap en machtige legers en dappere soldaten vormen een krachtig schild voor wereldvrede en veiligheid, opdat het leven van onze soort mag worden bewaard.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid en de geest van solidariteit zijn normen die voor alles moeten gaan, anders zal de toekomst van de mensheid zoals wij die kennen, voor altijd verloren gaan. De 27 miljoen Russen die in de Grote Patriottische Oorlog stierven, deden dat ook voor de mensheid en het recht om socialistisch te denken en socialist te zijn, om marxisten-leninisten, communisten te zijn, en de donkere eeuwen achter ons te laten.

Bron: internet@granma.cu, Nick Wright, 15 mei 2015, 21centurymanifesto.