Kort Binnenlands Nieuws

Polderkolder 1: VVD en PvdA botsen opnieuw vanwege hun visies op de arbeidsmarkt

De regeringspartijen VVD en PvdA staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar wat betreft hun visie op de arbeidsmarkt. Ditmaal heeft de VVD geërgerd gereageerd op het voorstel van PvdA-vicefractievoorzitter Martijn van Dam om een vierdaagse werkweek in te voeren. VVD-Kamerlid Anne Mulder vond dat de PvdA de vaste baan nog onaantrekkeljker maakt voor werkgevers met het pleidooi van de werkweek van 36 uur, oftewel vier dagen van negen uur, in de cao's. Volgens de VVD zijn cao's nu al te duur, dichtgetimmerd en vuistdik en maakt dat werkgevers daardoor huiverig nog personeel in vaste dienst te nemen. 'Vindt de PvdA het gek dat nu al meer dan de helft van alle nieuwe banen die erbij komen, flexibel is', aldus Mulder. Volgens de PvdA moet de vierdaagse werkweek juist de nieuwe norm worden, zodat het voor werknemers gemakkelijker wordt arbeid en zorg voor zieke ouders of jonge kinderen te combineren. Ook hebben mensen dan weer meer tijd voor hun sociale leven. Bijna niemand wil alleen maar werken en verder nergens tijd voor hebben. Daarom moet vier dagen werken normaal worden, zodat je een dag overhoudt voor andere belangrijke zaken', aldus Van Dam. Volgens hem brengt de kortere werkweek wel extra kosten met zich mee voor bedrijven, maar kan de overheid hier bijspringen. (Bron: FD, 09-10-2015)

Polderkolder 2: Klijnsma gaat kijken naar enorme bureaucratie rond bijstand

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat samen met gemeenten bekijken of ze de knellende bijstandsregels in de Participatiewet kan versoepelen. De 37 middelgrote gemeenten, verenigd in de G32, trokken eerder deze week al aan de bel over de enorme bureaucratische rompslomp rond de bijstand. Begin dit jaar is de Participatie-wet ingegaan. Die wet regelt dat de bijstand, de sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten worden samengevoegd tot één regeling voor de 'onderkant van de arbeidsmarkt'. Gemeenten moeten sindsdien deze moeilijk bemiddelbare uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk aan de slag helpen in een reguliere baan. Met de werkgeversorganisaties is tegelijkertijd afgesproken dat zij zoveel mogelijk 'gewone arbeidsplaatsen' gaan regelen voor die zwakste groepen: tot 2016 in totaal 125.000 plekken waarvan 25.000 bij de overheid. Als het bedrijfsleven niet genoeg werkplekken creëert voor deze arbeidsgehandicapten, gaat een quotum-regeling gelden met boetes per 'ontbrekende' gehandicapte. Probleem hierbij is dat de gemeenten de werkgevers wel voldoende Nederlanders met een arbeidshandicap moeten leveren. De beperking moet worden vastgesteld, net als de daarbij behorende 'loonwaarde' van de desbetreffende werkzoekende. Dit gebeurt bij uitkeringsinstantie UWV, die een rapportage over de arbeidsgehandicapte maakt en daarmee bepaalt hoeveel subsidie een werkgever krijgt. (Bron: FD, 16-10-2015)

Minder managers op werkvloer

Het aantal managers op de Nederlandse werkvloer is in een jaar tijd gedaald van 531.000 tot 490.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De beroepsbevolking is in die periode wel gegroeid. De managementlaag werd vooral dunner in de gespecialiseerde dienstverlening (-9000), het verzekeringswezen en de financiële dienstverlening. Ook het aantal productiemanagers daalde relatief sterk. Het CBS meldt ook dat verhoudingsgewijs meer vrouwen manager zijn geworden, hoewel ze nog steeds ver in de minderheid zijn. In totaal zijn acht op de honderd werkende mannen manager, tegenover drie vrouwen op de honderd. (Bron: FD, 27-09-2015)

Vast werk wordt drastisch uitgehold

Ten opzichte van een jaar geleden kwamen er in het tweede kwartaalvan dit jaar 1O3.OOO werknemers met een flexibele arbeidsrelatie bij. (Bron: CBS/FD, 19-09-2015)

Daling aantal werklozen stokt

De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet, is in de afgelopen drie maanden gestokt. Het aantal werklozen kwam in september uit op 607.000. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als in juli en augustus. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen drie maanden toegenomen van 11,1 procent naar 11,5 procent. Er zijn nu 161.000 15- tot 25-jarigen werkloos. Na de zomer neemt de jeugdwerkloosheid toe door schoolverlaters die werk zoeken. Ook zijn er dan weer minder vakantiebaantjes beschikbaar. Overigens gaat van alle jongeren van 15 tot 25 jaar zo'n 55 procent naar school of volgt een opleiding. Het aantal mensen met betaald werk ligt op hetzelfde niveau als in juni. Tot juni nam het aantal werkenden nog toe. (Bron: FD, 16-10-2015)

