Latijns-Amerika in grote meerderheid achter Venezuela

i-011-016.jpg
Carmen Luisa Velásquez, ambassadeur van Venezuela, tijdens de bijeenkomst van de OAS op 15 april in Washington, waar de nieuwe verhoudingen duidelijk werden en Venezuela zich gesteund zag door de andere Latijns-Amerikaanse landen. (Foto: OEA-OAS/Flickr/cc/by)

Redactie buitenland (*)

De Top van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) van 10 tot 11 april in Panama City laat de VS (met Canada in hun kielzog) voor de derde maal moederziel alleen. De andere OAS-lidstaten van Zuid-Amerika en de Cariben spraken hun steun uit voor Venezuela en tegen sancties van de VS. Zij benadrukten tevens dat de huidige toenadering met Cuba louter cosmetisch blijft zolang de economische blokkade niet wordt opgeheven. Minder opvallend in de berichtgeving: op de Top drukten heel wat staatsleiders hun solidariteit uit met Argentinië in zijn strijd tegen de kapitalistische aasgierfondsen. Uit de Amerikaanse en Europese berichtgeving over de 7de Top van de OAS zou men kunnen afleiden dat deze bijeenkomst een triomftocht was voor president Barack Obama van de VS en dat de 'links populistische' Venezolaanse president Maduro met zijn 'go-home-gestook' alleen zou hebben gestaan in zijn verzet tegen de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Geen van de 33 staats- en regeringsleiders op de Top (de VS en Canada uitgezonderd) steunden de beslissing van de VS om sancties op te leggen tegen Venezuela voor 'schending van de mensenrechten'. Mexico, Columbia, Honduras en Paraguay hielden zich op de vlakte. Al de andere regeringsleiders van het grote werelddeel waren eenstemmig over de afkeuring van de VS-beslissing.

Bron: Cubanismo, 15 april 2015, Loda Vanoost. Overgenomen uit nieuwsbrief van CubaSol, april. Kijk ook op www.cubadefend.nl.