Redt de geopolitieke strategie van EU en NAVO Griekenland van faillissement?

i-009-013.jpg
Tanks en helikopters tijdens oefening Platinum Eagle op 26 mei jl. waarbij Roemeense, Bulgaarse en Amerikaanse militairen gezamenlijk oefenen om duidelijk te maken dat de NAVO klaarstaat snel in te grijpen richting het Oosten (Rusland/Griekenland). (Foto: ZLV)

Rainer Rupp

Volgens de wereldberoemde financieel speculant dr. Marc Faber is er, ondanks alle tegenstrijdige signalen, geen sprake van dat Griekenland uit de Eurozone wordt gegooid. Alleen vanwege de strategische en geopolitieke betekenis van het land voor de nieuwe Koude Oorlog van de NAVO tegen Rusland wordt Griekenland in de Eurozone gehouden, zo oordeelde op 11 mei de in Azië wonende Faber, tijdens een interview met de Amerikaanse economische televisiezender CNBC.

Faber, die onder meer het in financiële kringen bekende 'Gloom, Boom and Doom Report' uitgeeft, gaf daarbij aan dat hij er absoluut van overtuigd is dat men Griekenland uit economische en politieke overwegingen nooit zal toestaan om vrijwillig het nationaal faillissement van Griekenland te verklaren, en daarmee een radicale verlaging van hun allang ondraaglijk geworden schuldenlast af te dwingen.

"Het gaat om de Europese Centrale Bank en de Europese banken die Griekenland geld hebben geleend. Als Griekenland onvermogend wordt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen dan moeten de banken grote afschrijvingen en verliezen accepteren. Daarom zullen ze het land uiteindelijk toch weer meer geld lenen en de oplossing van het probleem zo lang mogelijk uitstellen", aldus de financiële goeroe. "Van nog grotere betekenis is echter de strategische ligging van Griekenland als poort tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee." Want alleen door die poort kan de Russische Zwarte Zee-vloot oprukken naar de Middellandse Zee. Het is die geopolitieke factor die volgens Faber ervoor zorgt dat Griekenland tot elke prijs binnen de EU moet worden gehouden. Dat wordt echter op basis van de recente ontwikkelingen steeds moeilijker.

Na een slechts korte economische opleving is Griekenland, volgens de laatste officiële cijfers van Eurostat, sinds woensdag [13 mei] weer in een recessie terechtgekomen, waardoor ook de belastinginkomsten weer zullen dalen. Tegelijkertijd blijft de toegang tot nieuwe geldbronnen van EU-instituten en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geblokkeerd. "We zijn aan het einde van de weg aangekomen", kopte in Londen de Financial Times al op 18 april. Het onvermogen van Griekenland om zijn schulden te betalen lijkt steeds meer onafwendbaar. Zo kon Athene op dinsdag [12 mei] een schuldenlast ter hoogte van 750 miljoen dollar, waarvan de betalingsdatum was verstreken, alleen nog terugbetalen aan het IMF als het land daarvoor zijn spaardeposito's bij het IMF inzette. Elke lidstaat moet in verhouding tot zijn economische omvang bij het IMF zulke spaardeposito's in bewaring geven. De tijd tikt door, binnen een maand moet Griekenland weer dezelfde omvang aan spaardeposito's bij het IMF onderbrengen, om een staatsfaillissement te voorkomen.

Maar dr. Faber blijft zelfverzekerd: "Als de EU Griekenland daadwerkelijk zou lossnijden, dan zou Rusland maar al te blij zijn om voor Griekenland de plaats van Europa in te nemen en daarmee voor Rusland de mogelijkheid te vergroten om hun militaire macht direct Europa binnen te brengen." Hoewel dr. Faber de militaire opties van Rusland tegen Europa in het geval van nauwere betrekkingen tussen Moskou en Athene sterk overdrijft, hebben de EU en de NAVO goede andere redenen om een dergelijke ontwikkeling tegen te houden. Want een sterker partnerschap tussen de beide orthodoxe landen zou aan de aanbodzijde van de levering en export van Russisch gas naar andere EU-landen een Russisch-Grieks-Servische economische as bewerkstelligen. De daaruit voortkomende pro-Russische politieke uitstraling in de regio zou haaks staan op de hegemonieplannen van de EU en de NAVO op de Balkan, vooral ook omdat de wens van de Hongaren voor hernieuwde soevereiniteit voor hun land daarmee versterkt zou worden.

Het is opmerkelijk dat in de context van de geopolitieke discussie de superspeculant dr. Faber de insinuatie dat Rusland imperialistisch gedrag zou vertonen, gebaseerd op de vermeende annexatie van de Krim en de politieke en economische opmaat richting Griekenland (gaspijplijnen), resoluut heeft afgewezen. Op de vraag van CNBC "of de EU alleen daarom geen kosten schuwt, om Griekenland in de EU te houden, om te voorkomen dat Poetin zich dat land toe-eigent, om daarmee de roem van de Sovjet-Unie weer te herstellen", onderstreepte Faber dat de recente Russische maatregelen een reactie zijn op het VS-imperialisme. Het zijn tenslotte de VS geweest "die de Wolfowitz-doctrine tot uitvoering hebben gebracht om landen als China en Rusland in te dammen en terug te dringen". Het resultaat van deze ontwikkeling is het overal waarneembare ontstaan van een nieuwe wereldorde, die door de groeiende en steeds meer samenwerkende machten, China en Rusland, wordt gevormd.

Wat in het Westen op dit moment nog als belangrijk geldt, bijvoorbeeld de uitkomst van de verkiezingen in Groot-Brittannië, heeft in de nieuwe motor van de wereldeconomie, Azië, zo goed als geen betekenis meer. In plaats daarvan heeft men in het verre oosten alle aandacht gericht op het bezoek van de Chinese minister president Xi aan Moskou, voor de herdenking van de 70-jarige overwinning op het Duitse fascisme. Daarbij vergeleken was de herverkiezing van de Britse premier Cameron "voor de mensen in de rest van de wereld van geen enkele betekenis". Groot-Brittannië is "geen imperium meer, maar een gedegenereerd land; economisch volkomen betekenisloos".

De financieel manager Faber ziet ook de VS in verval.

Sgb,14 mei 2015, vertaling J.Bernaven.