Interview met Soraya Alvarez, ambassadeur van de Republiek Cuba in Nederland

i-006-013.jpg
Vlnr: Ambassadeur mw. Soraya Alvarez Núñez, haar man Mr. Eduardo Morales Monteagudo, de Cubaanse consul mr. Rafael Lesca Torralba en derde secretaris Katia Aruca Chaple. (Foto: Cubaanse ambassade)
i-007-018.jpg
De Cubaanse vlag tijdens 1 mei 2015 in Camaguey. (Foto: Maxence/Flickr/cc/by)

Interviewer: Wil van der Klift hoofdredacteur Manifest

Beste ambassadeur Soraya Alvarez, u kwam afgelopen januari naar Nederland, vijf maanden geleden. Wat vindt u van uw verblijf in Nederland? Wat zijn uw hoofdtaken? Hoe verloopt de samenwerking met de Cuba-solidariteitsgroepen? Wat voor steun aan jullie is noodzakelijk? Hoe kunnen progressieve mensen in Nederland jullie helpen jullie werk beter te doen?
Soraya
De komst naar Nederland is een grote kans, niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook omdat er veel mogelijkheden zijn om diplomatieke betrekkingen tussen onze beide landen te ontwikkelen.

Ik voel me erg goed na vijf maanden verblijf in Nederland. Het is een geschoold en georganiseerd land. Dit is belangrijk, want deze kwaliteiten faciliteren mijn hoofdtaken als ambassadeur. Deze taken houden in het vertegenwoordigen van mijn regering in alle officiële zaken met de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, het promoten van vriendschappelijke banden tussen onze regeringen en de volkeren van Cuba en Nederland, en het ontwikkelen van economische, culturele, en wetenschappelijke betrekkingen, om de banden tussen onze landen te versterken en te verbeteren.

De solidariteitsgroepen bestaan uit stichtingen, organisaties, en vrienden die een speciale positieve relatie met Cuba promoten. Dit is erg belangrijk want deze zorgen voor een goed optreden van mijn kant in mijn taken met de Nederlandse regering.

Ik denk dat directe contacten tussen mensen zeer belangrijk zijn, omdat deze helpen om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen, ondanks verschillende standpunten: o.a. cultureel en historisch. Het staat hen ook toe om verschillende sociale ervaringen te vinden en te vergelijken om nationale vraagstukken op te lossen.

Cuba heeft solidariteit nodig van regeringen, instituten, en mensen over de hele wereld, zolang de blokkade nog intact blijft.

De blokkade is een oneerlijke, unilaterale en illegale politiek, gericht tegen Cuba, dat zijn volledige en effectieve ontwikkeling remt. De blokkade schaadt zelfs economische betrekkingen met derde landen door haar extraterritoriale werking. Dit is een schending van het internationaal recht.

Op veel plekken in de wereld zien we momenteel een ruk naar rechts wat politiek betreft. Cuba probeert de relatie met de VS te stabiliseren. Hoe zit het met deze verhouding onder de nieuwe president Trump? Is de-escalatie nog steeds gaande, of zijn er nieuwe spanningen te zien, zoals in Venezuela en daarvoor in Argentinië en Brazilië?
Soraya
Het herstellen van diplomatieke betrekkingen tussen twee landen betekent nog niet dat de relaties genormaliseerd zijn: de verhoudingen tussen onze twee landen zijn nooit 'normaal' geweest.

Een van de sterke punten van het proces van het herstellen van de betrekkingen is dat van beide kanten op respectvolle wijze met elkaar kon worden onderhandeld. Er zijn geen voorwaarden gesteld, noch is er druk uitgeoefend, hetgeen betekent dat we op het vlak van het VN Handvest en internationaal recht op gelijke en soevereine basis onderhandelen.

Alle volkeren hebben het recht op zelfbeschikking en zijn vrij hun eigen regering en systeem te kiezen, zonder enige vorm van invloed van buitenaf, met betrekking tot hun interne wetgeving en Grondwet.

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de strijd tegen de blokkade? We zien dat de VS geen stappen ondernemen om een einde te maken aan de blokkade. Wat kunnen we in Nederland doen om hier protest tegen aan te tekenen?
Soraya
Zoals ik al zei, de blokkade is een illegale en vijandige politiek. Cuba kan niet vrijelijk diensten of goederen importeren of exporteren van en naar de VS. We kunnen geen gebruikmaken van de Amerikaanse dollar in onze internationale financiële transacties, noch hebben we rekeningen in die valuta in banken van derde landen.

Cubaanse banken kunnen geen rekeningen houden op Amerikaanse banken, wat een noodzakelijke voorwaarde is om financiële relaties te onderhouden. Het verbod op de import van Cubaanse producten en diensten in de VS gaat door, inclusief medicijnen en biotechnische producten. Het enige dat is gewijzigd is een verbod op het consumeren van Cubaanse producten of diensten in derde landen. Cubaanse burgers en bedrijven staan nog altijd op een arbitraire lijst die transacties met Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen verhindert.

Ik kan jullie veel voorbeelden geven die de hardhead van de blokkade tonen, en hoe schadelijk het is geweest voor het Cubaanse volk. Het is ongelooflijk dat voor meer dan 25 jaar de gehele internationale gemeenschap heeft opgeroepen tot het opheffen van de blokkade bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en andere internationale fora, en dat er tot nog toe niets is gebeurd.

Ik kan andere mensen en organisaties niet adviseren bij het uitvoeren van hun activiteiten.

Hoe zit het met de politieke, economische en ideologische situatie in Cuba? Kunt u ons wat actuele informatie geven over de situatie nu kameraad Fidel is overleden? We zagen vele foto's van Fidel tijdens de 1 mei-demonstratie. Wij denken dat de Revolutie kan worden gered.
Soraya
President Raúl Castro heeft benadrukt dat solidariteit, en de principes van de Cubaanse Revolutie altijd het Cubaanse volk zullen leiden, en dat we geen afstand zullen doen van deze principes. Er zal geen transitie, maar een versterking van de Revolutie plaatsvinden. Cuba zal altijd zijn soevereiniteit en zelfbeschikking verdedigen.

Erg bedankt voor deze mogelijkheid mij over een aantal kwesties te kunnen uitspreken. Ik wil graag al onze kameraden en lezers van Manifest bedanken voor hun vriendschap en steun aan de Cubaanse Revolutie. De waarheid en werkelijkheid verspreiden over Cuba is de beste manier om ons te steunen.

Den Haag, 29 mei 2017.