Van de redactie

i-002-004.jpg
Overleg van de NAVO afgelopen december, waar minister Koenders (PvdA) publiekelijk de lijn van de Amerikaanse minister Kerry steunde m.b.t. een sterke en intensievere militaire bemoeienis van de NAVO-strijdkrachten in de conflicten in Syrië, Mali en Oekraïne. De coalitie van VVD en PvdA op imperialistisch oorlogspad. (Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr/cc/by-sa)
i-002-003.jpg
Er zijn de laatste maanden acties gevoerd in bedrijven in het groot en kleinmetaal, waaronder regionale stakingen zoals op deze foto in Emmen op 9 oktober jl. De strijd in de cao grootmetaal gaat door, in het kleinmetaal is een overeenstemming bereikt. De werkgeversorganisatie FME van de grote bedrijven probeert al tijden stemming te creëren die grote verslechteringen in de cao zou rechtvaardigen, vooral door veelvuldig optreden in de media. De vakbond FNV Metaal is hiermee genoodzaakt duidelijk haar tanden te laten zien. De strijd gaat door! (Foto: FNV)

Echte blijvende verbeteringen voor de werkende klasse kunnen alleen onder socialistische verhoudingen worden bereikt. Zolang het kapitalisme domineert, zeker als het kapitaal in een crisis verkeert, zal er sprake zijn van uitbuiting. Het georganiseerde verzet van progressieven en linkse groepen kan hooguit enige vertraging van de afbraak betekenen. Onder kapitalistische verhoudingen maken de grote banken en industriële conglomeraten de dienst uit. Deze belangengroepen bepalen wat er gebeurt op het Europese politieke toneel. Ver weg van het publieke politieke debat en de parlementaire 'democratie' bepalen niet-gekozen technocraten in dienst van de heersende klasse de route (zie analyse over TTIP elders in de krant).

De uitslag van de verkiezingen in Griekenland is bekend. Met name de lage opkomst duidt op een diepe politieke crisis in het land. Nu de hervormings- en bezuinigingsmaatregelen daadwerkelijk worden doorgevoerd zal moeten blijken hoe sterk 'het geduld' met Tsipras onder de bevolking in de praktijk zal zijn. Op dit moment is alle hoop nog gevestigd op de EU. Ondanks alle negatieve maatregelen durft een meerderheid van de bevolking zich nog niet los te maken van het Europa van het kapitaal. Nog steeds denkt dat deel van de bevolking beter af te zijn binnen de EU dan erbuiten. Zolang deze illusie overheerst, is verbetering voor de bevolking bij voorbaat al kansloos. De grote vraag is wanneer de illusies die leven bij een groot deel van de arbeidersklasse verdwijnen. Wanneer het geloof in de 'schone' Tsipras verdwijnt, wanneer valse hoop overgaat in realiteitszin. De vraag is hoelang de Griekse bevolking zich voor de gek laat houden! De KKE kon door deze illusies en de deelname van tal van kleine linkse partijen aan de verkiezing nog niet oogsten, maar bleef ondanks hevige politieke aanvallen stabiel (15 zetels).

De maskers van de opportunisten van 'radicaal links' zijn nog niet gevallen. Nog steeds wordt geloof gehecht aan de sprookjes van mogelijke successen in kapitalistische parlementen en regeringen. Het gaat om een noodzakelijke politieke rijpheid die alleen kan ontstaan in en door langdurige klassenstrijd. Het klassenbewustzijn komt niet uit de lucht vallen, maar moet worden georganiseerd en moet worden aangeleerd. Daarvoor zijn marxistisch-leninistische partijen nodig die begrijpen dat werkelijke successen tijd kosten, dat onder kapitalistische verhoudingen geen snelle definitieve successen mogelijk zijn. Die begrijpen dat revolutionair geduld nodig is; die de scholing en vorming ter hand nemen; die met zoveel mogelijk arbeiders in discussie gaan om gezamenlijk de juiste lijn vast te stellen; die in staat zijn de praktijkervaringen van de arbeidersklasse te verbinden met de noodzakelijke ideologische stappen vooruit; die er voor zorgen dat de arbeidersklasse begrijpt dat avonturisme en opportunisme zorgen voor teleurstelling en verwarring; die de arbeiders oproepen zich te organiseren en gezamenlijk strijd te voeren.

Het kapitaal in crisis kan steeds vaker alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren, de mondiale tegenstellingen te vergroten en (potentiële) tegenstanders te verzwakken en te blijven zoeken naar totale hegemonie. De onderlinge concurrentie en frauduleuze pogingen om te overleven, zoals weer eens zichtbaar bij Volkswagen, leiden altijd tot slachtoffers onder de werkenden. Bestaande landsgrenzen zijn daarbij slechts hindernissen die moeten worden opgeruimd. Niet de soevereiniteit van landen speelt voor de monopolies een rol, alleen het eigenbelang. Maar de verhoogde uitbuitingsgraad roept steeds meer en veelsoortig verzet op.

De NCPN blijft haar afkeuring uiten over de militaire interventie in Syrië door de VS, de NAVO en andere coalitiegenoten, waaronder Nederland. Ongeacht het gebruikte voorwendsel - of het zou gaan om de nederlaag van de barbaarse IS of het redden van de Syrische burgerbevolking - het werkelijke doel van de coalitie is duidelijk. De versterking van de anti-Assad terroristische krachten, gebieden creëren waarin deze krachten vrij kunnen opereren (in de vorm van 'no-flyzones' en 'safe havens') en tenslotte de splitsing van Syrië en de vervanging van de Assad-regering door een meegaande marionettenregering. Russische strijdkrachten vallen nu alle anti-Assad terroristen aan, inclusief IS, op verzoek van de regering in Damascus die het volste recht heeft om een dergelijk verzoek te doen als een internationaal erkende politieke autoriteit in Syrië. Rusland, Iran en Irak gaan samen met de wettige regering in Syrië alle anti-Assad-groepen, waaronder IS, aanvallen en een stuk terugpakken van de westerse invloed in het Midden-Oosten. Steeds duidelijker wordt dat zonder steun van de wettige regering in Syrië geen successen in de strijd tegen IS kunnen worden geboekt.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

Manifest publiceert op de website www.ncpn.nl het tweede deel (en slot) van de analyse van de Chinese wetenschapper Jiang Hui die aantoont dat de arbeidersklasse nog steeds het subject van de socialistische beweging vormt. In dit tweede deel van zijn analyse verwijst hij ook naar Werner Seppmann (uit 2007) die ook aan het Duitse debat deelnam. Zie verder voor een juiste afweging van de erosie en veranderende positie van de middengroepen in het westen van de Chinese wetenschapper Song Lidan op de website van de NCPN onder marxistische analyses (eind 2014-begin 2015). Lees ook voor een beter inzicht in de veranderende krachtsverhoudingen en discussies in het 'linkse' kamp: De Leninistische visie van de KKE op het imperialisme en de imperialistische piramide, waarvan het tweede deel (en slot) in deze krant werd geplaatst.

Marcel de Jong heeft een hart-operatie ondergaan, waarvan hij herstellende is. Wij wensen hem beterschap.

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in rubriek 'marxistische analyses':

  1. Socialistische opbouw (2 en slot), Aleka Papariga. vert. J. Bernaven.

Deze keer op de website:

  1. Ingezonden: Basisinkomen geen links project. F. Sarlemijn;
  2. Ongerustheid over nieuwe voorzitter IPCC, Wiebe Eekman.

Manifest nr. 11/2015 verschijnt op donderdag 19-11-2015.