Lonen in kleinmetaal 4 procent omhoog

De vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben met werkgeversorganisatie FWT overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de kleinmetaal. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. De sector was weken het toneel van stakingsacties. De circa 300.000 werknemers in de installatietechniek, metaalbewerking, goud- en zilver-nijverheid, carrosserie- en isolatiebedrijven krijgen er onder meer 4,05 procent bij tot mei 2017 en eenmalig 0,65 procent. De seniorendagen gaan later in en de jeugdloonschalen stijgen met gemiddeld 7 procent. (Bron: NRC, 14-10-2015)

Hulp bij schuld werkt zelden

Van de honderdduizenden huishoudens met problematische schulden wordt maar een fractie zó geholpen dat ze met een schone lei verder kunnen. Dat meldt onderzoeksprogramma Reporter Radio zondagavond. Sinds medio 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Die hulp kunnen ze zelf bieden of uitbesteden. Uit het programma blijkt dat verschillende wethouders zich zorgen maken over het geringe effect van de hulpverlening, bijvoorbeeld in Rotterdam, waar 66 procent van de hulpvragers zijn aanvraag voor schuldhulpverlening niet doorzet. 'Dat is een zorg', zegt wethouder Maarten Struijvenberg daarover. (Bron: FD, 21-09-2015)

PVV wint ten koste van VVD en SP; PvdA verdampt verder

De aanhang van de PVV is afgelopen maand fors gestegen. Als er nu verkiezingen worden gehouden, behaalt de PVV 38 zetels, 17 meer dan twee maanden geleden. De VVD staat nu op 21 zetels in de peiling, gelijk aan het aantal zetels dat de PVV medio augustus scoorde. Uit de open antwoorden in het onderzoek van TNS Nipo blijkt dat veelvuldig de vluchtelingencrisis wordt aangehaald als reden om over te stappen naar een andere partij. Gaf in augustus 8 procent van de VVD-stemmers en 9 procent van de SP-stemmers aan PVV te willen stemmen, nu zijn die percentages respectievelijk 26 en 23 procent. De PvdA levert vergeleken met augustus twee zetels in en staat nu op 11 zetels. (Bron: FD, 16-10-2015).

Zorgen over belastingontduiking kleine ondernemers

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de belastingmoraal van kleine ondernemers. Kamerleden vrezen dat die het minder nauw nemen met belastingaangiften, omdat de fiscus minder boekenonderzoek doet en meer gericht controleert op risico's waarmee veel geld is gemoeid. De zorg van de Kamer kwam donderdag naar voren in een overleg van de Vaste Kamercommissie voor Financiën met staatssecretaris Wiebes. (Bron: FD/L.B., 16-10-2015)

Zzp'er geen behoefte aan door vakbonden voorgesteld minimumtarief

Zzp'ers zien - volgens de Stichting ZZP Nederland - niets in de plannen van vakbonden om minimumtarieven voor zelfstandigen in cao's vast te leggen. Ruim 3100 van de 36.000 aangesloten zelfstandigen gaven hun mening. Meer dan 80 procent vindt dat een vakbond namens ondernemers geen afspraken in cao's kan maken. [Zou er samenhang bestaan met het voorgaande artikeltje? nvdr] (Bron: FD, 06-10-2015)

'Samenwerkingsverdrag van EU met Oekraïne is al deels in werking'

Het samenwerkingsverdrag van de EU met Oekraïne kan voorlopig in werking treden. Een raadgevend referendum in Nederland over de overeenkomst heeft daar geen invloed op. Dat liet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, weten in reactie op de mogelijke komst van een Nederlands referendum over het onderwerp. Zondag werd bekend dat een burgerinitiatief genoeg handtekeningen had verzameld voor een volksraadpleging. Een woordvoerder van de Commissie zei dat het zogenoemde associatieverdrag weliswaar officieel van kracht is als alle 28 EU-lidstaten hun handtekening eronder hebben gezet. Maar delen van de overeenkomst zijn al voorlopig in werking getreden. Vanaf 1 januari geldt dat ook voor handelsafspraken, aldus de Commissie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het verdrag op 1 januari geheel in werking zou treden. Tot dusver hebben 22 EU-landen de overeenkomst geratificeerd. Daar hoort Nederland niet bij. Het burgerinitiatief Geen Peil heeft de komst van het verdrag met Oekraïne aangegrepen om het gebrek aan democratisch gehalte bij de EU aan de kaak te stellen. Den Haag zou niet voldoende opkomen voor de belangen van de Nederlandse bevolking. Zowel het Europees Parlement als de Tweede Kamer heeft al met het verdrag ingestemd. Het associatieverdrag moet de politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne versterken. (Bron: FD, 29-09-2015)